Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak

Tudnivalók a 2019/20-as tanév I. félévi kamarazene oktatásáról

2019. július 15.

Tisztelt Hallgatók!

 

1.) A Kamarazene és a Vonósnégyes – a főtárgyhoz hasonlóan – ún. „ráépülő” tantárgy, tehát (kötelező tantárgyként) egy félévben csak egyet lehet belőle felvenni. A kredithálóban olvasható az egyes szakirányokon felvehető kamarazene félév- és óraszáma.

2.) A Kamarazene tantárgy esetében 1 kontaktóra időtartama 60 perc.

3.) A Kamarazene tantárgy kiscsoportos tanórák keretében oktatott tantárgy. Minden hallgató annál az oktatónál köteles felvenni a Neptunban a tantárgyat, akihez órára jár. A hallgató csak a Neptunban – a kötelező- vagy szabadon választott tantárgyként – felvett „Kamarazene” tantárgyhoz tartozó órákon vehet részt.

4.) A Kamarazene Tanszék döntése értelmében a 2018/2019-es tanévtől kizárólag az Egyetem aktív státusszal rendelkező hallgatói alkothatják a kamarazenei csoportokat. Csak nagyon indokolt esetben fogadunk el külsős résztvevőt, s ennek engedélyezése kizárólag tanszékvezetői hatáskörbe tartozik.

5.) A Kamarazene tantárgy keretén belül bármilyen formáció alkothat egy csoportot, nincsen megkötés.

6.) A kötelező Kamarazene tantárgyon kívül minden BA-s és MA-s hallgató legfeljebb 2 félév, osztatlan tanári szakos hallgató legfeljebb 4 félév szabadon választható Kamarazene tárgyat vehet fel! A 60-as tanári MA szakosoknak nincs lehetőségük szabadon választható kamarát felvenni.

7.) A Kamarazene és Vonósnégyes tárgyhoz választható oktatók:

a) A Kamarazene Tanszék oktatói (mindenki által választhatók):

Botvay Károly
Csalog Gábor
Falvay Attila
Fülei Balázs
Gulyás Márta
Hargitai Géza
Kiss Péter
Kováts Péter
Mali Emese
Mező Péter
Monostori Gábor
Rolla János
Rónaszéki Tamás
Szabó Judit
Szalai András
Varga Oszkár
Wagner Rita

Az új csoportok iratkozzanak fel 3 választott oktatóhoz, az ide kattintva megtalálható található táblázatban.

  • Azok a kamaracsoportok, akiknél nem történt változás a tagok tekintetében és ugyanannál a kamaratanárnál folytatják a munkát, azok csak ahhoz a tanárhoz iratkozzanak fel, akinél előző félévben voltak, de mindenképp az adott tanárral történő egyeztetés után!
  • Kérjük, hogy egy csoport csak egyszer iratkozzon fel a táblázatba!
  • Kérjük, hogy a feliratkozás előtt figyelmesen olvassák el, hogy pontosan milyen információkat kell beírniuk, s csak azután töltsék ki a táblázatot!
  • Fontos, hogy jelöljék meg, hogy melyik tanárnál szeretnének leginkább kamarázni (legördülő menü: 1., 2., 3.)


b) Kis szakok: ütő, hárfa, cimbalom, harmonika, gitár, csembaló, orgona, gordon szakos hallgatók kamarazenéje:

A saját szakirányukon oktató főtárgy tanárokat is választhatják a Kamarazene tantárgy oktatásához. A feliratkozás előtt kérjük, hogy mindenképpen egyeztessenek ezekkel a főtárgy tanárokkal! Feliratkozni ide kattintva lehet.


c) Fafúvós csoportok kamarazenéje:

Antal Mátyás tanár úr tartja a Kamarazene tantárgyat a fafúvós csoportok részére, de a csoportok pontos beosztása miatt kérjük, hogy mindenképpen egyeztessenek tanár úrral! Feliratkozni csak ezután lehet, ide kattinva.


d) Rézfúvós csoportok kamarazenéje:

A rézfúvós hallgatók részére szóló Kamarazene tantárgyra ide kattintva feliratkozni.


e) Kamarazene partnerkereső:

Azok a hallgatók, akik még nem tudják, kivel kamaráznak, iratkozzanak fel a kamarazene partnerkeresőbe!

A keresőben a telefonszámukat is írják oda, hogy egymást hamarabb elérjék. Ha kialakult egy csoport, kérjük, töröljék magukat a partnerkeresőből! Feliratkozni ide kattintva lehet.

A partner nélküli hallgatókat a Kamarazene Tanszék tanszékvezetője osztja be, a tanárok óraterhelését figyelembe véve.

 

Feliratkozási szabályok:

  • a feliratkozás mindenkinek kötelező a megadott linkeken keresztül, akinek van kamarazene tantárgy a kredithálójában
  • feliratkozási határidő: 2019. szeptember 1. vasárnap éjfélig
  • a linkeken szereplő táblázatokba a következő adatokat kötelező megadni: név, hangszer, képzési forma, évfolyam – a képzési formát és az évfolyamot a legördülő listából kell kiválasztani!
  • a határidő után beérkezett kérelmeket nem áll módjában a Tanulmányi Osztálynak elfogadni!

A kamaracsoportok tanárokhoz történő beosztásáról – a Neptunban és e-mailben – 2019. szeptember 3. kedd éjfélig kapnak értesítést a hallgatók.

Tantárgyfelvétel (csak kamarazene és vonósnégyes tantárgy esetében) a szeptember 3-i értesítés után:

2019. szeptember 4. szerda reggel 8-tól 2019. szeptember 6. péntek éjfélig.


8.) A Kamarazene tárgy számonkérése az őszi szemeszterben „Gy” gyakorlati jegy, a tavaszi szemeszterben „V” vizsga. A MA képzés utolsó félévében nincsen kamarazene vizsga, de csak az a csoport kap teljes felmentést, melynek minden tagja végzős.

9.) A vizsgakövetelmények nem változtak, elérhetők ide kattintva.

Címkék