Az a feladatunk, hogy valódi tehetségeket formáljunk, akikben megvan a mesterré váláshoz szükséges képesség, s ne foglalkozzunk a tehetségtelen középszerrel.

Liszt Giovanni Sgambatinak

Tájékoztató önköltséges hallgatók részére a 2022/23. tanévre

2022. július 25.

Első lépésként az Egyetem képzési szerződést köt az önköltséges hallgatókkal (W52, Oktatási és Tanulmányi Osztály, fszt. 13. iroda, Pálmai Orsolya):

új hallgatók vagy új képzést kezdő hallgatók:

 • szerződéskötés beiratkozáskor

önköltséges formára átsorolt/átsorolást kért hallgatók, vagy akiknek lejárt a szerződése:

 • szerződéskötés a regisztrációs időszakban

A szerződés a képzési időre szól és rögzíti, hogy a hallgató a félévre szóló vagy a kreditalapú összeget fizeti (ld. később).

1 kredit költsége a teljes féléves önköltség 1/30-ad része, kerekítve. (Pl. 26 666,666 esetén 26 667 Ft.)

Az önköltség féléves összege megtalálható a felvi.hu-n vagy a tanulmányi tájékoztatóban.

 

SZÁMLA

Az adott félév önköltségének megfizetését az elektronikus számla kiállítását követően kell teljesíteni átutalással vagy gyűjtőszámlás befizetéssel (ld. később). A számlák elkészültéről a hallgatók Neptun üzenetben kapnak értesítést. A számla kiállításának tervezett időpontja az őszi félévben 2022. október 3., a tavaszi félévben 2023. március 1. A számlák megtekinthetők a Neptunban (Pénzügyek/Számlák menüpont).

 

SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA MÁS NÉVRE (ÖNKÖLTSÉG ÁTVÁLLALÁSA)

Amennyiben magánszemély/alapítvány/gazdasági társaság/stb. átvállalja az önköltség megfizetését/összegének egy részét, nyilatkoznia kell az átvállalásról. (Ellenkező esetben a számla a hallgató nevére lesz kiállítva.) Az átvállalási nyilatkozatot Pálmai Orsolyánál kell leadni az őszi félévre vonatkozóan 2022. szeptember 26-ig, a tavaszi félévre vonatkozóan 2023. február 22-ig. Az átvállalási nyilatkozat letölthető a honlapról (Hallgatóknak/Űrlapok, kérelmek).

 

KÉRELMEK

Kivételes méltánylást érdemlő esetben (a hallgató vagyoni viszonyaira, jövedelmi helyzetére, tanulmányi teljesítményére tekintettel) mentesség, kedvezmény, részletfizetési lehetőség, halasztás (együtt: fizetési könnyítés) kérelmezhető. A formanyomtatványok letölthetők a honlapról (Hallgatóknak/Űrlapok, kérelmek); a leadási határidők a nyomtatványok végén, a bekeretezett részben szerepelnek.

 

AZ ÖNKÖLTSÉG BEFIZETÉS HATÁRIDEJE

2022. október 24-e az őszi félévben,

2023. március 22-e a tavaszi félévben

 

KÉSEDELMI DÍJ: 12 000 Ft/hó

(az első összeg a határidő utáni első napon, az esetleges további összegek az első kiírás dátumához viszonyítva havonta kerülnek kiírásra)

 

BEFIZETÉS

1. Átutalással (főszámlára utalással) történő teljesítés:

 • az Egyetem bankszámlaszáma: 10032000-01426768-00000000
 • kérjük a közleménybe a következőket írni: [Neptun kód] szóköz [Név] szóköz önköltség (a közleménybe írandók a számlán is szerepelnek, onnan egyszerűen kimásolhatók)

2. Gyűjtőszámlás befizetés:

 • első lépésként a hallgatónak utalnia kell az intézmény gyűjtőszámlájára: 10032000-01426768-01120008
 • kérjük a közleménybe a következőket írni: [Neptun kód] szóköz [Név] szóköz önköltség (a közleménybe írandók a számlán is szerepelnek, onnan egyszerűen kimásolhatók)
 • Az átutalás időtartama 2-3 munkanapot vesz igénybe.

 

A gyűjtőszámlára való átutalás még nem jelent tényleges befizetést, ezt a hallgatónak a Neptunban kell elvégeznie:

 • amikor a hallgató gyűjtőszámlájára megérkezett a pénz, akkor a Pénzügyek/Befizetés menüponton belül látható a felhasználható egyenleg
 • ekkor a befizetni kívánt tételt/tételeket ki kell jelölni, majd a „Befizet” gombra kattintani és a gyűjtőszámlás fizetési módot kiválasztani
 • lehetőség van a feltöltött egyenlegből automatikus fizetés engedélyezésére is: Pénzügyek/Beállítások/Automatikus teljesítés fül

 

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Lehetőség van csak az adott félévben felvett tantárgyak kreditjei alapján számolt önköltséget fizetni:

 • ha korábbi tanulmányai alapján az Egyetem krediteket (tantárgyak teljesítését) ismer el (kivétel az adott szakon Erasmus ösztöndíjjal elvégzett és az Egyetem Kreditátviteli Bizottsága által elismert tantárgyak kreditjei), vagy
 • ha állami ösztöndíjas hallgatóként a képzési idő alatt nem fejezi be az adott szakot, és saját kérésére önköltséges formában folytatja tanulmányait
 • ha elfogytak az államilag támogatott félévei és kötelezően átsoroljuk önköltséges formára
 • évösszevonás esetén is kreditalapon számolandó az önköltség!