Vizsga- és diplomakövetelmények fúvós szakirányokon

2022. december 13.

Fuvola (vizsga- és diplomakövetelmény)

Minden félévi és év végi vizsgán a következő a program:

 • két különböző karakterű etűd
 • három különböző zenetörténeti korszakból származó mű előadása, melyek közül legalább egyet kotta nélkül kell előadni

Zenekari szólamismeret és társhangszer vizsga:

 • kiemelkedő zenekari szólók előadása, figyelembe véve az aktuális próbajátékokat és az LFZE Szimfonikus Zenekarának műsorát 
BA DIPLOMAKONCERT

 A hangversenyen legalább három különböző zenei korszakból származó mű előadása kötelező. A műsorban elhangzó versenyművet (ill. tételt) vagy egyéb darabot kotta nélkül kell játszani. A hangverseny műsorába egy kamaraprodukció is beilleszthető (nem kötelező). A koncerten tételek választása lehetséges, az időtartalma maximum 35 perc lehet, melyet szünet nélkül kell előadni.

MA DIPLOMAKONCERT

A hangversenyen legalább három különböző zenei korszakból származó mű előadása kötelező. A műsorban elhangzó versenyművet vagy egyéb fajsúlyos darabot kotta nélkül kell játszani. A koncerten egy kamaraprodukciót is kell játszani. A koncerten tételek választása nem lehetséges, a hangverseny időtartama maximum 50 perc lehet, melyet szünettel kell előadni.

 

Oboa (diplomakövetelmény)

A jeles érdemjegyhez minimum egy mű kotta nélküli eljátszása szükséges.

BA DIPLOMAKONCERT

Három különböző stílusú mű, mű-részlet vagy tétel, melyekből kamaradarab lehet az egyik.

Időtartama: minimum 30, maximum 45 perc, szünet nélkül.

MA DIPLOMAKONCERT

Három különböző stílusú mű és egy kamara mű, teljes koncert-terjedelemben. A diplomahangverseny időtartama szünettel együtt körülbelül 60 perc, maximum másfél óra.

 

Klarinét (diplomakövetelmény)

BA DIPLOMAKONCERT

 • egy szabadon választott versenymű I. tétele, kotta nélkül
 • egy szabadon választott szonáta vagy szonáta tétel(ek)
 • egy szabadon választott kamaradarab tétel vagy tételei
 • egy szabadon választott XX. századi vagy kortárs szólódarab

Az előadandó zeneművek legalább három különböző zenetörténeti korszakot érintsenek!

A diplomakoncert időtartama minimum 30, maximum 40 perc lehet. A kotta nélküli előadás hiánya automatikusan egy érdemjegy levonását vonja maga után.

MA DIPLOMAKONCERT

 • egy szabadon választott teljes versenymű, kotta nélkül 
 • egy szabadon választott teljes szonáta
 • egy szabadon választott teljes kamaradarab 
 • egy szabadon választott XX. századi vagy kortárs virtuóz mű vagy szólódarab

Az előadandó zeneművek legalább három különböző zenetörténeti korszakot érintsenek!

A diplomakoncert műsora minimum 1 óra, szünettel. A kotta nélküli előadás hiánya automatikusan egy érdemjegy levonását vonja maga után.

 

Fagott (diplomakövetelmény)

A jeles érdemjegyhez minimum egy mű kotta nélküli eljátszása szükséges.

BA DIPLOMAKONCERT

Három különböző stílusú mű vagy tétel, melyekből az egyik kamaradarab lehet.

Időtartama: minimum 30, maximum 45 perc, szünet nélkül.

MA DIPLOMAKONCERT

Három különböző stílusú mű és egy kamara mű, teljes koncert-terjedelemben.

Szünettel együtt maximum másfél óra időtartamú lehet.

 

Szaxofon (diplomakövetelmény)

BA DIPLOMAKONCERT

Az 5. és 6. félévek során elsajátított 1 vagy 2 szóló vagy zongorakíséretes mű, melyek közül az egyik kotta nélkül játszandó, és egy kamaramű. A diplomahangverseny időtartama körülbelül 30 perc.

MA DIPLOMAKONCERT

 • 2 vagy 3 eredeti szaxofonkompozíció (lehet versenymű, szonáta vagy egy, a szaxofonrepertoár magját képező előadási darab a hallgató választása szerint)
 • Egy barokk vagy romantikus mű átirata (opcionális)
 • Egy XX. vagy XXI. századi szóló, vagy kíséretes mű, amely kiterjesztett technikákat is tartalmaz
 • Egy kamaramű

Az egyik mű kotta nélkül játszandó!

A diplomahangverseny időtartama körülbelül 60 perc.

 

Trombita (diplomakövetelmény)

BA DIPLOMAKONCERT

Három különböző stílusú előadási darab vagy darabrészlet, melyek közül az egyik darab kotta nélkül játszandó, és egy kamaradarab.

MA DIPLOMAKONCERT

Három különböző stílusú előadási darab, melyek közül az egyik darab kotta nélkül játszandó, és egy kamaradarab.

 

Kürt (diplomakövetelmény)

BA DIPLOMAKONCERT

Egy szabadon választott darab vagy versenymű, kotta nélkül és két másik előadási darab (melyek közül az egyik szintén lehet koncert), több stílust felölelve – különös tekintettel a mai magyar és más kortárs szerzők műveire – valamint egy kamaradarab, amelyben a diplomázó lehetőleg vezető szerepet játszik.

Maximum időtartam: 45 perc

MA DIPLOMAKONCERT

Egy jelentős koncert kotta nélkül és két másik előadási darab (melyek közül az egyik szintén lehet koncert), több stílust felölelve – különös tekintettel a mai magyar és más kortárs szerzők műveire – valamint egy kamaradarab, amelyben a diplomázó lehetőleg vezető szerepet játszik.

 

Harsona (diplomakövetelmény)

BA DIPLOMAKONCERT

Három különböző stílusú darab vagy darabrészlet, melyek közül az egyik darab kotta nélkül játszandó, valamint egy kamaradarab vagy abból egy tétel.

MA DIPLOMAKONCERT

Három különböző stílusú versenymű vagy darab, melyek közül az egyik darab kotta nélkül játszandó, és egy kamaramű, melyben a diplomázónak jelentős részt kell vállalnia.

 

Tuba (diplomakövetelmény)

BA DIPLOMAKONCERT

 • Barokk, klasszikus vagy romantikus szonáta vagy versenymű két kontrasztáló tétele
 • Egy modern, vagy kortárs karakterdarab, vagy szonáta, vagy versenymű tétel
 • Egy kamaradarab (minimum trió, maximum nonett)

MA DIPLOMAKONCERT

 • Barokk, klasszikus vagy romantikus teljes szonáta vagy versenymű
 • Egy modern vagy kortárs szonáta vagy versenymű
 • Egy kamaradarab (minimum trió, maximum nonett)