Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak

Zeneelméleti Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Mohay Miklós

zeneszerző, egyetemi tanár

 

Gondozott képzések:

- Osztatlan elméleti szakpárok zeneelméleti képzése:

  • OT ének-zeneművésztanár, zeneelmélet-tanár
  • OT egyházzene-kóruskarnagy - ének-zeneművésztanár
  • OT egyházzene-orgona - ének-zeneművésztanár
  • OT ének-zene művésztanár, kóruskarnagyművész-tanár
  • OT kóruskarnagyművész-tanár, zeneelmélet-tanár


- Minden más hangszeres és elméleti szakirány zeneelméleti tantárgyai

 

Kapcsolat

Tanulmányi előadó (hallgatói ügyintézés):

Nagy Marianna

iroda: Ligeti György épület (1077 Budapest, Wesselényi utca 52.) fszt. 010.
telefon: 462-4600/208
e-mail: nagy.marianna[kukac]zeneakademia.hu

 

Tanszéki ügyintéző (oktatói ügyintézés):

Palotainé Hricsovinyi Dóra

iroda: Ligeti György épület (1077 Budapest, Wesselényi utca 52.) fszt. 003.
telefon: 462-4600/214
e-mail: palotaine.dora[kukac]zeneakademia.hu