A zene Magyarország mindennapi életének mindig is jelentős része volt és az is maradt.

Solti György

Tájékoztató önköltséges hallgatók részére

2020. július 22.

Az Egyetem képzési szerződést köt az önköltséges hallgatókkal. Az új vagy új képzést kezdő hallgatók a beiratkozáskor, az önköltséges formára átsorolt vagy átsorolást kérő hallgatók a regisztrációs időszakban írhatják alá a szerződést Pálmai Orsolyánál (W52, fszt. 13.).

A szerződés a képzési időre szól és rögzíti, hogy a hallgató a féléves teljes önköltséget fizeti vagy a felvett kreditek alapján számolt önköltséget. Ezt a hallgató dönti el. Ez utóbbit akkor ajánlott választani, ha:

  • korábbi tanulmányai alapján az Egyetem krediteket (tantárgyak teljesítését) ismer el (kivétel az adott szakon Erasmus ösztöndíjjal elvégzett és az Egyetem Kreditátviteli Bizottsága által elismert tantárgyak kreditjei) vagy
  • állami ösztöndíjas hallgatóként a képzési idő alatt nem fejezi be az adott szakot, és saját kérésére önköltséges formában folytatja tanulmányait.

1 kredit önköltsége a teljes féléves önköltség 1/30-ad része.

 

SZÁMLA

Az adott félévi önköltség megfizetését az elektronikus számla kiállítását követően kell teljesíteni átutalással vagy gyűjtőszámlás befizetéssel (részletesen ld. később). A számlák elkészültéről a hallgatók Neptun üzenetben kapnak értesítést. A számla kiállításának tervezett időpontja az I. félévben 2020. október 2., a II. félévben 2021. március 1. A számlákat megtekinthetik és kinyomtathatják a Neptun/Pénzügyek/Számlák menüpontban.

 

SZÁMLA kérése MÁS személy NEVÉRE

Amennyiben magánszemély, alapítvány, gazdasági társaság, stb. átvállalja az önköltség megfizetését, és erről számlát kér, nyilatkoznia kell az átvállalásról. (Ellenkező esetben a számla a hallgató nevére lesz kiállítva.) Az átvállalási nyilatkozatot Pálmai Orsolyánál lehet leadni (W52, fszt. 13.) az I. félévre vonatkozóan 2020. szeptember 25-ig, a II. félévre vonatkozóan 2021. február 22-ig. Az átvállalási nyilatkozat letölthető az Egyetem honlapjáról.

Az SZJA tv megváltozása miatt a legtöbb munkáltató munkabérként fizeti ki a hozzájárulását, ilyen esetben nem kell kitölteni ezt a nyomtatványt. 

 

KÉRELMEK

Kivételes méltánylást érdemlő esetben, a hallgató vagyoni viszonyaira, jövedelmi helyzetére, tanulmányi teljesítményére tekintettel mentesség, kedvezmény, részletfizetési lehetőség, halasztás (együtt: fizetési könnyítés) engedélyezhető. A 2020/2021. tanévtől az Egyetem a kérelmek beadását és elbírálását a Neptun Kérelemkezelő rendszerén keresztül tervezi intézni. Ezzel kapcsolatban kérjük, kísérjék figyelemmel az Egyetem honlapját.

 

Számla befizetése

Határidők: az I. félévben 2020. október 24., a II. félévben 2021. március 22.

Késedelmi díj: 10.000 Ft/hó minden megkezdett hónap után

 

1. Átutalással (főszámlára utalással) történő teljesítés:

  • az Egyetem bankszámlaszáma: 10032000-01426768-00000000
  • kérjük, a közleménybe a következőket szíveskedjen írni: NK-Neptun kód (szóköz) Név (szóköz) önköltség

2. Gyűjtőszámlás befizetés:

Első lépésként a hallgatónak utalnia kell az intézmény gyűjtőszámlájára: 10032000-01426768-01120008. Ezt megteheti személyesen a bankfiókban (utalási megbízással), vagy elektronikusan netbankon keresztül. Utaláskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni a megfelelő adatokat: NK-Neptun kód (szóköz) Név formátumban.

Az átutalás időtartama 2-3 munkanapot vesz igénybe, azaz az utaláskor még nem jelenik meg az összeg az intézményi gyűjtőszámla egyenlegen, csak az átfutási időt követően. A gyűjtőszámlára való átutalás még nem jelent tényleges befizetést, azt a hallgatónak a tanulmányi rendszerben kell elvégeznie:

  • Ha a hallgató gyűjtőszámlájára megérkezett a pénz, akkor a Pénzügyek/Befizetés menüponton belül látható a felhasználható egyenleg. Ekkor a befizetni kívánt tételt/tételeket ki kell jelölni, majd a „Befizet” gombra kattintani és a gyűjtőszámlás fizetési módot választani. Lehetőség van a feltöltött egyenlegből automatikus fizetés engedélyezésére is: Pénzügyek/Beállítások/Automatikus teljesítés fül

 

Oktatási és Tanulmányi Osztály