Nem túlzok, amikor azt mondom: mindent, amit zenészként elértem, Weiner Leónak köszönhetek…. Számomra mindig Weiner volt és marad is „a zenész" kiemelkedő mintaképe.

Solti György

Tra-pa vizsgaanyag zongoristáknak

2015. január 15.

Kedves Hallgatók!

 

A Transzponálás és partitúraolvasás tantárgy vizsgaanyaga a következő:

A tárgy vizsgaanyaga az első félévben egy 4 (esetleg több) szólamú Bach-fúga (kivéve: Das Wohltemperierte Klavier I., D-dúr fúga, BWV 850), a második félévben egy tetszőleges Beethoven-szonáta (kivéve: cisz-moll op. 27/2, g-moll op. 49/1 és G-dúr op. 49/2) I. tételének transzpozíciója valamennyi hangnembe.

A Das Wohltemperierte Klavier két kötetének darabjain kívül más egyéb fúgák is megfelelnek (partiták, prelúdium és fúgák, Kunst der Fuge stb., ajánlott példák: WK I: C-dúr, b-moll WK II: E-dúr, H-dúr).

A koncertszerű előadás nem követelmény (a kottából való játék viszont igen): a feladat a textúra értő megismerése, ill. elsajátítása – a vizsgán ennek felmérése történik.

A transzpozíció ajánlott módszere a relatív szolmizáció: olvasás közben az adott hang abszolút neve helyett annak (harmonikus) funkciója értelmezendő. Helyes, ha a textúrát a kottában szereplő hangnemtől „elidegenítve”, egyfajta elvont zenei szerkezetként fogjuk fel és így próbáljuk az új hangnembe átültetni. Nem helyes, ha a már megtanult darabot „hallás után” transzponáljuk – ebben az esetben a „kéz” többnyire előrébb jár az „agynál”, ami szembe megy a feladat eredeti céljával, ezért javasolt mindig kottából gyakorolni.

 

Szabó Barna