Művészi szempontból álljon szemünk előtt, hogy a teljes technikai készség csak eszköz arra, hogy a lélek megszólalhasson...

Dohnányi Ernő főigazgatói székfoglalója

Tájékoztató önköltséges hallgatók részére

2020. július 22.

Az Egyetem képzési szerződést köt az önköltséges hallgatókkal. Az új vagy új képzést kezdő hallgatók a beiratkozáskor, az önköltséges formára átsorolt vagy átsorolást kérő hallgatók a regisztrációs időszakban írhatják alá a szerződést Pálmai Orsolyánál (W52, fszt. 13.).

A szerződés a képzési időre szól és rögzíti, hogy a hallgató a féléves teljes önköltséget fizeti vagy a felvett kreditek alapján számolt önköltséget. Ezt a hallgató dönti el. Ez utóbbit akkor ajánlott választani, ha:

  • korábbi tanulmányai alapján az Egyetem krediteket (tantárgyak teljesítését) ismer el (kivétel az adott szakon Erasmus ösztöndíjjal elvégzett és az Egyetem Kreditátviteli Bizottsága által elismert tantárgyak kreditjei) vagy
  • állami ösztöndíjas hallgatóként a képzési idő alatt nem fejezi be az adott szakot, és saját kérésére önköltséges formában folytatja tanulmányait.

1 kredit önköltsége a teljes féléves önköltség 1/30-ad része.

 

SZÁMLA

Az adott félévi önköltség megfizetését az elektronikus számla kiállítását követően kell teljesíteni átutalással vagy gyűjtőszámlás befizetéssel (részletesen ld. később). A számlák elkészültéről a hallgatók Neptun üzenetben kapnak értesítést. A számla kiállításának tervezett időpontja az I. félévben 2020. október 2., a II. félévben 2021. március 1. A számlákat megtekinthetik és kinyomtathatják a Neptun/Pénzügyek/Számlák menüpontban.

 

SZÁMLA kérése MÁS személy NEVÉRE

Amennyiben magánszemély, alapítvány, gazdasági társaság, stb. átvállalja az önköltség megfizetését, és erről számlát kér, nyilatkoznia kell az átvállalásról. (Ellenkező esetben a számla a hallgató nevére lesz kiállítva.) Az átvállalási nyilatkozatot Pálmai Orsolyánál lehet leadni (W52, fszt. 13.) az I. félévre vonatkozóan 2020. szeptember 25-ig, a II. félévre vonatkozóan 2021. február 22-ig. Az átvállalási nyilatkozat letölthető az Egyetem honlapjáról.

Az SZJA tv megváltozása miatt a legtöbb munkáltató munkabérként fizeti ki a hozzájárulását, ilyen esetben nem kell kitölteni ezt a nyomtatványt. 

 

KÉRELMEK

Kivételes méltánylást érdemlő esetben, a hallgató vagyoni viszonyaira, jövedelmi helyzetére, tanulmányi teljesítményére tekintettel mentesség, kedvezmény, részletfizetési lehetőség, halasztás (együtt: fizetési könnyítés) engedélyezhető. A 2020/2021. tanévtől az Egyetem a kérelmek beadását és elbírálását a Neptun Kérelemkezelő rendszerén keresztül tervezi intézni. Ezzel kapcsolatban kérjük, kísérjék figyelemmel az Egyetem honlapját.

 

Számla befizetése

Határidők: az I. félévben 2020. október 24., a II. félévben 2021. március 22.

Késedelmi díj: 10.000 Ft/hó minden megkezdett hónap után

 

1. Átutalással (főszámlára utalással) történő teljesítés:

  • az Egyetem bankszámlaszáma: 10032000-01426768-00000000
  • kérjük, a közleménybe a következőket szíveskedjen írni: NK-Neptun kód (szóköz) Név (szóköz) önköltség

2. Gyűjtőszámlás befizetés:

Első lépésként a hallgatónak utalnia kell az intézmény gyűjtőszámlájára: 10032000-01426768-01120008. Ezt megteheti személyesen a bankfiókban (utalási megbízással), vagy elektronikusan netbankon keresztül. Utaláskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni a megfelelő adatokat: NK-Neptun kód (szóköz) Név formátumban.

Az átutalás időtartama 2-3 munkanapot vesz igénybe, azaz az utaláskor még nem jelenik meg az összeg az intézményi gyűjtőszámla egyenlegen, csak az átfutási időt követően. A gyűjtőszámlára való átutalás még nem jelent tényleges befizetést, azt a hallgatónak a tanulmányi rendszerben kell elvégeznie:

  • Ha a hallgató gyűjtőszámlájára megérkezett a pénz, akkor a Pénzügyek/Befizetés menüponton belül látható a felhasználható egyenleg. Ekkor a befizetni kívánt tételt/tételeket ki kell jelölni, majd a „Befizet” gombra kattintani és a gyűjtőszámlás fizetési módot választani. Lehetőség van a feltöltött egyenlegből automatikus fizetés engedélyezésére is: Pénzügyek/Beállítások/Automatikus teljesítés fül

 

Oktatási és Tanulmányi Osztály