Az Akadémián eltöltött idő alatt tanultam meg a fegyelem és a kemény munka alapjait, melynek aztán egész életemben hasznát vettem.

Solti György

Tájékoztató a 2018/2019 tanév II. félévi vizsgaidőszakáról

2019. április 30.

Tisztelt Hallgatók!

 

A II. félév utolsó tanítási napja:

  • végzős hallgatóknak: 2019. május 4. (szombat)
  • alsóbb évfolyamos hallgatóknak: 2019. május 18. (szombat)

 

A II. félévi vizsgaidőszakhoz a NEPTUN vizsgajelentkezést az alábbi időponttól lehet elkezdeni:

  • végzős hallgatóknak: 2019. május 2. (csütörtök)
  • alsóbb évfolyamosoknak: 2019. május 10. (péntek)

 

A II. félévi vizsgaidőszak időtartama:

  • végzős hallgatóknak: 2019. május 6. – május 25.
  • záróvizsga időszak a végzős hallgatóknak: május 27. – június 8.  
  • vizsgaidőszak alsóbb évfolyamos hallgatóknak: 2019. május 20. – június 8. (Kérem az alsóbb évfolyamosok is nézzék meg a vizsgarendet, mert esetleges korábbi vizsgák lehetségesek.)

 

Vizsgákra való jelentkezés:

A NEPTUN tanulmányi rendszerben a hallgatók kötelező feladata, a rájuk vonatkozó kredithálóban szereplő vizsgaköteles tantárgy konkrét vizsgaidőpontjára való jelentkezés.

Amennyiben a hallgató nem jelentkezik a vizsgára, úgy az oktató vizsgalapján nem jelenik majd meg a neve, s ezzel az oktató számára azt jelzi, hogy a vizsgán nem kíván részt venni, így érdemjegyet sem kaphat, még akkor sem, ha megjelenik az oktató által megadott vizsgaidőpontban, mert az érdemjegyét sem az oktató, sem a tanulmányi ügyintéző nem tudja majd rögzíteni a rendszerben.

Kérjük, az Önökre vonatkozó kredithálóban ( a beiratkozás tanéve) ellenőrizzék, hogy az adott félévben mely felvett tárgyaik vizsgakötelesek (természetesen a főtárgy is ide tartozik), és a lehető legkorábban próbálják megtervezni az egyéni vizsgaidőszakukat, a vizsgákra való NEPTUN jelentkezésekkel együtt. A több alkalmas vizsgák létszámbeállítással is működnek, így lehetséges, hogy közvetlenül a vizsga előtt az időpontok már elfogynak. A vizsgák esetében a vizsga előtt 72 órával az adott vizsgára való jelentkezés lezárul, és aki nem jelentkezett egyetlen vizsgaidőpontra sem, attól a vizsgáztató tanár a vizsgát, (vagy  új vizsgaidőpont meghirdetését) megtagadhatja.

Szeretném felhívni figyelmüket arra, hogy csak az adott kurzust előzetesen (januárban) felvett hallgató jelentkezhet egy vizsgára, illetve, hogy, a jelentkezés szempontjából a szigorlattal záruló tantárgy is vizsgaként értelmezendő. A vizsgarend a honlapon ugyanott található, ahol az órarend.

A vizsgára való jelentkezéshez a  technikai információ a honlap NEPTUN használati útmutatók menüpontja alatt található.

 

Összefoglalva a tennivalóikat:

  1. A kredithálójukban ellenőrizzék, mely felvett tárgyuk vizsgaköteles!
  2. A Vizsgarendben keressék meg ezen tárgyak vizsgaidőpontja(i)t!
  3. A NEPTUNban jelentkezzenek a vizsgára!

 

A könyvtári tartozások kiegyenlítésének végső határideje: 2019. június 7.

Felhívjuk a végzős hallgatók figyelmét, hogy diplomát csak akkor adhatunk ki, hogy ha a Tartozási lap végzős hallgatók részére formanyomtatványon minden egységvezető aláírása szerepel, vagyis igazolt, hogy a végzős hallgatónak nincs az Egyetemmel szemben fennálló tartozása.
A formanyomtatvány letölthető a honlapról, illetve felvehető a Tanulmányi Osztályon május 30-tól, végső leadási határideje: június 7.
Diploma csak a tartozások rendezése után adható ki. Folyamatban van a „Tartozási lap” elektronizálása a NEPTUN újonnan bevezetendő  Kérvénykezelő felületén, amennyiben sikeres lesz a tesztelés, úgy május 25-ig ezt jelezzük a végzős hallgatóknak, s ez esetben nem kell egyenként felkeresniük a szervezeti egységeket, az ügyintézés gördülékenyebbé és gyorsabbá válik.

Azok a hallgatók, akik a tanévzáró (diplomaosztó) ünnepélyen kívánják átvenni az oklevelüket, s még nem mutatták be a nyelvvizsga bizonyítványukat, legkésőbb 2019. június 7-ig pótolhatják a Tanulmányi Osztályon. (A június 7. után bemutatott nyelvvizsgák esetében csak diplomaosztó után tudjuk kiadni a diplomát. A FELVI-re a feltöltési határidő: július 10.)

Megkérjük a végzős hallgatókat, jelezzék a tanulmányi előadójuknál, ha nem kívánnak részt venni a diplomaosztón. A tanévzáró és diplomaosztó időpontja: 2019. június 29. (szombat) 10.00, Nagyterem

 

2019. április 29.

 

Gazsi Olivia
oktatási és tanulmányi osztályvezető