Az Akadémián eltöltött idő alatt tanultam meg a fegyelem és a kemény munka alapjait, melynek aztán egész életemben hasznát vettem.

Solti György

Az Oktatási és Tanulmányi Bizottsághoz benyújtható kérelmekről

2021. augusztus 5.

Az Oktatási és Tanulmányi Bizottság (OTB) az Egyetemen működő, a hallgatók (fontosabb) tanulmányi ügyeiben eljáró bizottság. Oktató és hallgató tagjai egyaránt vannak.

 

Milyen ügyekben kell az OTB-hez fordulni?

Az OTB dönt többek között az alábbi ügyekben:

 • évösszevonás, félévek összevonása [l. a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) 8. § (4) bekezdés]
 • a hallgatói jogviszony – első félév sikeres teljesítését megelőző – első szünetelése  [l. TVSZ 22. § (4) bekezdés]
 • a hallgatói jogviszony szünetelése rendkívüli esemény, pl. szülés, betegség, baleset, stb. miatt (l. TVSZ 23. §)
 • vendéghallgatói jogviszony létesítése [l. TVSZ 26. § (2) bekezdés]
 • kedvezményes tanulmányi rend (l. TVSZ 42. §)
 • kivételes távolmaradás [l. TVSZ 44. § (7) bekezdés]

 

Kérelem benyújtása, elbírálása, az ügymenet tudnivalói

A kérelem az OTB-hez eljuttatható

 • elektronikusan, az otb[kukac]zeneakademia.hu címre;
 • személyesen, a Rektori Kabinetnél Tötös Krisztina oktatásigazgatási koordinátor nevére leadva;
 • postai úton, az alábbi névre és címre küldve:
  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
  Oktatási és Tanulmányi Bizottság
  1391 Budapest, Pf. 206.

 

A kérelem benyújtásának határideje:

 • évösszevonás, félévek összevonása, vendéghallgatói jogviszony létesítése, valamint kedvezményes tanulmányi rend esetén a 2021/22-es tanévben az I. félévben 2021. szeptember 9., a II. félévben 2022. február 3.
 • a hallgatói jogviszony szülés, betegség, baleset stb. miatt történő szünetelése esetén az ok beálltát követő 15. nap.
 • kivételes távolmaradás esetén a tervezett távolmaradás első napját megelőző 30. nap.

 

A kérelmet az OTB a beérkezéstől számított főszabály szerint 30 napon belül bírálja el (ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden esetben ennyit kell várni a döntésre). Ha a kérelem hiányos vagy az OTB úgy látja, hogy a megalapozott döntéshez további információkra, dokumentumokra van szüksége, hiánypótlást kérhet. A hiánypótlásra nyitva álló határidő nem számít bele az adott ügy ügyintézési határidejébe.

Az OTB a gyorsabb ügyintézés érdekében e-mailen vagy telefonon is értesíti a hallgatókat a döntésekről, emellett a papíralapú dokumentumokat is át kell venni:

a)  postai úton:
a dokumentumokat a kiállítást követően az OTB postázza a kérelmező részére a kérelemben feltüntetett értesítési címre.

b) személyesen:
a Rektori Kabinet irodájában (Ligeti épület, I. em. 110.), munkaidőben. Személyesen átvenni a dokumentumokat az e-mailen vagy telefonon történő értesítést követő 30. napig lehet. Ha a hallgató a személyes átvétel lehetőségét választja, de e határidőig mégsem veszi át a dokumentumokat, akkor azokat az értesítést követő 30. nap után postázzuk. Az átvétellel kapcsolatos igényt a kérelemben jelezni kell; ha a hallgató ezt nem jelzi, automatikusan postai úton kapja meg a dokumentumokat.

 

Formanyomtatványok

Az OTB-hez benyújtandó kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani. Két formanyomtatvány létezik:

 • az általános kérelem formanyomtatvány (a kedvezményes tanulmányi rend kivételével minden ügy esetén ezt a formanyomtatványt kell használni), mely letölhető innen!
 • a kedvezményes tanulmányi rend engedélyezésére irányuló kérelem formanyomtatványa, amelynek kitöltéséhez külön tájékoztató tartozik, a kérelem hozzá letölthető innen!

A kérelemhez legtöbb esetben főtárgytanári, tanszékvezetői vélemény, ajánlás, aláírás, stb. szükséges, az adott ügytípustól függően. Ezek nélkül a kérelmek hiányosak.

Mellékelhetők egyéb dokumentumok is (pl. munkáltatói igazolások, egyéb ajánlások, kreditátviteli határozatok), ha azok az ügy megítélését segíthetik.

A kötelező ajánlások, hozzájárulások, igazolások, stb. ügytípusonként az alábbiak.

 

ügytípus

vélemény/ajánlás/javaslat/hozzájárulás/igazolás

évösszevonás

főtárgytanári ajánlás és tanszékvezetői hozzájárulás, a Bizottság mérlegelésétől függően

a hallgató jogviszony első félév sikeres teljesítését megelőző első szünetelése

tanszékvezetői hozzájárulás

a hallgatói jogviszony szünetelése szülés, betegség, baleset, stb. miatt

orvosi igazolás (vagy ha az ok nem függ össze orvosi kezeléssel, akkor más megfelelő igazolás)

vendéghallgatói jogviszony létesítése

tanszékvezetői hozzájárulások az érintett tantárgyakat gondozó tanszékek vezetőitől,a Kreditátviteli Bizottság véleménye

kedvezményes tanulmányi rend

tanszékvezetői/tanári hozzájárulás (pontosan l. a kedvezményes tanulmányi rendre irányuló kérelem formanyomtatványán)

kivételes távolmaradás

tanszékvezetői és főtárgytanári javaslat

 

Az itt fel nem sorolt, egyéb ügytípusokban benyújtott kérelmekhez szükséges ajánlásokkal kapcsolatban a kérelem benyújtását megelőzően kérjenek információt az otb[kukac]zeneakademia.hu címen.