A technika a lélekből szülessen meg, ne a mechanikából.

Liszt Lina Ramannak

4/2022. sz. (10.28) Rektori és Kancellári Körlevél

2022. október 28.

az Egyetem oktatási épületeinek a 2022/23. tanévben betervezett oktatási szünetekre eső vagy azzal összefüggésben lévő napok nyitvatartásáról

A 2022. és 2023. évi munkarendhez igazodóan, a 2022/23. tanév rendjének módosításáról szóló 20/2022. (X.6.) rektori utasítás alapján a 2022/23. tanév során az Egyetem oktatási épületei (a továbbiakban együtt: Létesítmények):

 • Zeneakadémia, Budapest VI. kerület, Liszt Ferenc tér 8. (a továbbiakban: LF8, Zeneakadémia),
 • Régi Zeneakadémia, Budapest VI. kerület, Vörösmarty u 35. (a továbbiakban: V35, Régi Zeneakadémia),
 • Ligeti György épület, Budapest VII. kerület, Wesselényi u 52. (a továbbiakban: W52),
 • Budapest, V. kerület, Semmelweis u. 12. (a továbbiakban: S12),
 • Budapest, IX. kerület, Köztelek u 8. (a továbbiakban: K8)
 • Budapest, VII. kerület, Városligeti fasor 33. (a továbbiakban: V33, Kollégium)
 • Budapest, VI. kerület Nagymező utca 1. (a továbbiakban NM1)Budapest, VI. kerület, Teréz körút 2-4. II. emelet (Hangszertár, Projektiroda)
 • Kecskemét, Kálvin tér 1. (a továbbiakban: KI, Kodály Intézet)
 • Kecskemét, Kéttemplom köz 1-2 (Kodály Intézet – egykori kolostorépület)

 

az alábbiak szerint üzemelnek:

(1)   A Kecskemét, Kéttemplom köz 1-2. szám alatti egykori Kolostorépület és az ún. Újépület a 2022/23 tanévben kivitelezési munkák miatt zárva tart, az oktatási és a gyakorlás a Kecskemét, Kálvin tér 1. szám alatti épületben folyik.

(2)   A V33 (Kollégiumi) épület a téli szünetben 2022. december 17. - 2023. január 8. között zárva tart. A Tanév egyéb napjain a szokásos nyitvatartási rend szerint üzemel, 2023 június 30-tól zárva tart.

(3)   2022. október 31., pihenőnap

 1. az LF8 (Zeneakadémia) épületben a mindenkori hatályos Rektori és Kancellári Utasítás, gyakorlásra vonatkozó része alapján a gyakorlás lehetséges.
 2. a V35 (Régi Zeneakadémia) épület a Liszt Múzeum, és a Könyvtár nyitvatartásához, illetve a Kamaraterem hangversenyeihez igazodóan tart nyitva. A Régi Zeneakadémián a földszinti Bach teremben 7.00 órától 23.00 óráig az orgona szakos hallgatóknak, a 3. emeleti termekben az általános nyitvatartási időben az orgona, egyházzene, csembaló szakos hallgatóknak engedélyezett a gyakorlás.
 3. a Központi Könyvtár az LF8 épületben és a V35 épületben működő egységei is szokásos rend szerint nyitva tartanak.
 4. A W52 épületben, a III. emeleti gyakorlókban a mindenkori hatályos Rektori és Kancellári Utasítás, gyakorlásra vonatkozó része alapján a gyakorlás lehetséges.
 5. az S12 és a KT8 épületekben az oktatás és a gyakorlás szünetel.
 6. A Kodály Intézetben a mindenkori hatályos Rektori és Kancellári Utasítás, gyakorlásra vonatkozó része alapján a gyakorlás lehetséges.

(4)   Az S12 épület október 29-től előreláthatólag március 31-ig zárva tart. A tanszéki könyvtári szolgáltatás a Központi Könyvtárban lesz elérhető, a könyvek előzetes előjegyzésével.

(5)   A V35 épület november 1-től előreláthatólag március 31-ig zárva tart. Az érintett időszakban a tanszéki könyvtári szolgáltatás a Központi Könyvtárban lesz elérhető, a könyvek előzetes előjegyzésével; a Régi Zeneakadémián a földszinti Bach teremben 7.00 órától 22.00 óráig az orgona szakos hallgatóknak, a 1. emeleti ideiglenes orgonatermekben az általános nyitvatartási időben az orgona és egyházzene szakos hallgatóknak a tanulmányi osztály beosztása szerint engedélyezett a gyakorlás.

(6)   Az őszi szünetben, 2022. november 1-én (kedden, munkaszüneti napon)

 1. A Létesítmények zárva tartanak, órarend szerinti órák és gyakorlás nincs, az épületlátogatás szünetel.

(7) A téli szünetben, 2022. december 17. és 2023. január 8. között, kivéve a Karácsonyi ünnepi napokat (2022. december 24.,25.,26.) és az év végi és év eleji ünnepnapokat (2022. december 31 és 2023. január 1.napokat)

 1. az LF8 (Zeneakadémia) épületben a mindenkori hatályos Rektori és Kancellári Utasítás, gyakorlásra vonatkozó része alapján a gyakorlás lehetséges
 2. a V35 (Régi Zeneakadémia) épület zárva tart.
 3. a Központi Könyvtár az LF8 épületben működő egységei a honlapon előzetesen meghirdetésre kerülő nyitvatartási rend szerint tartanak nyitva
 4. A W52 épületben, a III. emeleti gyakorlókban a mindenkori hatályos Rektori és Kancellári Utasítás, gyakorlásra vonatkozó része alapján a gyakorlás lehetséges.
 5. a K8 épületekben az oktatás és a gyakorlás szünetel.
 6. A Kodály Intézetben a mindenkori hatályos Rektori és Kancellári Utasítás, gyakorlásra vonatkozó része alapján a gyakorlás lehetséges

(8) Téli szünetben, a Karácsonyi ünnepnapokon, 2022. december 24–26.

 1. A Létesítmények zárva tartanak, órarend szerinti órák és gyakorlás nincs, az épületlátogatás szünetel.

(9) Téli szünetben, az év végi és év eleji ünnepnapokon 2022. december 31.-én és 2023. január 1-én Új év napján

 1. A Létesítmények – az LF8 kivételével − zárva tartanak, órarend szerinti órák és gyakorlás nincs.
 2. az LF8 (Zeneakadémia) épület a Nagyterem és Solti terem hangversenyeihez igazodóan tart nyitva, mely időpontokban a gyakorlás lehetséges.

(10)   2023. március 15. – Nemzeti ünnep, munkaszüneti nap (szerda)

 1. A Létesítmények – az LF8, a V33 épület kivételével − zárva tartanak, órarend szerinti órák és gyakorlás nincs.
 2. az LF8 (Zeneakadémia) épület a Nagyterem és Solti terem hangversenyeihez igazodóan tart nyitva, mely időpontokban a gyakorlás lehetséges.
 3. a V35 (Régi Zeneakadémia) épület a Liszt Múzeum nyitvatartásához igazodóan tart nyitva. A Régi Zeneakadémián a földszinti Bach teremben 7.00 órától 23.00 óráig az orgona szakos hallgatóknak, a 1. emeleti ideiglenes orgonatermekben az általános nyitvatartási időben az orgona és egyházzene szakos hallgatóknak engedélyezett a gyakorlás. 

(11)   A tavaszi szünet a Kodály Intézetben 2023. április 3-14. - kivéve a Húsvéti ünnep napjait (nagypéntek-húsvét hétfő),

 1. a Kodály Intézetben a mindenkori hatályos Rektori és Kancellári Utasítás, gyakorlásra vonatkozó része alapján a gyakorlás lehetséges.

(12)   Tavaszi szünetben a Húsvéti Ünnepi napokon 2023. április 7., 8., 9., 10. (nagypéntek, nagyszombat, húsvét vasárnap és húsvét hétfő)

 1. A Létesítmények − a V33 épület kivételével − zárva tartanak, órarend szerinti órák és gyakorlás nincs, az épületlátogatás szünetel.

(13)   2023. május 1. hétfő – Nemzeti ünnep, munkaszüneti nap

 1. A Létesítmények – az LF8, a V35 és a V33 épület kivételével − zárva tartanak, órarend szerinti órák és gyakorlás nincs.
 2. az LF8 (Zeneakadémia) épület a Nagyterem és Solti terem hangversenyeihez igazodóan tart nyitva, mely időpontokban a gyakorlás lehetséges.

(14)   2023. május 28-29. napjain (Pünkösdvasárnap, Pünkösdhétfő)

 1. A Létesítmények – az LF8 és V33 épület kivételével − zárva tartanak, órarend szerinti órák és gyakorlás nincs, az épületlátogatás szünetel.
 2. az LF8 (Zeneakadémia) épület a Nagyterem és Solti terem hangversenyeihez igazodóan tart nyitva, mely időpontokban a gyakorlás lehetséges.

 

Budapest, 2022. október 28.

 

Dr. Vigh Andrea
rektor
Szentgyörgyvölgyi László Zoltán
kancellár