Fokozatosan emelni kell a zeneművészet megértésének, kultiválásának és gyakorlatának színvonalát. Ez a feladat főképp az új Akadémiára hárul.

Liszt Augusz Antalhoz

Zeneszerzés BA diplomamunka követelményei

2022. október 13.

BA zeneszerzés szakirányon:

egy szóló és egy kamaramű (2-5 hangszeres előadó között) vagy két kamaramű (2–5 hangszeres előadó között) komponálása.  Az egyik kompozíciónak énekhangot is alkalmaznia kell. Két kamaramű választása esetén az egyik kisebb, a másik nagyobb apparátust kell foglalkoztasson.  A műben elektronikus zenei eszközök is alkalmazhatók (hangszalag, élő elektronika, digitális hangszínek, stb.)

A kamaradarabhoz a szimfonikus zenekar hangszerei és harmonika, cimbalom, szaxofon állnak rendelkezésre

Ezenfelül ha a vizsgázó más hangszert is ír a műbe, a hangszerről és játékosról a vizsgázó gondoskodik.

A darab olyan kisméretű ütőhangszereket alkalmazhat, amelyek professzionista hangszerszállítást nem igényelnek.

Egyik műnek új kompozíciónak kell lennie, a másik mű lehet korábban – de legkorábban: a BA második évfolyama alatt – írott kompozíció is.

A két mű együttes időtartama nem haladhatja meg a 20 percet, és egyik mű sem lehet rövidebb 6 percnél.

Diplomahangverseny időpontja: 2023. május 5. péntek

Kották leadási határideje: 2023. február 1. szerda

A határidő be nem tartása azzal a következménnyel jár, hogy a diplomázó elveszti a lehetőséget arra, hogy műve nyilvános hangversenyen szólaljon meg.

 

 

BA alkalmazott zeneszerzés szakirányon:

A nyilvános diploma produkció két részből áll. 

1.) egy szóló és egy kamaramű (2-5 hangszeres előadó között) vagy két kamaramű (2–5 hangszeres előadó között) komponálása.  Az egyik kompozíció alkalmazhat énekhangot is. 

A kamaradarabhoz a szimfonikus zenekar hangszerei és harmonika, cimbalom, szaxofon állnak rendelkezésre

Ezenfelül ha a vizsgázó más hangszert is ír a műbe, a hangszerről és játékosról a vizsgázó gondoskodik.

A darab olyan kis méretű ütőhangszereket alkalmazhat, amelyek professzionista hangszerszállítást nem igényelnek.

Egyik műnek új kompozíciónak kell lennie, a másik mű lehet korábban – de legkorábban: a BA második évfolyama alatt – írott kompozíció is.

A két mű együttes időtartama nem haladhatja meg a 15 percet, és egyik mű sem lehet rövidebb 4 percnél. 

Diplomahangverseny időpontja: 2023. május 5. péntek

Kották leadási határideje: 2023. február 1. szerda

A határidő be nem tartása azzal a következménnyel jár, hogy a diplomázó elveszti a lehetőséget arra, hogy műve nyilvános hangversenyen szólaljon meg.

2.) A Színház- és Filmművészeti Egyetem diákjainak produkcióiban, vagy – tanszékvezetői jóváhagyással és az alkalmazott zeneszerzés főtárgy tanári felügyelete mellett – bármely más alkotóművész színházi vagy filmes produkciójában zeneszerzőként való részvétel. A létrehozott alkalmazott zenei kompozíció megszólalhat élőben, vagy felvételről. Előállításához élő hangszerek vagy elektronika használata tetszőlegesen választható. A mű nem haladhatja meg a 15 percet és nem lehet rövidebb 4 percnél. A 15 percnél hosszabb előadások vagy filmek esetén műrészletet kérünk bemutatásra. 

 

BA elektronikus zenei médiaművészet szakirányon:

A nyilvános diplomahangversenyen a hallgató két műve hangzik el:

1.) rögzített elektroakusztikus mű (sztereo vagy sokcsatornás mű)

2.) akusztikus hangszer vagy hangszer együttes (max. 3 játékos) + elektronika (a elektronika lehet

rögzített elektroakusztikus szólam vagy interaktív zene vagy élő elektronika is)
vagy
audiovizuális mű (mozgókép rögzített elektroakusztikus zenével vagy interaktív élő elektronikával)


A két mű együttes időtartama nem haladhatja meg a 20 percet, és egyik mű sem lehet rövidebb 5 percnél.

Az egyik műnek új kompozíciónak kell lennie, a másik mű lehet korábban – de legkorábban: a BA második évfolyama alatt – írott kompozíció is.