Az öt művészeti egyetem összefogásával létrejött UNI-V-ARTS Konzorcium 2,896 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a „A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben” című projekt végrehajtására. A projekt keretében országos szinten megújításra kerül a köznevelési intézmények művészetpedagógiai módszertana, bővül művészeti eszköztáruk. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával.

A UNI-V-ARTS Konzorcium tagjai: Magyar Képzőművészeti Egyetem, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Magyar Táncművészeti Egyetem, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Színház- és Filmművészeti Egyetem.

A Konzorcium Támogatási Kérelmet nyújtott be az „A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben” - EFOP-3.2.6-16 Felhívásra, amely pozitív elbírálásban részesült.

A 2,896 milliárd forint (100%-os) európai uniós támogatás segítségével megvalósuló fejlesztés célja:

A köznevelési intézmények művészetpedagógiai módszertani megújítása és művészeti eszköztárának bővítése a méltányos és minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, valamint a köznevelés eredményességének, hatékonyságának erősítése érdekében.

A projekt elemei:

1. a köznevelési intézmények művészetpedagógiai módszertani megújítása

2. a pedagógusok felkészítése az új módszertan adaptálására;

3. a művészetpedagógiai munka támogatása;

4. a köznevelési intézmények hálózatosodásának támogatása;

5. a köznevelési intézmények művészeti eszköztárának megújítása.

A projekt keretében a művészeti egyetemek szaktudásának felhasználásával, illetve számos más művész és pedagógus bevonásával kidolgozásra kerülnek új képzési módszertanok, művészeti képességfejlesztő nevelési-oktatási programok, tananyagok, módszertani segédletek, tanórán kívüli programok.

A 2020. február 14-ig tartó projekt országos hatókörű: legalább 450 köznevelési intézményben próbálják ki a módszertant, legalább 1000 pedagógus vesz részt képzésben, és legalább 1000 művészetpedagógiai munkát támogató program kerül lebonyolításra.

A fejlesztés eredményeként legalább 300 intézmény fogja alkalmazni az új képzési módszertant.

A projektről bővebb információt a www.mke.hu oldalon olvashatnak.