Záróvizsga követelmények karmester és karvezetés szakirányokon

2016. november 17.

BA zenekar- és kórusvezető

Diplomahangverseny:

A műsor összeállítása legyen alkalmas arra, hogy megmutassa a hallgató által elsajátított szakmai alapokat.

Kórusvezénylés diplomaműsor esetében a műsor egymástól karakterében eltérő művekből álljon. Hangszeres kíséretre egy mű esetében van lehetőség. A hangszeres kíséret egy akkordikus hangszerre (zongora vagy csembaló) és maximum egy szólóhangszerre korlátozódhat. Időtartamában az elvárás minimum 15, maximum 25 perc tiszta műsoridő. A diplomázó nem választhat az adott évet megelőző három év vizsga- és diplomakoncertjeinek műsorából. Az elhangzó műveket kotta nélkül kell vezényelni.

Karmester diplomaműsor esetében: a műsorban egy nagyobb klasszikus szimfónia vagy terjedelmes romantikus szimfonikus költemény szerepeljen, melyet a diplomázónak tökéletes technikai tudással, differenciált vezényléssel, stílusos és színes előadásmóddal, kotta nélkül kell vezényelnie. Elvárt időtartam: 45-50 perc. A diplomázó nem választhat az adott évet megelőző három év vizsga- és diplomakoncertjeinek műsorából.

 

MA karmester

Diplomahangverseny:

Önálló hangverseny vezénylése, melynek műsorában a bécsi klasszicizmus, a romantika és XX. század egy-egy alkotásának is szerepelnie kell. A választott programot a diplomázónak magas szintű technikai kidolgozottság és kifejezőkészség mellett, kotta nélkül kell vezényelnie. A műsorban egy versenyműnek vagy operarészletnek is kell szerepelnie (ez utóbbiakat kottából vezényelheti).. A diplomázó nem választhat az adott évet megelőző három év vizsga- és diplomakoncertjeinek műsorából.

 

Komplex szóbeli vizsga:

A vizsga döntően egy 20 perces, élőzenei illusztrációval kiegészített önálló szóbeli előadás legyen, mely alkalmas arra, hogy bemutassa a választott téma átfogó ismeretét. Az előadás felépítésében a szakdolgozat tartalmi elemeit is tartalmazza (szakirodalmi jártasság, zenetörténeti háttér és a stíluskorszak bemutatása, ezt követően a választott szűkebb téma részletes ismertetése). Az előadáshoz (témaválasztástól függően) kotta használata javasolt. Amennyiben a választott téma érinti a diplomahangverseny műsorát, akkor a vizsga nem korlátozódhat csak a mű elemzésére. A hallgató a vizsga megkezdése előtt egy jól áttekinthető vázlatot ad át a vizsgabizottságnak, amely alapján a bizottság dönthet az egész előadás vagy csak egy-egy részletének meghallgatásáról. A vázlatnak tartalmaznia kell a felkészüléshez felhasznált szakirodalmat.

 

MA kóruskarnagy

Diplomahangverseny:

A műsor összeállítása legyen alkalmas a hallgató sokoldalú stiláris és technikai felkészültségének bemutatására. Szerepeljen a hangverseny műsorán egy régizenei alkotás (reneszánsz, barokk, vagy klasszikus kompozíció), egy romantikus vagy századfordulós mű, egy XX. századi vagy kortárs mű. A műsor többségében a cappella művekből álljon, azonban egy mű legyen hangszerkíséretes. Szerepeljen a műsorban magyar szerző alkotása is. A diplomázó a hangversenyen – lehetőség szerint – több kórustípust foglalkoztasson. A műsoron szereplő művek közül egynek már a MA I. évfolyamot lezáró Vezényléstechnika főtárgy vizsga anyagában is szerepelnie kell.

Minimum 25, maximum 40 perc tiszta műsoridő. A diplomahangversenyen zongora, csembaló, valamint orgona pozitív használatára van lehetőség. Egyéb zenekari hangszer a jóváhagyott műsor függvényében, a hallgató szervezésében bevonható.

A diplomázó nem választhat az adott évet megelőző három év vizsga- és diplomakoncertjeinek műsorából.

 

Komplex szóbeli vizsga:

A vizsga döntően egy 20 perces, élőzenei illusztrációval kiegészített önálló szóbeli előadás legyen, mely alkalmas arra, hogy bemutassa a választott téma átfogó ismeretét. Az előadás felépítésében a szakdolgozat tartalmi elemeit is tartalmazza (szakirodalmi jártasság, zenetörténeti háttér és stíluskorszak bemutatása, ezt követően a választott szűkebb téma részletes ismertetése). Az előadáshoz (témaválasztástól függően) kotta használata javasolt. Amennyiben a választott téma érinti a diplomahangverseny műsorát, akkor a vizsga nem korlátozódhat csak a mű elemzésére. A hallgató a vizsga megkezdése előtt egy jól áttekinthető vázlatot ad át a vizsgabizottságnak, amely alapján a bizottság dönthet az egész előadás vagy csak egy-egy részletének meghallgatásáról. A vázlatnak tartalmaznia kell a felkészüléshez felhasznált szakirodalmat.