Az ízlés valaminek a tagadása. A zseni állít, mindig csak állít.

Liszt Ferenc

J. S. Bach hegedűfúgái és a Ciaccona elemzése

A tavalyihoz hasonló alapossággal és részletességgel folytatódik Ábrahám Márta és Dukay Barnabás közös Bach fúgaelemző órája. Az elmúlt tanévben a g-moll hegedűfúgát elemeztük, elméleti és gyakorlati (előadói) szempontok alapján. Az analízis fő csapásvonalait a zenetörténeti előzmények, filozófiai, teológiai, matematikai, stb. vonatkozások határozzák meg.  A 2018/19-es tanévben J. S. Bach a-moll hegedűfúgája (BWV 1003) kerül a mikroszkóp alá. A szerkezeti, motivikai, formai, harmóniai vizsgálódás minden részletre kiterjedően tanulmányozza Bach kompozíciós eljárásainak és zenei nyelvezetének hihetetlenül gazdag tárházát.

Bachnál mindig a téma az a „genetikai kód”, amelyből a mű valamennyi eleme levezethető.  A téma apró mag gyanánt, mintegy DNS fölcsavarva tartalmazza az egész tétel struktúráját kicsiben, tehát gyakorlatilag a darab valamennyi hangja, hangi struktúrája a témából eredeztethető, annak eredeti formájára visszavezethető. Bachnál a hangok hordozók, nem pedig tartalmak, a tartalmak a hangokon túl találhatók. A hangok képesek egyedülálló spirituális jelképrendszereket is közvetíteni, továbbítják a zeneszerző üzenetét. Bach művészete egy olyan hagyomány betetőzésének tekinthető, melynek számára a hangzó zene csupán tetszetős felszíne a gemátria (szám-bölcselet) elképzelhetetlenül kifinomult alkalmazásának és a korabeli irodalmi gyakorlatban meghonosodott ars combinatoria zenei változatának.

„Az a harmónia, mely Bach művészetéből kicseng, nemcsak egyszerűen a zenei szólamok helyes egyesülése, hanem hierarchia az, vallásos elrendezettség, tehát a legtöbb, mire emberi kultúra képes. Mire tanít bennünket ez a hierarchia? Arra, hogy az emberi élet misztériuma csak az esetben válhatik termékeny tudatunkká, ha alárendeljük magunkat a bennünk élő lelkiismeret szavának, alárendeljük magunkat annak a legfőbb rendnek, mely a napi élet kicsiségén túl az univerzumot kormányozza.”

Molnár Antal

 

A tantárgy leírása:

J. S. Bach hegedű és cselló fúgáinak és a Ciaccona-nak az elemzés órája

Oktatók: Ábrahám Márta és Dukay Barnabás

Helyszín, időpont:

kedd: 17.00-19.00, We. 019. terem

J. S. Bach szóló-hegedűre és csellóra írt művei a vonós repertoár alapkövei. A fúgák (3 hegedű fúga és 1 cselló fúga) és a Ciaccona alapos elemzése, szerkezeti és motivikai áttekintése nem megoldható a főtárgy, vagy zeneelmélet óra keretein belül. Időigényes, mert a témakör áttekintéséhez szükséges megismertetni a hallgatókat a fúgaszerkesztés szabályaival, a polifonikus szólamvezetés, hangnemtervek, zeneszerzői technikák stb. témakörével, mielőtt a művekkel foglalkoznánk. Bach vonóshangszerre írt három- és négyszólamú fúgáinak átfogó elemzése egy teljes tanéven keresztül történik, csoportos órák formájában. Érdekelheti a hegedű, brácsa, cselló és bőgő hallgatókon kívül a gitáros hallgatókat, illetve a Doktoriskola növendékeit. 

 

Ajánlott irodalom:

Christoph Wolff: Bach a tudós zeneszerző

Molnár Antal: Repertórium a barokk zene történetéhez

Knud Jeppesen: Az ellenpont

Nikolaus Harnoncourt: A beszédszerű zene, Zene mint párbeszéd

Dukay Barnabás – Ábrahám Márta: Részletek az örökkévalóságból

Címkék