Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak

Kamarazene és Vonósnégyes tantárgy tavaszi félévre szóló csoportváltozásaival kapcsolatos tudnivalók

2020. január 17.

Tisztelt Hallgatók!

 

A Kamarazene és Vonósnégyes tantárgyak esetében a 2019/2020-as tanév II. félévében is minden hallgató annál az oktatónál köteles felvenni a Neptunban a kamarazene és/vagy vonósnégyes tantárgyat, akihez a hivatalos csoportbeosztást követően került.

A pontos beosztást tartalmazó táblázat ebben a félévben is ide kattintva lesz elérhető.

Ha az előző félévhez képest a csoportok összetételében vagy az oktató személyében változás történik, kérjük, az alábbiakra fokozottan ügyeljenek:

  • Csak indokolt esetben válthatnak tanárt és kamaracsoportot!
  • A változásokról először kötelesek egyeztetni oktatójukkal és hallgatótársaikkal!
  • A változásokkal kapcsolatos ügyintézést csak személyesen tehetik meg Károlyfalvi Krisztina tanszéki ügyintézőnél (a Ligeti György Épület, fsz. 003-as irodájában, legkésőbb 2020. január 23-a 16.00 óráig)
  • A Kamarazene Tanszék döntése értelmében a 2019/2020-as tanévtől kizárólag az Egyetem aktív státusszal rendelkező hallgatói alkothatják a kamarazenei csoportokat. Csak indokolt esetben fogadunk el külsős résztvevőt, ennek elbírálása kizárólag tanszékvezetői hatáskörbe tartozik.
  • A Kamarazene tantárgy keretén belül bármilyen formáció alkothat egy csoportot, nincsen megkötés.
  • Azok a kamaracsoportok, akiknél nem történt változás, a tagok tekintetében és ugyanannál a kamaratanárnál folytatják a munkát, azok annál a tanárnál vegyék fel a tárgyat a Neptunban, akinél előző félévben voltak; de mindenképp az adott tanárral történő egyeztetés után!

 

Oktatási és Tanulmányi Osztály

 

Címkék