Diplomakoncertek foglalása

2019. szeptember 27.

17/2019. (IX.24.) rektori utasítás a diplomahangversenyekre, doktori koncertekre vonatkozó általános szabályokról, és a hallgatók koncertekkel kapcsolatos teendőiről

A Szervezeti és Működési Rend 31. § (2) bekezdés j) pontja szerinti jogkörömben eljárva, a diplomahangversenyre, doktori koncertre vonatkozó általános szabályokat, valamint a hallgatók koncertekkel kapcsolatos teendőit az alábbiak szerint állapítom meg.

I. Általános rendelkezések

II. Részletes eljárásrend MA diplomakoncertek esetében

III. Részletes eljárásrend BA és osztatlan képzést lezáró diplomakoncertek esetében

IV. Részletes eljárásrend doktori koncertek esetében

Záró rendelkezés

Mellékletek

Letölthető dokumentumok

 

 

I. Általános rendelkezések

Az utasítás hatálya és célja
1.§

(1)  Jelen rektori utasítás (a továbbiakban: Utasítás) hatálya kiterjed a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre (a továbbiakban: Egyetem vagy Zeneakadémia), annak hallgatóira - ideértve a doktoranduszokat, valamint a doktori fokozat megszerzésére egyéni program alapján felkészülőket is -, és közalkalmazottaira.  

(2)  Jelen Utasítás célja a diplomahangversenyekre és a Doktori Iskola hallgatóinak a tanulmányi kötelezettségeikhez kapcsolódó koncertjeire (továbbiakban együtt úgy is mint diplomahangverseny, diplomakoncert vagy koncert) vonatkozó általános szabályok, valamint a hallgatók diplomakoncertekkel kapcsolatos teendőinek meghatározása.   

 

A diplomakoncertekkel kapcsolatos általános és közös szabályok
2. §

(1)  Az MA diplomakoncertek számára a hallgatóknak egyénileg, közvetlenül kell lefoglalniuk a termet és az időpontot a jelen § (4) bekezdésében meghatározott helyszíneken, a 3-4. §-okban foglaltak szerint. Klasszikus hangszeres és énekes művész MA szakirányokon a Zeneakadémia Nagytermében diplomázni kizárólag főtárgytanári, illetve tanszékvezetői javaslat alapján, rektori, illetve rektorhelyettesi döntés alapján lehet. 

(2)  A (csoportos) BA, valamint az osztatlan képzést lezáró diplomakoncertek időpontjait az oktatók foglalják a tanszéki előadókon keresztül.      

(3)  A Doktori Iskola hallgatóinak koncertjei (vizsga, komplex vizsga, mestermű bemutatása) időpontját a Doktori Iskola Titkársága foglalja a Koncert- és Rendezvényközpont Koordinációs és Értékesítési Osztályánál. A Zeneakadémia Nagytermében koncertet adni kizárólag a Doktori Iskola vezetőjének döntése alapján lehet.

(4)  Az adott tanévben tervezett MA diplomakoncertek terem- és időpontfoglalására az Egyetem által előzetesen meghatározott és a honlapon közzétett 3-5 hetes időszakban van lehetőség a Koncert- és Rendezvényközpont Koordinációs és Értékesítési Osztályán a 3-4. §-okban foglaltak szerint. Az Egyetem a koncertidőpontokat a hallgatók által történő időpontfoglalások érkezési sorrendjében köti le a hallgatók részére.        

(5)  MA diplomakoncert a szabad időpontok függvényében a Régi Zeneakadémia Kamaratermébe, a Zeneakadémia Solti termébe, X. termébe, illetve a Semmelweis utca 110. terembe foglalható. A Kupolateremben csak ütős hangszeresek diplomázhatnak, hétvégi napokon. Doktori koncert a Régi Zeneakadémia Kamaratermébe, a Zeneakadémia Solti termébe, X. termébe foglalható.    

(6)  Amennyiben valamely hallgató külső helyszínen szeretne diplomakoncertet tartani, a teremfoglalásról, illetve minden további technikai igényről saját magának kell gondoskodnia, továbbá a külső helyszínen történő diplomakoncertet előzetesen jóvá kell hagyatnia írásban az oktatási rektorhelyettessel. Kivételes, indokolt esetben a főtárgytanári, illetve a tanszékvezetői javaslat alapján az oktatási rektorhelyettes jogosult engedélyezni diplomakoncert külső helyszínen történő megrendezését oly módon is, hogy arra az Egyetem köt szerződést a külső (rendezvény)helyszínnel. Ebben az esetben a vonatkozó szerződésben - szükség szerint az oktatási rektorhelyettessel történő egyeztetés alapján - egyértelműen rögzíteni kell az Egyetem jogait és kötelezettségeit.     

(7)  A hallgatók a koncert napján - kivételesen, így különösen énekeseket érintő indokolt esetben az oktatási rektorhelyettes engedélyével a koncert napjától eltérő napon - biztosított helyszíni főpróbán kívül általánosságban egy további próbaidőpontot foglalhatnak a diplomafoglalas[kukac]zeneakademia.hu címen valamely kisebb teremben, a szabad kapacitás függvényében, a kért időpont előtt legkésőbb 21 naptári nappal, a próbával kapcsolatos berendezési és hangszerigények megjelölésével. Amennyiben a hallgató a kért, visszaigazolt és határidőben nem lemondott próbán/főpróbán nem, vagy 20 percen túli késéssel jelenik meg, a próba/főpróba elmarad, a hallgató pótlólagos, vagy további próbalehetőséget nem kaphat, kivéve, ha a próba/főpróba elmulasztását, vagy a késést méltányolható rendkívüli ok idézte elő, melyet a hallgató írásban igazol az Oktatási és Tanulmányi Osztály felé. A rendkívüli ok elfogadásáról, és újabb próbalehetőség biztosításáról az Oktatási és Tanulmányi Osztály vezetője dönt, döntését továbbítja a Koordinációs és Értékesítési Osztály felé.        

A Koncert- és Rendezvényközpont Koordinációs és Értékesítési Osztályának illetékes munkatársa egynél több próbát foglalhat a hallgató részére különösen nagyzenekari művek, vagy több hallgatót érintő koncertek esetében, vagy a hallgató, illetve az érintett oktató egyéb indokolt és az oktatási rektorhelyettes által jóváhagyott kérése alapján. Amennyiben a biztosítandó próbák számát illetően az azt kérelmező és a Koncert- és Rendezvényközpont Koordinációs és Értékesítési Osztálya álláspontja eltérő, akkor a biztosítandó próbák számáról a Koncert- és Rendezvényközpont Koordinációs és Értékesítési Osztálya megkeresése alapján – a gazdasági igazgató költségvetési fedezetre vonatkozó véleményének figyelembevételével – az oktatási rektorhelyettes dönt.         

(8)  A hallgatók az általuk foglalt diplomakoncert-időpontot, helyszíni főpróbát, további próbát jogkövetkezmények nélkül a kért időpont előtt legkésőbb 15 naptári nappal mondhatják le a diplomafoglalas[kukac]zeneakademia.hu e-mail címen. Határidőn túli lemondás esetén az Egyetem nem köteles új időpontot biztosítani. Ha a hallgató az általa foglalt diplomakoncert-időpontot vagy főpróbát, további próbát a kért időpont előtt legkésőbb 15 naptári napon belül mondja le, vagy azt lemondás nélkül elmulasztja, akkor köteles a Szenátus által megállapított különeljárási díjat fizetni. Ha a hallgató az általa foglalt további próbaidőpontot mondja le a kért időpont előtt legkésőbb 15 naptári napon belül, vagy mulasztja el lemondás nélkül, akkor a különeljárási díj megfizetésén felül köteles a teremfoglalással okozott költséget - ideértve a terem adott időszakra eső önköltségét - is megtéríteni az Egyetemnek.

(9)  A hallgatók az általuk foglalt további próbákra csak indokolt esetben igényelhetnek hangszereket, vagy egyéb technikai feltételeket a Koncert- és Rendezvényközpont Koordinációs és Értékesítési Osztálya illetékes munkatársánál a diplomafoglalas[kukac]zeneakademia.hu e-mail címen, amely az így beérkező igényeket egyezteti az Audiovizuális és Színháztechnikai Osztállyal (a továbbiakban: AVISO). Az AVISO a hangszerekre, vagy egyéb technikai feltételekre vonatkozó indokolt igényeket a rendelkezésre álló kapacitás függvényében az igények érkezési sorrendjében köti le a hallgatók részére azzal, hogy az AVISO legkésőbb a próba előtt 15 naptári nappal jelzi a hallgatónak, ha a kért feltételeket bármely okból a próbára nem tudja biztosítani. Amennyiben a rendelkezésre álló kapacitás alapján biztosítható hangszer- és/vagy technikai igények indokoltsága tekintetében az azt kérelmező és a Koncert- és Rendezvényközpont Koordinációs és Értékesítési Osztálya és/vagy az AVISO álláspontja eltérő, akkor arról az oktatási rektorhelyettes az AVISO költségbecslése alapján - a gazdasági igazgató költségvetési fedezetre vonatkozó véleményének figyelembevételével - dönt.      

(10) A diplomakoncertről az AVISO a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem szolgáltatási és térítési díjai meghatározásának szabályzata 10/A.§ és 10/B.§ rendelkezései alapján ingyenes hang-, illetve kedvezményes árú videofelvétel készítését vállalja, amennyiben a hallgató az 1. sz. melléklet szerinti ún. diplomakedvezményre jogosult, és a felvételt az ott részletezett módon a koncert időpontfoglalásával egyidejűleg, de legkésőbb a koncert időpontját megelőző 20 munkanappal megrendeli. Az AVISO ingyenes hang-, illetve kedvezményes árú videofelvétel készítését kapacitás függvényében az igények érkezési sorrendjében biztosítja a hallgatók részére azzal, hogy az AVISO legkésőbb a koncert előtt 15 nappal köteles jelezni a hallgatónak, ha a kért feltételeket bármely okból mégsem tudja vállalni. Amennyiben az AVISO kapacitás hiányában, vagy bármely más okból nem tudja vállalni a videofelvételt, a Kommunikációs és Médiatartalmi Igazgatóság – a 2. számú mellékletben részletezett módon és időben igényelendő – előzetes engedélyével és útmutatása alapján a hallgató saját maga is gondoskodhat a videofelvételről. 

(11) A diplomakoncerteken fotózás kizárólag a Kommunikációs és Médiatartalmi Igazgatóság – a 2. számú mellékletben részletezett módon és időben igényelendő – előzetes engedélyével és útmutatása alapján lehetséges.  

(12) A Zeneakadémia termeiben készült hang-, video-, és fényképfelvételeket (a továbbiakban: felvételek) a hallgatók kizárólag privát archív, illetve tanulmányi céllal (pl. versenyjelentkezéshez, demóanyaghoz) használhatják fel. Az AVISO által készített - a professzionális minőség biztosítékául a Zeneakadémiára utaló vízjellel ellátott - videofelvételek legfeljebb 1 tételnyi, vagy 10 percnyi részletének saját, illetve közösségi oldalon történő megosztása megengedett. Minden más felvétel felhasználása, illetve közzététele (nyilvánosság előtti megosztás akár saját honlapon, akár közösségi oldalon, sugárzás stb.) semmilyen módon nem megengedett, mivel azok minősége nem szavatolható. Ettől eltérő felhasználás kizárólag az AVISO és a Kommunikációs és Médiatartalmi Igazgatóság előzetes különleges engedélyével lehetséges, melyet a felvetelengedelyezes[kukac]zeneakademia.hu címen szükséges megigényelni, a tervezett felhasználás előtt legalább 5 munkanappal.

(13) A termek alapfelszereltségéről és az igénybe vehető szolgáltatásokról a 3. sz. mellékletben található részletes tájékoztatás. Az Egyetem a hallgatók részére ingyenesen kizárólag a 3. számú mellékletben meghatározott szolgáltatásokat nyújtja, és csak akkor, ha a hallgató azokat a jelen utasításban meghatározott módon és időben megrendeli, és megrendeléséről érvényes visszaigazolást kap. Amennyiben a hallgató nem, vagy hiányosan, illetve késve küldi el a kért információkat, az Egyetem nem garantálja sem a felvételek elkészítését, sem a technikai, és az alapszolgáltatáson túli hangszer- vagy egyéb igények biztosítását. Az Egyetem ezen túlmenően semmilyen más felmerülő költséget - közreműködők honoráriuma, zenekari anyag kölcsönzésének díja, promóciós kiadványok készítése, technikai eszközök bérlése stb. - nem, vagy különösen indokolt esetben a (14) bekezdésben foglaltak szerint tud vállalni.       

(14) A (13) bekezdés és a 3. sz. melléklet szerinti ingyenesen igénybe vehető felszereltségen és szolgáltatásokon felüli esetleges többletigényeket a diplomafoglalas[kukac]zeneakademia.hu és diplomahangverseny[kukac]zeneakademia.hu e-mail címen kell kérelmezni a koncert időpontfoglalásával egyidejűleg, de legkésőbb a koncert időpontját megelőző 90 naptári nappal azzal, hogy azokért a Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer (a továbbiakban: HKR) II. rész Térítési és juttatási szabályzatban, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem szolgáltatási és térítési díjai meghatározásának szabályzatában, vagy az ezek felhatalmazása alapján meghozott határozatban, utasításban meghatározott szolgáltatási, térítési díjat kell fizetni. Amennyiben a hallgató indokolt esetben a többletigények térítésmentes biztosítását kéri, vagy az adott szolgáltatásra a fentiek szerint nem meghatározható a szolgáltatási, térítési díj, akkor az AVISO az ilyen többletigényekre vonatkozóan költségbecslést készít, és azt a kérelemmel együtt 5 munkanapon belül megküldi az oktatási rektorhelyettes számára. Az oktatási rektorhelyettes a többletigény jóváhagyásáról, módosításáról, vagy elutasításáról, annak indokolt ingyenességéről, vagy (részleges) költségtérítés mellett történő biztosíthatóságáról - szükség szerint az érintett hallgatókkal, oktatókkal, az AVISO vezetőjével történő egyeztetést követően, a gazdasági igazgató költségvetési fedezetre vonatkozó véleményének figyelembevételével - 3 munkanapon belül dönt. A többletigény biztosításával és költségével kapcsolatos döntést, az azt követő 5 napon belül, de legkésőbb a koncert előtt 45 naptári nappal az AVISO közli a kérelmezővel, egyúttal arról tájékoztatja a Koncert- és Rendezvényközpont Koordinációs és Értékesítési Osztályának illetékes munkatársát is.

(15) Külső helyszínen tartott koncertek esetében az Egyetem semmilyen szolgáltatást (felvétel, hangszerek biztosítása stb.) nem biztosít, és semmilyen költséget nem vállal, kivéve, ha azt az oktatási rektorhelyettes előzetesen írásban engedélyezi.        

(16) A Zeneakadémia Nagytermében és Solti György Kamaratermében diplomázó, koncertet adó hallgatók legkésőbb 30 naptári nappal a koncert előtt kötelesek e-mailben jelezni a Koncert- és Rendezvényközpont kijelölt rendezvényszervezőjének, hogy hány belépőt szeretnének saját meghívottaik számára. A koncert csak ezt követően kerülhet ki a honlapra.          

(17) A diplomakoncertek után a Zeneakadémia épületeiben és termeiben a koncerten megjelenő vendégek étellel és itallal történő megvendégelése nem lehetséges.          

(18) Az igénylőlapok (Teremigénylő lap - MA diplomakoncert számára, Igénylőlap diplomakedvezmény igénybevételéhez, Megrendelőlap szcenikai és stúdiótechnikai szolgáltatások (videofelvétel) elvégzésére) formanyomtatványai letölthetőek az Egyetem honlapjáról, illetve az intraneten elérhető Iratmintatárból.

 

II. Részletes eljárásrend MA DIPLOMAKONCERTEK esetében

A teremfoglalás menete
3. §

(1) Az MA diplomázó hallgatók (kivéve a karmester, karvezetés, orgona, zeneszerzés és opera szakos hallgatókat) a diplomakoncertjük időpontját egyénileg foglalják az Egyetem által előzetesen meghatározott és a honlapon közzétett időszakban személyesen a Koncert- és Rendezvényközpont Koordinációs és Értékesítési Osztályán, a Ligeti György épület fszt. 9-es szobában, vagy a diplomafoglalas[kukac]zeneakademia.hu e-mail címen (előzetes időpontfoglalás). Az előzetes időpontfoglalást a honlapon közzétett időszakban elmulasztó MA diplomázó hallgatók számára az Egyetem nem köteles az adott félévben a diplomakoncertre időpontot biztosítani, amely esetben az érintett hallgatók a diplomakoncertet csak a következő félévben teljesíthetik.      

(2) A karmester, karvezetés, orgona, zeneszerzés és opera szakos hallgatók diplomakoncertjének időpontját, a résztvevőket, a próbák számát, a szükséges hangszer és egyéb technikai igényeket az oktatók egyeztetik a tanszéki előadóknál, akik az érintett igényeket továbbítják a Koncert- és Rendezvényközpont Koordinációs és Értékesítési Osztályára és egyeztetik az időpontokat. Az ilyen diplomakoncertekkel kapcsolatos igényekről kétség vagy vita esetén az igénylő oktató, a Koncert- és Rendezvényközpont Koordinációs és Értékesítési Osztálya vagy az AVISO kérésére az oktatási rektorhelyettes - a gazdasági igazgató költségvetési fedezetre vonatkozó véleményének figyelembevételével - dönt.  

(3) Az előzetesen lefoglalt, megjelölt időpontot a hallgatók egyeztetik, és az időpontfoglaláskor kapott, vagy a honlapról letölthető „Teremigénylő lap - MA diplomakoncert számára” adatlapot aláíratják az érintett főtárgytanárral, tanszékvezetővel/szakcsoportvezetővel és a tanulmányi előadóval.

(4) A 2. § (10) bekezdés szerinti  ingyenes hangfelvétel készítésének megrendelése az „Igénylőlap diplomakedvezmény igénybevételéhez” című igénylőlap, míg az ezt külön igény esetén kiegészítő kedvezményes árú videofelvétel készítésének megrendelése a „Megrendelőlap szcenikai és stúdiótechnikai szolgáltatások elvégzésére” című igénylőlap kitöltésével lehetséges. A diplomakedvezmény igényléséhez főtárgytanár, tanszékvezető és a tanulmányi előadó aláírása szükséges.          

(5) A 2. § (14) bekezdés szerinti stúdió technikai szolgáltatások megrendelése a „Megrendelőlap szcenikai és stúdiótechnikai szolgáltatások elvégzésére” című igénylőlap kitöltésével lehetséges.      

(6) A hallgatók a kitöltött igénylőlapokat a szükséges aláírásokkal együtt a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb az előzetes időpontfoglalástól számított 21 naptári napon belül visszajuttatják „Teremigénylő lap - MA diplomakoncert számára” esetében a Koncert- és Rendezvényközpont Koordinációs és Értékesítési Osztályára, míg a 3. § (4) és (5) bekezdés szerinti igénylőlapok esetében az AVISO oktatási ügyintézőjéhez (Ligeti épület II. emelet 209-es szoba). Az aláírt teremigénylő lap Koncert- és Rendezvényközpont Koordinációs és Értékesítési Osztályára határidőben történő visszajuttatását elmulasztó hallgatók időpontját az Egyetem jogosult törölni azzal, hogy ezen időpontok újra foglalhatóvá válnak.

(7) Az előzetes időpontfoglalás csak az aláírt teremigénylő lap Koncert- és Rendezvényközpont Koordinációs és Értékesítési Osztályára történő visszajuttatását, és annak visszaigazolását követően válik véglegessé.                   

(8) A teremigénylő lapon a várható színpad berendezési és hangszerigényt, valamint a várható maximális előadói apparátust fel kell tüntetni. A teremigénylő lapon is rögzített főpróba időpontja csak rendkívüli esetben módosítható.          

    

Az MA hallgatók feladatai a diplomakoncertet megelőzően
4. §

(1) A hallgatók a diplomakoncertjük előtt legkésőbb 90 naptári nappal kötelesek:    

a) a diplomahangverseny[kukac]zeneakademia.hu e-mail címre elküldeni a diplomakoncert

- tervezett műsorát (a 4. sz. melléklet szerinti formátumban),
- közreműködőit,
- a műsorszámok hosszát és hangszer-összeállításait,

b) a diplomahangverseny[kukac]zeneakademia.hu címre történő e-mail megküldésével pontosítani a teremigénylő lapon előzetesen már jelzett, a koncertre vonatkozó technikai igényeket, úgymint:

- igényelt hangszerhangolás (csembaló esetén a kívánt hangmagasság és temperatúra is),
- esetleges hangszerigény,
- színpadberendezés (székek, kottapultok száma, besetzung stb.).

Különleges berendezési- és hangszerigényeket, illetve bármilyen egyéb technikai igényt a jelen utasítás szabályai szerint jelezni szükséges, mert a kérések teljesítése csak ebben az esetben garantálható.

c) a diplomakoncert tervezett műsorát elküldeni e-mailben a tanszékvezetőnek/szakcsoportvezetőnek, valamint a tanulmányi előadónak is.

d) a diplomahangverseny[kukac]zeneakademia.hu címre történő e-mail megküldésével megerősíteni és pontosítani a teremigénylő lapon előzetesen már jelzett, a koncertre vonatkozó hang-, vagy videofelvételi igényeket.

(2) A jelen § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatást elmulasztó MA diplomázó hallgatók esetében az Egyetem jogosult törölni a foglalt időpontot, és az adott félévben a diplomakoncertre pótlólagos időpontot nem köteles biztosítani az érintett hallgatónak, amely esetben az érintett hallgatók a diplomakoncertet csak a következő félévben teljesíthetik.

(3) A koncert tervezett műsorán változtatni a koncert időpontját megelőző 60 naptári napig a hallgató úgy jogosult, hogy arról haladéktalanul köteles értesítést küldeni a jelen § (1) bekezdésében megjelölt e-mail címre. A koncert műsorán változtatni a koncert időpontját megelőző 60 és 30 nap között csak kivételesen indokolt esetben lehet azzal, hogy a változtatás nem lehet olyan mértékű, amelynek végrehajtása – a diplomakoncertek tervezett helyszínére irányadó befogadóképességet, technikai felszereltséget és lehetőségeket is figyelembe véve – a koncert helyszínét érintené, annak megváltoztatását indokolná. Kétség esetén az ilyen műsorváltoztatásról, indokolt esetben a koncerthelyszín megváltoztatásáról az érintett, a Koncert- és Rendezvényközpont Koordinációs és Értékesítési Osztálya vagy az AVISO kérésére az oktatási rektorhelyettes dönt. A koncert műsorán változtatni a koncert időpontját megelőző 30 napon belül nem lehet.   

(4) Amennyiben a hallgató nem, hiányosan, vagy késve küldi el az (1) bekezdés szerint kért adatokat, az Egyetem nem garantálja sem a technikai igények biztosítását, sem az esetlegesen megrendelt hang- és videofelvétel elkészítését, vagy egyéb szolgáltatások teljesítését.       

(5) Amennyiben az AVISO kapacitás hiányában, vagy más okból nem tud eleget tenni a videofelvétel-igénynek, vagy amennyiben a diplomázó más módon kíván a diplomakoncertről videofelvételt készíteni, illetve amennyiben a koncerten fényképfelvételek készítését tervezi, legkésőbb 10 naptári nappal a koncert előtt köteles arra a Kommunikációs és Médiatartalmi Igazgatóságtól engedélyt kérni a kommunikacio[kukac]zeneakademia.hu címen a 2. sz. mellékletben szereplő formalevél segítségével. Az engedély birtokában a hallgatók, illetve az engedélyben felhatalmazott közreműködők kötelesek a Kommunikációs és Médiatartalmi Igazgatóság útmutatása alapján eljárni. Engedély hiányában a helyszínen a biztonsági szolgálat a felvételek készítését megakadályozhatja.

(6) Az Egyetem a diplomakoncerteket a koncert előtt egy hónappal jelenteti meg a Zeneakadémia honlapján. Ennek érdekében a diplomázók legkésőbb 30 nappal a koncert előtt kötelesek a koncert végleges műsorát és közreműködőit a Zeneakadémia honlapján szokásos formátumban (4. sz. melléklet) megküldeni a diplomahangverseny[kukac]zeneakademia.hu címre. A Régi Zeneakadémián, illetve kisebb termekben rendezett diplomakoncerteket csak akkor teszi ki az Egyetem a honlapra, ha a diplomázó által meghívott vendégeken túlmenően még külső vendégek számára is van hely a teremben.    

 

III. Részletes eljárásrend BA és osztatlan képzést lezáró diplomakoncertek esetében

A teremfoglalás menete
5. §

A csoportos BA, valamint az osztatlan képzést lezáró diplomakoncertek számára az időpontokat és termeket az oktatók egyeztetik és igénylik a tanszéki előadóknál, akik továbbítják a Koncert- és Rendezvényközpont Koordinációs és Értékesítési Osztályára a kéréseket, és egyeztetik az időpontokat. A diplomakoncert esetleges hangfelvételét is a tanszéki előadók rendelik meg a tanszékek igénye alapján, felvétel egyéni megrendelésére nincs lehetőség.

 

A BA, valamint az osztatlan képzésben részt vevő diplomázó hallgatók feladatai a diplomakoncertet megelőzően
6. §

(1) A hallgatók - a karmester, karvezetés, orgona, zeneszerzés és opera szakos hallgatók kivételével - a diplomakoncertjük előtt legkésőbb 90 naptári nappal kötelesek elküldeni a diplomahangverseny[kukac]zeneakademia.hu e-mail címre a koncertre vonatkozó pontos információkat:

- a diplomakoncert tervezett műsora, közreműködői, a műsorszámok hossza és hangszer-összeállítása,
- igényelt hangszerhangolás (csembaló esetén a kívánt hangmagasság és temperatúra is),
- esetleges hangszerigény,
- színpadberendezés (székek, kottapultok száma, besetzung stb.).

(2) A koncert tervezett műsorán változtatni a koncert időpontját megelőző 60 naptári napig a hallgató úgy jogosult, hogy arról haladéktalanul köteles értesítést küldeni a jelen § (1) bekezdésében megjelölt e-mail címre. A koncert műsorán változtatni a koncert időpontját megelőző 60 és 30 naptári nap között csak kivételesen indokolt esetben lehet azzal, hogy a változtatás nem lehet olyan mértékű, amelynek végrehajtása - a diplomakoncertek tervezett helyszínére irányadó befogadó-képességet, technikai felszereltséget és lehetőségeket is figyelembe véve - a koncert helyszínét érintené, annak megváltoztatását indokolná. Kétség esetén az ilyen műsorváltoztatásról, indokolt esetben a koncerthelyszín megváltoztatásáról az érintett, a Koncert- és Rendezvényközpont Koordinációs és Értékesítési Osztálya vagy az AVISO kérésére az oktatási rektorhelyettes dönt. A koncert műsorán változtatni a koncert időpontját megelőző 30 naptári napon belül nem lehet.  

(3) Amennyiben a diplomázó hallgató nem, hiányosan, vagy késve küldi el az (1) bekezdés szerint kért adatokat, az Egyetem nem garantálja sem a technikai igények biztosítását, sem az esetlegesen megrendelt hangfelvétel elkészítését.   

(4) Külsős videofelvétel készítésére, illetve a felvétel felhasználására vonatkozóan a 2. sz. mellékletben meghatározott feltételek érvényesek.   

(5) A hallgatók a diplomakoncertjük előtt legkésőbb 30 naptári nappal kötelesek a diplomakoncert végleges műsorát elküldeni e-mailben a tanszékvezetőnek/ szakcsoportvezetőnek, valamint a tanulmányi előadónak is.

 

IV. Részletes eljárásrend DOKTORI KONCERTEK esetében

A teremfoglalás menete
7. §     

A Doktori Iskola hallgatóinak a tanulmányi kötelezettségeikhez kapcsolódó koncertjei (vizsga, komplex vizsga, mestermű bemutatása) időpontját a Doktori Iskola Titkársága igényli és egyezteti a hozzá beérkező kérések alapján a Koncert- és Rendezvényközpont Koordinációs és Értékesítési Osztály illetékes munkatársával. 

 

A Doktori Iskola hallgatói feladatai a koncertet megelőzően
8. §

(1) A hallgatók a koncertjük előtt legkésőbb 90 naptári nappal kötelesek:     

a) a diplomahangverseny[kukac]zeneakademia.hu e-mail címre elküldeni a koncert

- tervezett műsorát (a 4. sz. melléklet szerinti formátumban),
- közreműködőit,
- a műsorszámok hosszát és hangszer-összeállításait,

b) a diplomahangverseny[kukac]zeneakademia.hu címre történő e-mail megküldésével pontosítani a teremigénylő lapon előzetesen már jelzett, a koncertre vonatkozó technikai igényeket, úgymint:

- igényelt hangszerhangolás (csembaló esetén a kívánt hangmagasság és temperatúra is),
- esetleges hangszerigény,
- színpadberendezés (székek, kottapultok száma, besetzung stb.).

Különleges berendezési- és hangszerigényeket, illetve bármilyen egyéb technikai igényt a jelen utasítás szabályai szerint jelezni szükséges, mert a kérések teljesítése csak ebben az esetben garantálható.

c) a koncert tervezett műsorát elküldeni e-mailben a Doktori Iskola vezetője és Doktori Iskola Titkárságának illetékes ügyintézője részére is.

d) a diplomahangverseny[kukac]zeneakademia.hu címre történő e-mail megküldésével megerősíteni és pontosítani a teremigénylő lapon előzetesen már jelzett, a koncertre vonatkozó hang-, vagy videofelvételi igényeket.

(2) A jelen § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatást elmulasztó hallgatók esetében az Egyetem jogosult törölni a foglalt időpontot, és az adott félévben a koncertre pótlólagos időpontot nem köteles biztosítani az érintett hallgatónak.         

(3) A koncert tervezett műsorán változtatni a koncert időpontját megelőző 60 naptári napig a hallgató úgy jogosult, hogy arról haladéktalanul köteles értesítést küldeni az (1) bekezdésben megjelölt e-mail címre. A koncert műsorán változtatni a koncert időpontját megelőző 60 és 30 naptári nap között csak kivételesen indokolt esetben lehet azzal, hogy a változtatás nem lehet olyan mértékű, amelynek végrehajtása - a diplomakoncertek tervezett helyszínére irányadó befogadóképességet, technikai felszereltséget és lehetőségeket is figyelembe véve - a koncert helyszínét érintené, annak megváltoztatását indokolná. Kétség esetén az ilyen műsorváltoztatásról, indokolt esetben a koncerthelyszín megváltoztatásáról az érintett, a Koncert- és Rendezvényközpont Koordinációs és Értékesítési Osztálya vagy az AVISO kérésére az oktatási rektorhelyettes dönt. A koncert műsorán változtatni a koncert időpontját megelőző 30 naptári napon belül nem lehet.    

(4) Amennyiben a hallgató nem, hiányosan, vagy késve küldi el a jelen § (1) bekezdése szerint kért adatokat, az Egyetem nem garantálja sem a technikai igények biztosítását, sem az esetlegesen megrendelt hang- és videofelvétel elkészítését, egyéb szolgáltatások teljesítését.

(5) Amennyiben az AVISO kapacitás hiányában, vagy más okból nem tud eleget tenni a videofelvétel-igénynek, vagy amennyiben a hallgató más módon kíván a diplomakoncertről videofelvételt készíteni, illetve amennyiben a koncerten fényképfelvételek készítését tervezi, legkésőbb 10 naptári nappal a koncert előtt köteles arra a Kommunikációs és Médiatartalmi Igazgatóságtól engedélyt kérni a kommunikacio[kukac]zeneakademia.hu címen a 2. sz. mellékletben szereplő formalevél segítségével. Az engedély birtokában a hallgatók, illetve az engedélyben felhatalmazott közreműködők kötelesek a Kommunikációs és Médiatartalmi Igazgatóság útmutatása alapján eljárni. Engedély hiányában a helyszínen a biztonsági szolgálat a felvételek készítését megakadályozhatja.      

(6) Az Egyetem a koncerteket a koncert előtt egy hónappal jelenteti meg a Zeneakadémia honlapján. Ennek érdekében a hallgatók legkésőbb 30 naptári nappal a koncert előtt kötelesek a koncert végleges műsorát és közreműködőit a Zeneakadémia honlapján szokásos formátumban (4. sz. melléklet) megküldeni a diplomahangverseny[kukac]zeneakademia.hu címre. A Régi Zeneakadémián, illetve kisebb termekben rendezett koncerteket csak akkor teszi ki az Egyetem a honlapra, ha a hallgató által meghívott vendégeken túlmenően még külső vendégek számára is van hely a teremben.    

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

9. §

A jelen Utasítás 2019. szeptember 25. napján lép hatályba, és a 2019/2020. tanévben diplomázókra is irányadó.    

 

Mellékletek:

1.  sz. melléklet: Diplomakedvezmény Előírások
2.  sz. melléklet: A hallgatói video-, és fényképfelvételek készítésének, valamint az elkészült (saját, vagy AVISO) hang- és videofelvételek felhasználásának rendje
3.  sz. melléklet: A diplomakoncertek lehetséges helyszínei, alapfelszereltsége, alapszolgáltatásai
4.  sz. melléklet: Név- és címhasználati protokoll a diplomaműsor Zeneakadémia honlapján történő megjelentetéséhez

 

Budapest, 2019. szeptember 24.

Dr. Vigh Andrea s.k.
rektor

 

Letölthető dokumentumok:

 

 

1. sz. melléklet

Diplomakedvezmény Előírások

Tájékoztató a diplomakoncert hang- és videofelvételével kapcsolatban

1. Mi a diplomakedvezmény?

Az Egyetem térítésmentesen biztosítja az első mesterképzésben részt vevő, egyetemi tanulmányaikat nappali tagozaton folytató hallgatók diplomahangversenyeinek professzionális hangfelvételét. (BA és osztatlan diplomakoncertek esetleges hangfelvételét a tanszéki előadó, doktori koncertek esetében a Doktori Iskola Titkárságának illetékes ügyintézője rendeli meg a tanszékek vagy a DI illetékes programvezetőjének jelzése alapján, felvétel egyéni megrendelésére nincs lehetőség). A diplomakedvezmény keretében a diplomázó a szükséges utómunkálatokat követően 1 kópia szerkesztett CD lemezt vehet át térítésmentesen az Audiovizuális és Színháztechnikai Osztályon (AVISO). Az utómunkálatokat az AVISO a hangversenyt követő 60 napon belül elvégzi. A diplomakedvezmény így az alábbi szolgáltatásokat foglalja magában: MA diplomahangverseny hangfelvétele (a főpróba rögzítése nélkül); koncertfelvétel mastering (a rögzített hanganyag szerkesztése BWF, vagy CD formátumra); elektronikus letöltési lehetőség 192 kbps mp3 formátumban, vagy azzal megegyező minőségű CD-írás, CD-R lemez.

2. Hogyan vehető igénybe a diplomakedvezmény?

A diplomakedvezményhez pontosan ki kell tölteni a teremfoglaláskor kapott, vagy a honlapról letölthető „Igénylőlap a diplomakedvezmény igénybevételéhez” című nyomtatványt. A nyomtatványt a diplomázónak alá kell írnia, valamint alá kell íratnia a főtárgytanárral, a tanszékvezetővel és a szakonként illetékes tanulmányi előadóval, és leadnia az AVISO oktatási ügyintézőjének (Ligeti épület II. emelet 209-es szoba). Hiányosan kitöltött, vagy késve leadott igénylőlap esetén az AVISO a hangfelvétel készítését elutasíthatja.

3. Milyen további (szerzői jogi) feltételekkel vehető igénybe a diplomakedvezmény?

A diplomakedvezmény keretében készült hangfelvétellel kapcsolatban az Egyetem (AVISO) minden jogot fenntart. A hangfelvétel 10 példányt meghaladó engedély nélküli másolása, kereskedelmi célú terjesztése, 10 percet meghaladó részletének nyilvánosságra hozatala (pl. közösségi file megosztó rendszeren keresztül) nem megengedett. Az elkészült hangfelvétel 1 kópiája elhelyezésre kerül az AVISO archívumában, melyhez a nyilvános hozzáférés (kutatói munka stb.) engedélyezésének jogát az Egyetem fenntartja.

4. Milyen további szolgáltatások vehetők igénybe a diplomakedvezményen kívül?

A diplomahangversenyhez kapcsolódóan az AVISO még számos szolgáltatással áll a hallgatók rendelkezésére, amelyekért az önköltségi árat meg nem haladó szolgáltatási díjat számít fel az Egyetem. Lehetőség van a diplomahangverseny 1 kamerás HD minőségű videofelvételére, valamint a főpróba rögzítésére, ez utóbbi felhasználásával esetleges montírozásra stb. Ebben az esetben a „Megrendelőlap szcenikai és stúdiótechnikai szolgáltatások (videofelvétel) elvégzésére” c. űrlapot kell kitölteni (amelyhez a már említett helyeken lehet hozzájutni), és eljuttatni az aviso.diploma-ugyintezes[kukac]zeneakademia.hu e-mail címre.

A megrendelt szolgáltatásokat (ingyenes hangfelvétel és térítésköteles szolgáltatások) az AVISO csak abban az esetben tudja biztosítani, amennyiben a diplomázó a diplomakoncertje előtt legkésőbb 20 munkanappal megküldi az AVISO számára a diplomakoncert végleges műsorát, a műsorszámok hosszát és hangszer-összeállításait, és azt az AVISO visszaigazolja. A megrendelés csak az arra érkező visszaigazolás esetén tekinthető véglegesnek!

Az elkészült felvételek felhasználására a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem szolgáltatási és térítési díjai meghatározásának szabályzata 10/B (12)-(15) bekezdésében, továbbá „A hallgatói video-, és fényképfelvételek készítésének, valamint az elkészült (saját, vagy AVISO) hang- és videofelvételek felhasználásának rendje” c. 2. sz. mellékletben meghatározott feltételek érvényesek.

 

2. sz. melléklet

A hallgatói video-, és fényképfelvételek készítésének, valamint az elkészült (saját, vagy AVISO) hang- és videofelvételek felhasználásának rendje

1. Videofelvételek készítésének rendje

Amennyiben az Egyetem Audiovizuális és Színháztechnikai Osztálya (AVISO) kapacitás hiányában nem tud eleget tenni a videofelvétel-igénynek, vagy amennyiben a diplomázó más módon kíván a diplomakoncertről videofelvételt készíteni, legkésőbb 10 nappal a koncert előtt köteles arra a Kommunikációs és Médiatartalmi Igazgatóságtól engedélyt kérni a kommunikacio[kukac]zeneakademia.hu címen, a melléklet végén található mintalevél segítségével. Az engedély birtokában a hallgatók, illetve az engedélyben felhatalmazott közreműködők kötelesek az alábbiakban részletezett, külsős felvételekre vonatkozó technikai paraméterek szerint eljárni. Engedély hiányában, illetve a paraméterektől való eltérés esetén a helyszínen a biztonsági szolgálat a felvételek készítését megakadályozhatja.

2. Fotózás rendje

A diplomakoncerteken fotózás kizárólag a Kommunikációs és Médiatartalmi Igazgatóság előzetes engedélyével és útmutatása alapján lehetséges. Az engedélyt legkésőbb 10 nappal a koncert előtt szükséges megkérni a kommunikacio[kukac]zeneakademia.hu címen a melléklet végén található mintalevél segítségével.

3. Külsős stábok által készített video- és fényképfelvételek engedélyezhető technikai paraméterei

A Zeneakadémia termeiben külsős videofelvételeket kizárólag a színházbiztonsági, tűz- és munkavédelmi előírások maradéktalan betartásával, egy darab, az AVISO által kijelölt kamerahelyen, állványra helyezett kamerával lehet készíteni. Az operatőr a koncert alatt helyet nem változtathat, a termet elhagyni csak a taps alatt, két műsorszám között lehet.

Minden esetben alapelv, hogy a fotók csak a közönség megzavarása nélkül készülhetnek. Emiatt a fotósok nem használhatnak állványt, vakut, AF-fényt, sorozatos expozíciót, és amennyiben lehetséges, a fényképező csendes üzemmódjában kell dolgozniuk. A fotósok elsősorban a földszint két oldalán, max. az 5. sorig előremenve, valamint hátul dolgozhatnak, a színpadra pedig semmilyen körülmények között nem mehetnek fel. A fotós ruházata lehetőleg sötét és a Zeneakadémiához illő legyen.

4. A felvételek felhasználásának szabályai

A Zeneakadémia termeiben készült video- és fényképfelvételeket (a továbbiakban: felvételek) a diplomázó hallgatók kizárólag privát archív, illetve tanulmányi céllal (pl. versenyjelentkezéshez, demóanyaghoz) használhatják fel.

Az AVISO által készített – a Zeneakadémiára utaló vízjellel ellátott – videofelvételek legfeljebb 1 tételnyi, vagy legfeljebb 10 percnyi részletének saját, illetve közösségi oldalon történő megosztása megengedett. Minden más, külsős stábok által készített felvétel felhasználása, illetve közzététele (nyilvánosság előtti megosztás akár saját honlapon, akár közösségi oldalon, sugárzás stb.) semmilyen módon nem megengedett, mivel azok minősége nem szavatolható. A felvételek fentiektől eltérő módon történő felhasználása kizárólag az AVISO és a Kommunikációs és Médiatartalmi Igazgatóság előzetes különleges engedélyével lehetséges, melyet a felvetelengedelyezes[kukac]zeneakademia.hu címen szükséges megigényelni a tervezett felhasználás előtt legalább 5 munkanappal, a felhasználni kívánt felvétel(ek) mellékelt megküldésével, és a felhasználás pontos idejének, helyének, módjának részletezésével. Az AVISO által készített felvételek eltérő felhasználásának engedélyezéséhez az AVISO vezetője, vagy általa megbízott személy előzetes szakmai hozzájárulása szükséges.

5. Engedélykérő formalevél külsős felvétel esetére

Tisztelt Kommunikációs Igazgató Asszony!

Az alábbi paraméterekkel szeretném engedélyét kérni MA / BA / osztatlan képzést lezáró diplomakoncertemen történő videofelvétel készítéséhez:

 • időpont:
 • helyszín (terem neve):
 • felvétel jellege (fotó/videó):
 • használni tervezett eszközök:
 • közreműködők neve, cégneve (ha van), telefonszáma:

Nyilatkozom, hogy a felvétel kizárólag archív, illetve tanulmányi célokra készül.

Tudomásul veszem, hogy a felvétel részleteiben sem kerülhet sugárzásra, vagy nagy nyilvánosság előtti megosztásra saját honlapon és közösségi oldalon sem; továbbá, hogy a felvétel bármilyen terjedelmű, professzionális, illetve kereskedelmi célú felhasználása kizárólag a Kommunikációs és Médiatartalmi Igazgatóság előzetes különleges engedélyével lehetséges.

 

Üdvözlettel,

aláírás

 

3. sz. melléklet

A diplomakoncertek lehetséges helyszínei, alapfelszereltsége, alapszolgáltatásai

1.) Régi Zeneakadémia Kamaraterem (hétköznapokon 9.00-21.00-ig, szombaton 15.00-18.00-ig foglalható, a színpad maximális befogadóképessége cca. 23 fő, amely a színházbiztonsági szabályok figyelembe vételével a hangszerek számától, méretétől függően csökkenhet, a terem befogadóképessége 130 fő):

 • kottaállványok, székek
 • zongora, csembaló (egyéb hangszer külön egyeztetés szerint, a korlátozott hangszerszállítási lehetőségek figyelembe vételével!)
 • karmesteri-, kórusdobogó
 • zongora-, illetve csembalóhangolás
 • színpad berendezés (a hangversenyt megelőzően legkésőbb 30 nappal előzetesen jelzett információk alapján)
 • ruhatári személyzet


2.) Semmelweis utca, 110. terem (hétköznapokon 18.00–20.30-ig, szombaton 14.00–17.30-ig foglalható, a színpad maximális befogadóképessége 10 fő, a terem befogadóképessége 49 fő):

 • kottaállványok, székek
 • 2 zongora, zongorahangolás


3.) Liszt Ferenc tér, X. terem (a színpad maximális befogadóképessége 5 fő, a terem befogadóképessége 49 fő):

 • kottaállványok, székek
 • 1 zongora (egyéb hangszer pl. hárfa, ütőhangszerek esetlegesen külön egyeztetés szerint)
 • zongorahangolás


4.) Liszt Ferenc tér, Solti György Kamaraterem (a színpad maximális befogadóképessége legfeljebb 35 fő, amely színházbiztonsági szabályok figyelembe vételével a hangszerek számától, méretétől függően csökkenhet, a terem befogadóképessége a színpad méretétől függően cca. 270-300 fő):

 • kottaállványok, székek
 • zongora, (egyéb hangszer pl. hárfa, ütőhangszerek esetlegesen külön egyeztetés szerint)
 • zongorahangolás
 • kórusdobogó
 • karmesteri emelvény (1,2×1,2 m alapterülettel), karmesteri pult
 • színpad berendezés (a hangversenyt megelőzően legkésőbb 30 nappal előzetesen jelzett információk alapján)
 • standard hangverseny-világítás (fénytechnikai, hatásvilágítási effektek nélkül)
 • jegyszedő, hostess-szolgáltatás


5.) Liszt Ferenc tér, Kupolaterem (csak ütős diplomákhoz, hétvégi napokra foglalható, a terem maximális befogadóképessége mindösszesen cca. 80 fő – közreműködők és közönség együttesen!):

 • kottaállványok, székek, kórusdobogó
 • 2 zongora, (egyéb hangszer pl. hárfa, ütőhangszerek esetlegesen külön egyeztetés szerint)
 • zongorahangolás


6.) Liszt Ferenc tér, Nagyterem (a színpad maximális befogadóképessége cca. 80 fő, amely színházbiztonsági szabályok figyelembe vételével a hangszerek számától, méretétől függően csökkenhet, a nézőtér befogadóképessége cca. 800 fő):

 • kottaállványok, székek
 • 2 zongora, (egyéb hangszer pl. hárfa, ütőhangszer esetlegesen külön egyeztetés szerint)
 • zongorahangolás
 • kórusdobogó
 • karmesteri emelvény (1×1 m alapterülettel), karmesteri pult
 • színpad berendezés (a hangversenyt megelőzően legkésőbb 30 nappal előzetesen jelzett információk alapján)
 • standard hangverseny-világítás (fénytechnikai, hatásvilágítási effektek nélkül)
 • jegyszedő, hostess-szolgáltatás


A nagytermi orgona nem része az alapszolgáltatásnak, használata kizárólag külön egyeztetést követően, engedéllyel lehetséges.

Alapszolgáltatáson túli igény esetén egyedi elbírálás alapján, a kapacitás függvényében tud az Egyetem biztosítani hangszereket, illetve technikai eszközöket az MA diplomakoncertek esetében. BA, illetve osztatlan képzést lezáró diplomakoncertek esetén alapszolgáltatáson túli igényekre nincs lehetőség.

 

4. sz. melléklet

Név- és címhasználati protokoll a diplomaműsor Zeneakadémia honlapján történő megjelentetéséhez


ZENESZERZŐ

A zeneszerzőknek csak a családnevét használjuk a honlapon, kivéve, ha a zeneszerző él; ez esetben mindig kiírjuk a teljes nevét, vagy ha a családban több jelentős muzsikus is működött; ez esetben a keresztnevet/keresztneveket rövidítjük, pl.: J. S. Bach, C. P. E. Bach.

 

MŰCÍM

Sorszámok esetén mindig arab számokat használunk; szimfóniák, versenyművek, kamaraművek, szólószonáták esetében a sorszámot és a hangnemet is jelezzük (amennyiben van sorszáma és hangneme is a műnek); a hangnem a sorszám után közvetlenül, zárójelben szerepel; pl.: 9. (d-moll) szimfónia, 13. (A-dúr) zongoraszonáta stb.

Amennyiben egy műnek nincs sorszáma, akkor a hangnem zárójel nélkül szerepel, pl.: d-moll zongoraverseny, G-dúr zongoranégyes.

A sorszám, a hangnem és a műfaji cím után következik az opus- vagy jegyzékszám. Az opusszám a műcím része, és vesszővel elválasztva következik; az „op.” kisbetűvel írandó és szóköz választja el a számtól, amely után nem áll pont; pl.: 5. (D-dúr) szimfónia, op. 107, 9. (d-moll) szimfónia, op. 125. Amennyiben egy darabnak egy adott opuson belül sorszáma van, az opuson belüli sorszámot törtjellel elválasztva írjuk, nem használjuk a „no.” formát; pl.: a-moll vonósnégyes, op. 44/1 (és nem: op. 44 no. 1)

A jegyzékszám a műcímet szintén vesszővel elválasztva követi; pl.: d-moll zongoraverseny, K. 466. Az egyetlen betűvel jelölt jegyzékeknél használunk pontot a betű után, pl.: K. 467; a több betűvel jelölt jegyzékeknél nem használunk pontot a rövidítések után; pl.: BWV 988; RV 271.

Amennyiben egy műnek ragadványneve is van, akkor két eset lehetséges: a műnek nincsen sorszáma; ez esetben a hangnem után írjuk a ragadványnevet, pl.: C-dúr („Dissonanzen”) vonósnégyes, K. 465, cisz-moll („Holdfény”) szonáta, op. 27/1, vagy a műnek van sorszáma; ez esetben a sorszámot a hangnem követi zárójelben, így a ragadványnév a cím legvégére kerül zárójelben, pl.: 5. (D-dúr) szimfónia, op. 107 („Reformáció”)

Ha egy műből csak egy tétel hangzik el, a tétel a teljes műcím után gondolatjellel elválasztva következzen; a tételek sorszámait arab számmal írjuk, pl.: C-dúr csellószvit, BWV 1009 – Prelúdium, c-moll zongoraötös, op. 1 – 1. tétel. Amennyiben egy műből közelebbről meghatározatlan részletek hangzanak el, a „részletek” szó a műcím után zárójelben szerepeljen.

Ha egy kamaraműben zongora és egy másik hangszer játszik, először szerepelnek a hangszerek kötőjellel írva, második helyen a zongora, majd utána a műfaji megnevezés külön írva, pl. F-dúr cselló-zongora szonáta, op. 5/1.

Általában törekedjünk a magyar elnevezések használatára.

KÖZREMŰKÖDŐK

A közreműködők után a hangszert zárójelben kell megadni, több azonos hangszeren játszó közreműködő esetén a nevek között és a hangszer után is vessző szerepeljen. Pl. XY, XY (hegedű), XY (zongora), ill. énekeseknél: XY (szoprán)