Az 5+1 éves osztatlan kétszakos tanárképzés nyílt napja

2018. december 4. 10.00-19.30

Előadóterem, Kupolaterem, Régi Zeneakadémia, Semmelweis utcai épület

Az 5+1 éves osztatlan kétszakos tanárképzés nyílt napja A Zeneakadémia saját szervezésű programja

A nyílt napot 2018. december 4-én, kedden 10.00 és 19.30 között rendezzük a Zeneakadémia épületében (Budapest, VI. kerület Liszt Ferenc tér 8.), az egyházzenetanár, ének-zenetanár, kóruskarnagy és zeneelmélet tanár szakirányokon meghirdetett szakpárokban folytatott képzés, az egyetemi élet, valamint a pályalehetőségek bemutatására.

A részvétel ingyenes, a programon előzetes jelentkezés nélkül, helyszíni regisztrációval lehet részt venni. A regisztrált résztvevők számára igazolást állítunk ki.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

 

A nyílt nap programja

Tájékoztatás a 12 féléves osztatlan tanárképzésről

A választható szakpárok és felvételi követelmények

Ajánlott tanterv (Kreditháló)

 

A nyílt nap programja:

10.00–10.30
Főépület, I. emeleti előcsarnok
Hallgatói koncert Egyházzene és ének-zene szakos hallgatók
10.30–12.00
Főépület, Előadóterem

Általános tájékoztató az Egyetemről, a szakirányokról, a tanárképzésről, a tanulmányi lehetőségekről, hallgatói életről

Kutnyánszky Csaba oktatási rektorhelyettes (a Karmester és Karvezető Tanszék vezetője)

Dobszay Ágnes (az Egyházzene Tanszék vezetője)

Mohay Miklós (a Zeneelméleti Tanszék vezetője)

Nemes László Norbert (a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet igazgatója)

Körmendy Zsolt (a Tanárképzési Csoport vezetője)

Jelenlegi hallgatók

12.00–12.30
Főépület, I. emeleti előcsarnok
Ebédszünet, büfé  
12.30–13.30
Főépület
Épületbemutató séta  
13.30–14.00
Főépület, Kupolaterem
Látogatás az Alma Mater Kórus próbáján Somos Csaba karnagy
Bemutató órák:
14.20–14.50
Főépület, Kupolaterem
Vezényléstechnika (Karvezetés) Kutnyánszky Csaba
14.30–15.15
Régi Zeneakadémia, 302. terem
Gregorián (Egyházzene) Mizsei Zoltán
14.30–16.00
Semmelweis utcai épület, 208. terem
Szolfézs főtárgy (Zeneelmélet) Keresztes Nóra
15.15–16.00
Régi Zeneakadémia, 317. terem
Liturgika (Egyházzene) Hafenscher Károly
16.00–16.20
Régi Zeneakadémia, 302. terem
Orgona (Egyházzene) Bódiss Tamás
16.20–16.40
Régi Zeneakadémia, 302. terem
Orgona (Egyházzene) Pétery Dóra
18.00–19.30
Semmelweis utcai épület, 208. terem
Szolfézs főtárgy (Zeneelmélet) Keresztes Nóra

 

Helyszínek:

  • Főépület: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.
  • Régi Zeneakadémia: 1064 Budapest, Vörösmarty utca 35.
  • Semmelweis utcai épület: 1052 Budapest, Semmelweis utca 12.

 

Tájékoztatás a 12 féléves osztatlan tanárképzésről


A képzés keretei:

A megszerzendő kreditek száma 360, a képzési idő 12 félév, amely 10 féléves képzésből és 2 féléves összefüggő egyéni iskolai gyakorlatból áll. Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat megkezdésének, valamint az ajánlott tantervben a 11-12. félévben szereplő tantárgyak - kivéve a Szakdolgozatot - felvételének előfeltétele az ajánlott tantervben az 1-10. félévre vonatkozó követelmények teljesítése (beleértve a szabadon választható tantárgyakat is).

 

A tanulmányokat lezáró tanári záróvizsga:

A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből, a portfólió megvédéséből, valamint a komplex tanári vizsgából áll. A tanári szakdolgozat szakterületi témájú, a pontos tartalmi követelményeket az illetékes tanszékek határozzák meg. A portfólió a képzés során készült, a szakmai gyakorlatokat is bemutató és feldolgozó, a tanárjelölt felkészülését, saját fejlődését értékelő dokumentumgyűjtemény, amely a tapasztalatok neveléstudományi szempontú, tudományos alaposságú bemutatása, elemzése és értékelése.

 

Az 5+1 éves osztatlan zeneművésztanári oklevéllel a következő tantárgyakat lehet alap- és középfokon tanítani:

  • egyházzeneművész-tanár szakképzettséggel az egyházzene (bibliaismeret, liturgikus ismeretek és liturgikus zenei gyakorlat, népének, gregorián, egyházzene-irodalom és zenei ismeretek), a liturgia, liturgia gyakorlat, a népének (gyülekezeti ének), a gregorián ének-graduál, az (egyházzenei) kórus, az egyházzene-irodalom;
  • az egyházzene-orgonaművész szakirányon szerzett szakképzettséggel az (egyházzenei) orgonajáték, (egyházzenei) orgonaismeret;
  • az egyházzene-kóruskarnagy szakirányon szerzett szakképzettséggel az (egyházzenei) karvezetés;
  • zeneelmélet-tanár szakképzettséggel a zeneelmélet, a szolfézs, a zenetörténet-zeneirodalom, zeneirodalom, valamint a népzene;
  • kóruskarnagyművész-tanár szakképzettséggel a karvezetés és a kórus (énekkar);
  • ének-zene művésztanár szakképzettséggel az ének-zene, az énekkar (kórus) és – csak alapfokon – a szolfézs tárgyakat.

Az 5+1 éves osztatlan zeneművésztanári oklevél csak tanári szakképzettséget ad, művész szakképzettséget nem. Az 5+1 éves osztatlan zeneművésztanári képzés minden esetben kötelezően kétszakos. Egyszakos oklevél kiadására nincs lehetőség.

 

Az 5+1 éves osztatlan zeneművésztanári oklevéllel a doktori képzésre az alábbiak szerint lehet jelentkezni:

Zeneelmélet-tanár, kóruskarnagyművész-tanár, egyházzeneművész-tanár (egyházzene-orgonaművész), egyházzeneművész-tanár (egyházzene-kóruskarnagy) szakképzettség esetén a zeneművészeti doktori (DLA) képzésbe és neveléstudományi doktori (PhD) képzésbe (ez utóbbi elvégzésére csak más felsőoktatási intézményben van lehetőség).

Ének-zene művésztanár szakképzettség esetén –jelenleg – neveléstudományi doktori (PhD) képzésbe lehet jelentkezni (ilyen elvégzésére csak más felsőoktatási intézményben van lehetőség). A kétszakos képzésben ének-zene művésztanár szakképzettséget szerzett hallgatók a másik szakjukkal jelentkezhetnek művészeti doktori (DLA) képzésre is.

 

Szakváltás lehetősége a tanulmányok során:

Az 5+1 éves osztatlan zeneművésztanári képzésből a hallgató – a 2. félév végén vagy a 4. félév végén – kérelmezhet szakváltást szakpáros képzése egyik szakirányának megfeleltethető alapképzési szakra, szakirányra, ha a szakterületi ismeretekből (ideértve adott esetben a szakterületi ismeretekhez tartozó szabadon választható tantárgyakat is) legalább 60 kreditet már megszerzett. A hallgató - az 1. vagy a 2.. félév végén - kérelmezheti a szakpár legfeljebb egyik szakirányának legfeljebb egyszeri megváltoztatását.

Rendező:

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem