Tanulmányi tájékoztató

A doktori képzések tanulmányi tájékoztatói, kredittáblái (egyéni és szervezett képzés) és letölthető nyomtatványok

A DOKTORI ISKOLA PROGRAMJAI

DLA programok

Zeneművészet tudományág

 • Billentyűs és akkordikus program (programvezető: Dr. Farkas Gábor)
 • Egyházzene program (programvezető: Pétery Dóra)
 • Ének program (programvezető: Halmai Katalin)
 • Fúvós program (programvezető: Dr. Oross Veronika)
 • Jazz egyéni program (programvezető: Dr. Binder Károly)
 • Karvezetés program (programvezető: Dr. Kamp Salamon)
 • Népzene program (programvezető: Árendás Péter)
 • Ütő program (programvezető: Szabó István, DE)
 • Vonós program (programvezető: Perényi Eszter)
 • Zeneelmélet program (programvezető: Komlós Katalin)
 • Zeneszerzés program (programvezető: Tihanyi László)
 • Zongorakísérő és korrepetitor program (programvezető: Dr. Farkas Gábor)

PhD program

Művészeti és művelődéstörténeti tudományok tudományág

 • Zenetudomány program (programvezető: Vikárius László)

 

a doktori képzés szerkezete (letölthető ábra)

 

Tanulmányi tájékoztatók

→ Az új szervezett (négyéves) doktori képzés tanulmányi tájékoztatója

→ Az új egyéni (kétéves) doktori képzés tanulmányi tájékoztatója

→ Kötelező tanegységek ütemezése a doktori képzésben

→ Kreditelismertetés (SZERVEZETT ÉS EGYÉNI KÉPZÉS)

→ Kreditelismertetés az egyéni képzésben portfÓlió alapján

 

Kredittáblák

DLA

→ DLA kredittábla - új rendszerű szervezett (négyéves) képzés

→ DLA kredittábla - új rendszerű egyéni (kétéves) képzés

→ DLA kredittábla - régi rendszerű szervezett (hároméves) képzés

 

PhD

→ PhD kredittábla - új rendszerű szervezett (négyéves) képzés

→ PhD kredittábla - új rendszerű egyéni (kétéves) képzés

→ PhD kredittábla - régi rendszerű szervezett (hároméves) képzés

 

ösztöndíj és önköltség mértéke

 

 • Az állami ösztöndíjas képzésben az ösztöndíj összege az első két évben 140.000,- Ft/hó, a második két évben pedig 180.000,- Ft/hó.
 • Az önköltséges képzésben a 2021/2022. tanévtől kezdve a féléves önköltség mértéke a DLA képzésben 487.500,- Ft, a PhD képzésben pedig 325.000,- Ft.

 

Letölthető nyomtatványok

→ DISSZERTÁCIÓ TÉMAVEZETŐ BEJELENTÉSÉNEK NYOMTATVÁNYA ELSŐÉVESEKNEK

→ Kreditelismertetési kérelem (szervezett és egyéni képzés)

→ KREDITÁTVITELI KÉRELEM MÁS EGYETEMEN/képzési programban TELJESÍTETT KURZUSHOZ (SZERVEZETT KÉPZÉS)

→ tudományos szakmai gyakorlat kreditelismertetési kérelme (PhD tagozat, szervezett és egyéni képzés)

→ Kreditelismertetési kérelem portfÓlió alapján (egyéni képzés)