Külföldön szerzett doktori fokozat honosítása

 

A honosítást honosítási kérelem kitöltésével és benyújtásával lehet kezdeményezni (lásd: honosítási kérelem formanyomtatványa). A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

 1. a honosítási díj* (2023-ban 174.000,- Ft) banki átutalásáról** szóló igazolás;
 2. a honosíttatni kívánt eredeti oklevél hiteles másolata, illetve kivételesen az eredeti oklevéllel azonos okirat (pl. másolat) hiteles másolata;
 3. az oklevél hiteles magyar fordítása***;
 4. a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat  pl. leckekönyv, transcript  hiteles másolata, amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát és az oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények sikeres teljesítését;
 5. a d. pontban megjelölt okiratok hiteles magyar fordítása***;
 6. az oklevél megszerzésének alapjául szolgáló értekezés egy példánya, valamint magyar és angol nyelvű tézisszerű összefoglalója (tézisfüzet) egy-egy példányban, továbbá egyes ritka nyelven megírt disszertáció esetén az eredeti disszertáció magyar nyelvű fordítása;
 7. a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem általános doktori eljárásában előírt két idegen nyelv ismeretének igazolására szóló bizonyítványok másolata az egyetemi Doktori Szabályzat 20. § (3) bekezdésének idegen nyelvi követelményekre vonatkozó rendelkezései szerint;
 8. művészeti (DLA) fokozat esetén az oklevél megszerzésének alapjául szolgáló mesterműről (kompozíció/hangverseny) készült DVD vagy videofelvétel, kompozíció esetén kotta is;
 9. szakmai önéletrajz;
 10. művészeti/tudományos publikációs lista;
 11. a megjelölt művészeti/tudományos kutatási témakörben megjelent, illetve elfogadott közlemények listája és legalább két tudományos publikáció különlenyomata, illetve legalább két műalkotás/hangverseny felvétele.

 

A honosítási kérelem benyújtásakor a kérelmező személyi adatait és magyarországi lakóhelyét hatósági igazolvánnyal (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány, tartózkodási engedély, lakcímkártya stb.), postán benyújtott kérelem esetén az igazolvány(ok) fénymásolatával igazolni kell.

 

A honosítási eljárás elindítására vonatkozó kérelmet és a csatolt anyagokat a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskolájának Titkárságára kell benyújtani (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8. I. em. IV.).

 

*A honosítási eljárás díja az egyetemi Doktori Szabályzat értelmében a kérelem benyújtásakor hatályos, jogszabályban megszabott kötelező legkisebb munkabér háromnegyede.

 

**Banki átutaláshoz szükséges adatok:

 • Kedvezményezett neve: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Doktori Iskola
 • Kedvezményezett számlaszáma: 10032000-01426768-00000000
 • Közlemény: [Kérelmező neve], E0171-2510, DLA/PhD honosítási díj

 

***A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 5/F. § (1) bekezdése alapján az Egyetemi Doktori Tanács angol nyelvű okiratok esetén nem hiteles fordítást is elfogad.

 

A külföldi doktori fokozat honosításának részletes szabályai, valamint a honosítás menetével kapcsolatos további információk az egyetemi Doktori Szabályzat vonatkozó rendelkezéseiben találhatók.

 

→ A honosítás szabályai (Hallgatói KövetelményrendszeR, VI. rész: Doktori Szabályzat 35-39. §)

→ Honosítási kérelem formanyomtatványa

→ Adatvédelmi tájékoztató