Az Akadémián eltöltött idő alatt tanultam meg a fegyelem és a kemény munka alapjait, melynek aztán egész életemben hasznát vettem.

Solti György

Vizsgakövetelmények zongora kötelező tárgyból

2014. január 28.

BA és O12 szakok

 

a) vonós, fúvós, harmonika, cimbalom, ütő, gitár, hárfa szakokon:

 • Bach: egy kétszólamú invenció vagy egy darab a 18 kis prelúdium sorozatból
 • Haydn, Mozart vagy Beethoven kisebb szonátáiból egy tétel, vagy könnyű szonatina  
 • Három különböző stílusú előadási darab:
  - Egy Bartók mű, minimum a Mikrokozmosz IV. szintjén
  - Egy romantikus mű,
  - Egy tetszés szerint, kísérőként, partnerrel előadott darab

A kotta nélküli játék nem követelmény a vizsgákon.

 

b) csembaló, orgona, muzikológia, zeneismeret, zeneelmélet, karmester- karvezetés, zeneszerzés szakokon:

 • Bach: bármely prelúdium és fuga a Wohltemperiertes Klavier I-II. sorozatból, illetve egy ciklikus mű három tétele vagy más önálló mű ( például Kromatikus fantázia és fuga), esetleg egy versenymű egy tétele
 • Haydn, Mozart, Beethoven, esetleg Schubert egy szonátájának egy gyors és egy lassú tétele
 • Három különböző stílusú mű ( kivéve a fenti korokat), közülük egy virtuóz jellegű és egy Bartók, vagy Bartók kortásának darabja legyen!

Ebből a műsorból egy szabadon választható darab lehet kamaramű.

A kotta nélküli játék nem követelmény a vizsgákon.

 

c) ének szakon:

A vizsga anyaga azonos a hangszeres szakok anyagával. A kíséret értelemszerűen dal-, vagy áriakíséretet jelent.

A szakmai minimummal felvételizők anyaga a hangszeresek felvételi anyagával azonos. A szintkülönbséget az osztályzatban érzékelteti a Bizottság.

Választható:

 • Bach: 18 kis prelúdium vagy egy kétszólamú invenció
 • Könnyű szonatinák
 • Schumann: Jugendalbum, Mendelssohn: Lieder ohne Worte, Chopin: Keringők, Prelűdök
 • Bartók mű

 

d) népzene szakon:

 • Bach: egy kétszólamú invenció vagy egy darab a 18 kis prelúdium sorozatból
 • Haydn, Mozart vagy Beethoven kisebb szonátáiból egy tétel, vagy könnyű szonatina  
 • Két különböző stílusú előadási darab:
  - Egy Bartók mű, minimum a Mikrokozmosz IV. szintjén
  - Egy romantikus mű

A kotta nélküli játék nem követelmény a vizsgákon.

 

MA szakok

Az MA zongora kötelező vizsgaanyaga azonos a BA zongora kötelező vizsgaanyagával.

A karmester-karvezetés, valamint a zeneszerző szakokon a II. év végi vizsgán kívül az I. év vége is vizsgaköteles. Az első év végi vizsga követelménye: 15 perces szabadon választott műsor legalább 3 stílusban (1 lehet kamaramű).