Záróvizsga kötelezettség 2006. előtt kezdett hallgatóknak

2015. október 12.

Figyelmeztetés záróvizsga letételére a tanulmányaikat 2006. szeptember 1. előtt megkezdő, végbizonyítványt szerzett, de záróvizsgát nem tett hallgatóink számára.

Tisztelt Hallgatók!

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a nemzeti felsőoktatási törvény 2015. szeptember 1-től hatályos változata alapján azok a hallgatók, akik 2006. szeptember 1-je előtt kezdték meg tanulmányaikat és oklevélszerzés nélkül végbizonyítványt szereztek (abszolváltak), a végbizonyítvány megszerzésétől számított öt éven belül változatlan szakmai követelmények és változatlan vizsgarend keretében tehetik le záróvizsgájukat. E határidőt követően záróvizsga nem tehető, kivéve, ha 2015. szeptember 1-jéig a végbizonyítvány megszerzésétől számítva több, mint öt év telt el. Ebben az esetben legkésőbb 2016. szeptember 1-jéig tehető záróvizsga (nftv. 112. § (5a))

 

Aki a jogszabály szerint megjelölt határidőig nem tesz sikeres záróvizsgát, a későbbiekben már nem lesz rá lehetősége!

Azaz minden régi osztatlan egyetemi vagy főiskolai képzésen abszolvált hallgató 2016 JÚNIUSÁBAN záróvizsgázhat utoljára, kivéve azokat, akik 2011 őszi szemeszterében abszolváltak. Nekik az utolsó lehetőség a 2016. JANUÁRI záróvizsga!

Az intézmény arra kéri a rendelkezéssel érintett hallgatókat, amennyiben szeretnének még oklevelet szerezni, haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot az Oktatási és Tanulmányi Osztállyal.

2015. 10. 12.

Oktatási és Tanulmányi Osztály

 

Tisztelt Hallgatók!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Nemzeti Felsőoktatási Törvény 112. § (1) bekezdése a fentiekhez képest a következőképpen módosult:


„(1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: 1993. évi felsőoktatási törvény) alapján megkezdett képzéseket – folyamatos képzésben – 2016. szeptember 1-jéig lehet változatlan szakmai követelmények, változatlan vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával befejezni. Azok hallgatói jogviszonyát, akik e határidőig nem szerezték meg végbizonyítványukat, e dátummal meg kell szüntetni. Azok a volt hallgatók, akik 2016. szeptember 1-jéig végbizonyítványt szereztek, 2018. szeptember 1-jéig tehetnek záróvizsgát.

Az e törvénynek az egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXI. törvénnyel megállapított 112. § (5a) bekezdése hatálya alá tartozó volt hallgatókra e bekezdés szabályait alkalmazni kell, a 112 § (5a) bekezdése alapján a felsőoktatási intézmények által hozott döntéseket e bekezdésre tekintettel a volt hallgatók javára 2016. február 15-ig módosítani kell.”

2016. 02. 11.

Oktatási és Tanulmányi Osztály