Az ízlés valaminek a tagadása. A zseni állít, mindig csak állít.

Liszt Ferenc

Rektori körlevél a hangszerkölcsönzési szabályzathoz

2013. január 28.

Tisztelt Oktatók és Hallgatók!


A Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzat (a továbbiakban: „a Szabályzat") 4.§ (5) bekezdésének értelmében az Egyetem érdekkörében felmerülő hangszerhasználat igény esetében a tantárgyat oktató tanár javaslatára – a főtárgyat oktató tanár és az illetékes tanszékvezető egyetértése esetén az illetékes rektorhelyettes engedélyezheti, hogy a javaslatban meghatározott időtartamra a hallgató mentesüljön a hangszer kölcsönzésének díja alól.


Amennyiben az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatónak az adott tanulmányi félévben a felvett tantárgyai közt szerepel a jelen körlevélben meghatározott hangszerek használathoz kötődő tantárgy – így a hegedű szakos hallgató a kötelező brácsa tantárgy, más érintett szakok esetében pedig a főtárgy felvételekor –, az a fenti szakasz értelmében az Egyetem érdekkörében felmerülő hangszerhasználatnak minősül, és a hallgató a díjmentes kölcsönzésre irányuló külön kérelem nélkül kölcsönözheti a szakjának megfelelő hangszereket.

 

Ilyen, az Egyetem érdekkörében felmerülő hangszerhasználatnak minősülnek tehát – visszavonásig – az alábbiak:


- Hegedű szakos hallgatók számára: brácsa kölcsönzése
- Fuvola szakos hallgatók számára: Piccolo fuvola, Alt fuvola kölcsönzése
- Oboa szakos hallgatók számára: angolkürt
- Klarinét szakos hallgatók számára: Esz klarinét, Basszus klarinét
- Fagott szakos hallgatók számára: Kontrafagott
- Trombita szakos hallgatók számára: Piccolo (B) trombita, Esz trombita, Szárnykürt
- Harsona szakos hallgatók számára: Alt harsona, Basszus harsona
- Tuba szakos hallgatók számára: C tuba, B tuba


A fenti esetkörön túlmenően, az Egyetem érdekkörében felmerülő hangszerhasználat más eseteiről az illetékes rektorhelyettes az innen letölthető formanyomtatványon előterjesztett javaslat alapján határoz.


A Szabályzat 4.§ (5) bekezdése alapján engedélyezett mentesség a kölcsönzési díj alól a Szabályzatban meghatározott egyéb kötelezettségek alól a kölcsönzőt nem mentesíti.


Budapest, 2013. január 28.

Dr. Batta András