Vizsga- és diplomakövetelmények BA ének szakon

2014. január 28.

A hallgatók évente kétszer tesznek vizsgát a teljes tanári kar részvételével, ötjegyű osztályzattal értékelik az egyes hallgatók munkáját.

I. évfolyam

Tananyag:

 • 5 barokk dal vagy ária
 • 2 klasszikus dal
 • 4 romantikus /belcanto/ dal /pl. Rossini, Donizetti, Bellini, Tosti, Denza/
 • 4 népdalfeldolgozás /2 magyar/
 • 2 magyar műdal
 • 1 ária

Félévi vizsgaanyag:

 • 4 szabadon választott barokk és/vagy belcanto dal
 • 1 magyar népdalfeldolgozás

  Mindent el kell énekelni, eredeti nyelven!

Év végi vizsgaanyag:

 • 5 dal a végzett anyagból /min. három különböző stílusban/ és az ária.

 

II. évfolyam

Tananyag:

 • 2 barokk dal vagy ária
 • 4 klasszikus dal
 • 4 romantikus dal
 • 2 Schubert dal
 • 2 népdalfeldolgozás /Bartók és Kodály/
 • 2 XX. századi dal
 • 1 oratórium vagy kantáta ária
 • 2 operaária

A félévenkénti vizsga anyag:

 • 6 szabadon választott dal és ária a végzett anyagból, melynek tartalmaznia kell 1 Schubert dalt és min. 1 áriát.

  Mindent el kell énekelni, eredeti nyelven!

 

III. évfolyam:

Tananyag:

 • 2 Liszt dal
 • 2 magyar műdal /1 dal a XX. sz. 2. feléből és 1 dal kortárs zeneszerzőtől/
 • 2 magyar műdal /XIX. sz. 2. feléből/
 • 2 nem magyar dal /1 dal a XX. sz. és 1 dal kortárs zeneszerzőtől/
 • 2 klasszikus dal
 • 2 Bartók vagy Kodály dal vagy ballada
 • 2 oratórium vagy kantáta ária
 • 2 operaária

Első félévi vizsgaanyag:

 • 6 szabadon választott dal és ária a végzett anyagból, melynek tartalmaznia kell 1 Liszt dalt és min. 1 áriát.

  Mindent el kell énekelni, eredeti nyelven!

 

Diplomahangverseny:

A 40 perces tiszta zeneidőnek tartalmaznia kell  min. 15 /max.20/ perc kamarazenei produkciót.  A hallgató tudásának és egyéniségének legmagasabb szintű bemutatása érdekében a műsor szabadon választott, mindent el kell énekelni, eredeti nyelven.

Fent leírtaktól eltérni speciális hangi adottságok esetében lehetőség van,  a főtárgy tanár külön kérése és indoklása esetén.