Fokozatosan emelni kell a zeneművészet megértésének, kultiválásának és gyakorlatának színvonalát. Ez a feladat főképp az új Akadémiára hárul.

Liszt Augusz Antalhoz

Tájékoztató a 2021/2022. tanév II. félévi vizsgaidőszakáról

2022. április 20.

Tisztelt Hallgatók!

 

A II. félév utolsó tanítási napja végzős hallgatóknak: 2022. április 29.

A II. félév utolsó tanítási napja alsóbb évfolyamos hallgatóknak: 2022. május 14.

A II. félévi vizsgaidőszakhoz a NEPTUN vizsgajelentkezést az alábbi időponttól lehet elkezdeni: 2022. április 25.

 

A II. félévi vizsgaidőszak időtartama:

  • végzős hallgatóknak: 2022. május 2. – május 20.
  • alsóbb évfolyamos hallgatóknak: 2022. május 16. – június 4.
  • záróvizsga-időszak a végzős hallgatóknak: 2022. május 23. – június 4.

 

Vizsgákra való jelentkezés:

A NEPTUN tanulmányi rendszerben a hallgatók kötelező feladata, a rájuk vonatkozó kredithálóban szereplő vizsgaköteles tantárgy konkrét vizsgaidőpontjára való jelentkezés.

Amennyiben a hallgató nem jelentkezik a vizsgára, úgy az oktató vizsgalapján nem jelenik majd meg a neve, s ezzel az oktató számára azt jelzi, hogy a vizsgán nem kíván részt venni, így érdemjegyet sem kaphat, még akkor sem, ha megjelenik az oktató által megadott vizsgaidőpontban, mert az érdemjegyét sem az oktató, sem a tanulmányi ügyintéző nem tudja majd rögzíteni a rendszerben.

Kérjük, az Önökre vonatkozó kredithálóban (a beiratkozás tanéve) ellenőrizzék, hogy az adott félévben mely felvett tárgyaik vizsgakötelesek (természetesen a főtárgy is ide tartozik), és a lehető legkorábban próbálják megtervezni az egyéni vizsgaidőszakukat, a vizsgákra való NEPTUN jelentkezésekkel együtt. Szeretném felhívni figyelmüket arra, hogy csak az adott kurzust előzetesen felvett hallgató jelentkezhet egy vizsgára, illetve, hogy a jelentkezés szempontjából a szigorlattal záruló tantárgy is vizsgaként értelmezendő.

A több alkalmas vizsgák létszámbeállítással is működnek, így lehetséges, hogy közvetlenül a vizsga előtt az időpontok már elfogynak.

A vizsgák esetében a vizsga előtt 72 órával az adott vizsgára való jelentkezés lezárul, és aki nem jelentkezett egyetlen vizsgaidőpontra sem, attól a vizsgáztató tanár a vizsgát, (vagy új vizsgaidőpont meghirdetését) megtagadhatja. A vizsgarendet ITT találja.

A vizsgára való jelentkezéshez a technikai információ a honlap NEPTUN menüpontjának „Használati útmutatók” bekezdése alatt található.

 

Összefoglalva a tennivalóikat:

  • A kredithálójukban ellenőrizzék, mely felvett tárgyuk vizsgaköteles
  • A Vizsgarendben keressék meg ezen tárgyak vizsgaidőpontja(i)t
  • A NEPTUN-ban jelentkezzenek a vizsgára (legalább 72 órával előtte)

 

A könyvtári tartozások kiegyenlítésének végső határideje: 2022. június 3.
Felhívjuk a végzős hallgatók figyelmét, hogy diplomát csak akkor állíthatunk ki, ha a végzős hallgatónak nincs az Egyetemmel szemben fennálló tartozása. A „Tartozási lap” indításának kezdő határideje: 2022. május 24., indításának végső határideje: 2022. június 3. Diploma csak a tartozások rendezése után adható ki. A „Tartozási lap” elektronikusan indítható a NEPTUN Kérvénykezelő felületén. A folyamatról bővebb információ ITT olvasható.

Azok a hallgatók, akik a tanévzáró (diplomaosztó) ünnepélyen kívánják átvenni az oklevelüket, s még nem mutatták be a nyelvvizsga-bizonyítványukat, legkésőbb 2022. június 3-ig pótolhatják a Tanulmányi Osztályon. (A június 3. után bemutatott nyelvvizsgák esetében csak diplomaosztó után tudjuk kiadni a diplomát.) Az oklevél megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga követelményekről ITT tájékozódhatnak.

Kérjük a végzős hallgatókat, jelezzék a tanulmányi előadójuknál, ha nem kívánnak részt venni a diplomaosztón.
A tanévzáró és diplomaosztó időpontja és helyszíne:
   • BA diplomaosztó: 2022. június 25. (szombat), 10.00 9.30, LF8 Nagyterem
   • MA, Osztatlan és szakirányú diplomaosztó: 2022. június 25. (szombat), 11.00, LF8 Nagyterem

 

Gazsi Olivia
oktatási és tanulmányi osztályvezető