Zongora záróvizsga-követelmények

Alapképzés (BA)

diplomahangverseny30 perces nyilvános hangverseny, melynek műsorát emlékezetből kell előadni.

 

Művész mesterképzés (MA)

diplomahangversenylegalább 2x35 perces nyilvános hangverseny, melynek műsora tartalmazhat kamaraművet és zongoraversenyt is. A kamaramű kivételével a műsort emlékezetből kell előadni.
komplex szóbeli vizsga20 perces, zenei illusztrációval kiegészített szóbeli előadás, egy a diplomakoncert műsorából választott mű sokoldalú bemutatása, elemzése.

 

Osztatlan tanárképzés (4+1)

diplomavizsga*

60 perc időtartamú nyilvános hangverseny, melynek tartalmaznia kell egy barokk, egy klasszikus, egy romantikus és egy XX-XXI. századi művet.
A négy stílus közül az egyik kamaramű legyen. A kamaramű kivételével a műsor kotta nélkül játszandó.

szakdolgozatA szakdolgozat témája valamilyen módon kapcsolódjon a zenepedagógiához. A szakdolgozatban feldolgozható pl. a zeneoktatás egy-egy részterülete, jelentős tanár egyéniségek munkássága. Különböző iskolák, kottakiadványok elemzése is ajánlott. A hallgató kifejtheti nézetei módszertani kérdésekben, írhat a tanítás során előforduló különleges esetekről. A szakdolgozatban meghatározó módon kell megjelenni az önálló gondolatoknak, vagy a kutató, feltáró munkának. A forrásokat kötelező megnevezni, az idézeteket pedig megjelölni.
portfólió 
komplex tanári vizsga20 perces, élőzenei illusztrációval kiegészített önálló előadás keretében a vizsgázó a tanszék által meghatározott repertoárból mutat be egy, vagy több darabot. Az előadás során a vizsgázó számot ad metodikai, didaktikai és pedagógiai felkészültségéről.

* Nem a záróvizsga része, de hasonló súlyú vizsga.

 

Zeneművésztanári képzés (60 kredites)

portfólió 
komplex tanári vizsga20 perces, élőzenei illusztrációval kiegészített önálló előadás keretében a vizsgázó a tanszék által meghatározott repertoárból mutat be egy, vagy több darabot. Az előadás során számot ad metodikai, didaktikai és pedagógiai felkészültségéről.