A technika a lélekből szülessen meg, ne a mechanikából.

Liszt Lina Ramannak

Tájékoztató a 2019/2020-as tanév II. félévi vizsgaidőszakáról

2020. április 27.

Tisztelt Hallgatók!

 

A II. félév utolsó tanítási napja végzős hallgatóknak: 2020. május 2.

A II. félév utolsó tanítási napja alsóbb évfolyamos hallgatóknak: 2020. május 16.

A II. félévi vizsgaidőszakhoz a NEPTUN vizsgajelentkezést az alábbi időponttól lehet elkezdeni: 2020. április 29.  

 

Kérjük Önöket, mivel az online vizsgák nem feltétlenül az előre meghirdetett vizsgaidőpontokban lesznek, valamint több vizsga tantárgyból is lehetőség van idén megajánlott jegy adására, így a vizsgáit 2020. május 3-ig MINDENKI VEGYE FEL, az előzőleg kijelölt időponttól függetlenül. Amennyiben nem jelentkezik a vizsgára, úgy az oktatónak nincs módja jegyet adni a félévi munkájára. Kérem, hogy az az esetleges vizsga időpontját és online módját egyeztessék az oktatóikkal.

 

A II. félévi vizsgaidőszak időtartama:

  • a végzős hallgatóknak: 2020. május 4. – május 23.
  • záróvizsga időszak a végzős hallgatóknak: 2020. május 25. – június 12.  
  • vizsgaidőszak alsóbb évfolyamos hallgatóknak: 2020. május 18. – június 6.

 

Vizsgákra való jelentkezés:

A NEPTUN tanulmányi rendszerben a hallgatók kötelező feladata, a rájuk vonatkozó kredithálóban szereplő vizsgaköteles tantárgy vizsgaidőpontjára való jelentkezés.

Amennyiben a hallgató nem jelentkezik a vizsgára, úgy az oktató vizsgalapján nem jelenik majd meg a neve, s ezzel az oktató számára azt jelzi, hogy a vizsgán nem kíván részt venni, így érdemjegyet sem kaphat, még akkor sem, ha megjelenik az oktató által megadott vizsgaidőpontban, mert az érdemjegyét sem az oktató, sem a tanulmányi ügyintéző nem tudja majd rögzíteni a rendszerben.

Kérjük, az Önökre vonatkozó kredithálóban (a beiratkozás tanéve) ellenőrizzék, hogy az adott félévben mely felvett tárgyaik vizsgakötelesek (természetesen a főtárgy is ide tartozik), és a lehető legkorábban próbálják megtervezni az egyéni vizsgaidőszakukat, a vizsgákra való NEPTUN-jelentkezésekkel együtt. Szeretném felhívni figyelmüket arra, hogy csak az adott kurzust előzetesen felvett hallgató jelentkezhet egy vizsgára, illetve, hogy a jelentkezés szempontjából a szigorlattal záruló tantárgy is vizsgaként értelmezendő.

A vizsgára való jelentkezéshez a technikai információ ITT található.

 

Összefoglalva a tennivalóikat:

  • A kredithálójukban ellenőrizzék, mely felvett tárgyuk vizsgaköteles
  • A NEPTUN-ban 2020. május 3-ig jelentkezzenek a vizsgára

 

A könyvtári tartozások kiegyenlítésének végső határideje: 2020. június 7.
Felhívjuk a végzős hallgatók figyelmét, hogy diplomát csak akkor állíthatunk ki, ha a végzős hallgatónak nincs az Egyetemmel szemben fennálló tartozása.
A Tartozási lap indításának végső határideje: 2020. június 7.
Diploma csak a tartozások rendezése után adható ki. A „Tartozási lap” elektronikusan indítható a NEPTUN Kérvénykezelő felületén.

Kérjük, azon végzős hallgatókat, akik nyelvvizsgával rendelkeznek, hogy a nyelvvizsga fotóját, scannelt változatát ügyintézőjük részére eljuttatni szíveskedjenek, hogy rögzíthessük a rendszerünkben. A nyelvvizsga nélküli diplomázó hallgatóinknak teendőjük nincs.

A diploma átadásról a későbbiekben adunk tájékoztatást, a diploma FELVI-re való feltöltés határideje: 2020. július 9.

 

Gazsi Olivia
oktatási és tanulmányi osztályvezető