Liszt szerepe a zongorajátszásban ugyanaz, mint Euklideszé a geometriában.

Alan Walker

Tájékoztató önköltséges hallgatók részére

2020. január 14.

Az Egyetemnek képzési szerződést kell kötnie az önköltséges hallgatókkal. Ennek aláírását az új vagy új képzést kezdő hallgatóktól a beiratkozáskor kérjük, az önköltséges formára átsorolt hallgatók a regisztrációs időszak utolsó napjáig jöhetnek aláírni Pálmai Orsolyához (Oktatási és Tanulmányi Osztály, fszt. 13. iroda)

A szerződés a képzési időre szól és rögzítve van benne, hogy a félévi teljes önköltséget fizeti-e vagy a felvett kreditei alapján számoljuk az önköltséget. Ezt Ön döntheti el. Ez utóbbit akkor ajánlott választani, ha:

  • korábbi tanulmányai alapján az Egyetem krediteket (tantárgyak teljesítését) ismer el (kivétel az adott szakon Erasmus ösztöndíjjal elvégzett és az Egyetem Kreditátviteli Bizottsága által elismert tantárgyak kreditjei) vagy
  • állami ösztöndíjas hallgatóként a képzési idő alatt nem fejezi be az adott szakot, és saját kérésére önköltséges formában folytatja tanulmányait.

1 kr önköltsége a teljes féléves önköltség 1/30-ad része, a fizetendő összeget ezer Ft-ra kerekítjük.

 

SZÁMLA

Elektronikus számlát készítünk, amiről e-mailben értesítést fog kapni. Ennek időpontja előreláthatólag az őszi félévben 2019. okt. 7., a tavaszi félévben 2020. március 2.

A számlákat megtekintheti és kinyomtathatja a Neptun/Pénzügyek/Számlák menüpontban.

 

SZÁMLA MÁS NEVÉRE KÉRÉSE

Amennyiben magánszemély, alapítvány, gazdasági társaság átvállalja az önköltség fizetését, és erről számlát kér, az Egyetem csak abban az esetben állíthat ki más nevére számlát, ha az az önköltség fizetésének átvállalásáról nyilatkozik, és ezt a nyilatkozatot eljuttatják Pálmai Orsolyához.  Ennek határideje az őszi félévben 2019. szept. 30, a II. félévben 2020. február 24.

Az SZJA tv megváltozása miatt a legtöbb munkáltató munkabérként fizeti ki a hozzájárulását, ilyen esetben nem kell kitölteni ezt a nyomtatványt.

A nyilatkozathoz szükséges formanyomtatvány letölthető az Egyetem honlapjáról is.

 

KÉRELMEK

Kivételes méltánylást érdemlő esetben, a hallgató vagyoni viszonyaira, jövedelmi helyzetére, tanulmányi teljesítményére tekintettel mentesség, kedvezmény, részletfizetési lehetőség, halasztás (együtt: fizetési könnyítés) kérelmezhető. A 2019/2020. tanévtől az Egyetem a kérelmek beadását és elbírálását a Neptun Kérelemkezelő rendszerén keresztül tervezi intézni. A kérelmek beadásának határidejéről e-mailben kapnak majd tájékoztatást, és kérjük, kísérjék fegyelemmel az Egyetem honlapját is.

 

A BEFIZETÉS HATÁRIDEJE: az őszi félévben 2019. október 28., a tavaszi félévben: 2020. március 23.

A KÉSEDELMI DÍJ: 10 000 Ft/hó minden megkezdett hónap után.

 

A befizetés történhet átutalással vagy Gyűjtőszámlás befizetéssel (nem ajánlott)

 

Az átutalással történő teljesítéshez szükséges információk:

  • az Egyetem bankszámlaszáma: 10032000-01426768-00000000
  • kérjük, a közleménybe a következőket szíveskedjen írni: NK-Neptun kód szóköz Név szóköz önköltség