Nem túlzok, amikor azt mondom: mindent, amit zenészként elértem, Weiner Leónak köszönhetek…. Számomra mindig Weiner volt és marad is „a zenész" kiemelkedő mintaképe.

Solti György

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskolájának felvételi tájékoztatója szervezett DLA nappali képzésre

Figyelem! A járványhelyzetre való tekintettel a jelentkezési határidő 2020. április 30-ra módosult. A jelentkezési anyagokat e-mailben várjuk a fustos.kata@zeneakademia.hu e-mail címre!

Az idei évben a doktori felvételi vizsga a járvány miatt online fog megvalósulni. Kérjük a jelentkezőket, a felvételi vizsga változásaira vonatkozó alábbi információkat és programspecifikus kiírásokat alaposan tanulmányozzák és azokat betartva járjanak el a felkészülési időszakban és a felvételi során.

Az alábbi DLA programokra lehet jelentkezni:

 • egyházzene
 • zeneszerzés
  • zeneelmélet alprogram
 • zenei előadóművészet
  • billentyűs alprogram
  • zongorakísérő és korrepetitor alprogram
  • ének alprogram
  • fúvós alprogram
  • karvezető alprogram
  • népzene alprogram
  • vonós alprogram
  • ütő alprogram

 

Jelentkezni a Doktori Iskola Titkárságán beszerezhető vagy az lfze.hu honlapról letölthető jelentkezési lap kitöltésével és a szükséges mellékletek benyújtásával lehet.

 

Jelentkezéskor benyújtandó:

 1. nyomtatott betűkkel, pontosan kitöltött jelentkezési lap
 2. szakmai önéletrajz (amely tartalmazza az elmúlt öt év fontosabb zenei tevékenységét, versenyek eredményét, kurzusokat, szakmai továbbképzéseket, hangfelvételek, publikációk jegyzékét stb.)
 3. a jelentkezési díj (13.000 Ft) befizetését igazoló dokumentum*
 4. legalább jó minősítésű egyetemi diploma** másolata
 5. nyelvvizsga-bizonyítvány másolata: a jelentkezéshez egy nyelvből (amely lehet: angol, német, olasz, francia, orosz vagy spanyol, illetve nem magyar anyanyelvűek esetében magyar mint idegen nyelv) legalább középfokú (KER B2-es szintű) komplex (“C” típusú), államilag  elismert nyelvvizsga szükséges. (Az akkreditált nyelvvizsgákról, valamint a külföldön szerzett nyelvvizsgák honosításáról tájékoztatást az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjától, a www.nyak.hu weboldalon vagy a 1122 Budapest, Maros u. 19-21. sz. alatt lehet szerezni. Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskolája nyelvvizsgák honosításával kapcsolatos ügyekben nem illetékes.)

 

*Banki átutaláshoz szükséges adatok:

Kedvezményezett neve: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskola

Kedvezményezett számlaszáma: 10032000-01426768-00000000

Közlemény: [Jelentkező neve], E0171-2510, DLA/PhD szervezett jelentkezési  díj

 

Külföldről történő átutalás esetén az alábbi adatokra is szüksége lehet:

A bank neve: Magyar Államkincstár

A bank címe:  1139 Budapest, Váci út 71.

IBAN: HU22 1003 2000 0142 6768 0000 0000
SWIFT-BIC kód: MANEHUHB

 

**Záróvizsga előtt álló egyetemi hallgatók leckekönyvük másolatát csatolják. Amennyiben a diploma a felvételi vizsgán már rendelkezésre áll, legkésőbb a felvételi vizsga megkezdéséig e-mailben kérjük elküldeni az egyetemi tanulmányokat lezáró oklevelet. Amennyiben a záróvizsgára a felvételi vizsgát követően kerül sor, a scannelt diplomamásolatot pozitív felvételi döntés esetén kérjük a kézhezvétel után haladéktalanul beküldeni e-mailben.

A külföldi diplomákat, amennyiben azok nincsenek honosítva, el kell ismertetni. A 2020. évi szervezett (négyéves) doktori felvételi eljáráshoz szükséges diplomaelismertetési kérelmeket a "Külföldi felsőfokú végzettség elismertetése" menüpontban leírtaknak megfelelően kell benyújtani 2020. március 16-ig. Az elismerési eljárásról további információt Szabad Attila képzési és akkreditációs szakreferens ad a (+36-1) 462-4661-es telefonszámon vagy a szabad.attila@zeneakademia.hu e-mail címen.

 

Jelentkezési határidő: 2020. április 30. (CSÜTÖRTÖK) (módosult a határidő!)

 

A DLA felvételi időpontja: 2020. június 8-12.

 

az online felvételi vizsga menete

 

1. Írásbeli vizsga minden felvételizőnek: 2020. június 8., 9.00

Az írásbeli vizsgán a jelentkezők szövegértési, fogalmazási készségét mérjük fel egy zenei témájú tudományos szöveg értelmezési feladatával irányított kérdések/instrukciók alapján. A jelentkezők 2020. június 8-án 9 órakor e-mailben megkapják az értelmezendő szöveget és a kapcsolódó instrukciókat. A fogalmazást 2-3 A4-es oldal terjedelemben, kézzel írva kell elkészíteni 10.00-ig, majd scannelt vagy befotózott képformátumban vagy pdf-ben elküldeni a megadott címre 10.15-ig.

 

2. Művészeti-alkotói tevékenység felmérése

A járványra való tekintettel az idei évben a jelentkezők hangszeres és zenei tudását az általuk benyújtott videófelvételek alapján mérjük fel. Kérjük a jelentkezőket, hogy az egyes programokra és alprogramokra vonatkozó speciális felvételi követelményeknek megfelelően a webre vagy nyilvános felhőtárba feltöltött videóanyagaikra mutató linkeket, valamint a művek szerzőjének és címének listáját 2020. május 26-ig küldjék el a fustos [dot] kata [at] zeneakademia [dot] hu e-mail címre!

A videófelvétel(ek)re vonatkozó általános követelmények:

 • A program/alprogram speciális követelményeinek megfelelően összeállított, a főtárgyból kb. 30 perces, a melléktárgyból (ha van) pedig a programspecifikus követelményekben meghatározott hosszúságú, az egyes darabokon belül vágatlan videofelvétel(ek) benyújtását kérjük.
 • A videófelvételeknek olyanoknak kell lenniük, hogy azokból a jelentkező személyazonossága az egyes felvételek teljes hossza alatt hitelt érdemlően megállapítható legyen.

 

3. Egyéni beszélgetés a hangszeres értékelésen továbbjutók részére

Az egyéni beszélgetés tartalma az írásbeli feladat kiértékelése, a művészeti és tudományos kutatási tématervről való előzetes elképzelések ismertetése, valamint az általános szakmai és műveltségi ismeretek felmérése. A beszélgetésre szakonkénti kiértesítés szerint kerül sor a 2020. június 8. és 12. közötti időszakban Skype videókonferencia keretében, melyen a felvételi bizottságon kívül csak a jelölt vehet részt. A beszélgetés előfeltétele, hogy a jelölt személyazonosságát az interjút közvetlenül megelőzően hitelt érdemlően meg lehessen állapítani.

 

A Felvételi Bizottság mindkét fordulóban (művészeti-alkotói tevékenység felmérése a benyújtott videófelvételek és az al/programspecifikus kiegészítő szakmai feladatok alapján, valamint egyéni beszélgetés) 100 pontig terjedő pontszámmal értékeli a jelentkezők teljesítményét. Felvételre csak azok a jelentkezők javasolhatók, akik mindkét fordulóban legalább 70 pontot elértek. A felvételről a DLA-DT dönt, a meghatározott keretszámok és a Zeneművészeti (DLA) Tagozat rendelkezésére bocsájtott állami támogatás figyelembevételével.

 

Eredményhirdetés: a felvételi vizsga lezárását követő napon, de legkésőbb harminc napon belül.

 

A felvételt nyert jelentkezők állami ösztöndíjban részesülhetnek. Az ösztöndíjakat a DLA-DT a felvételi vizsgán elért teljesítmények rangsora alapján ítéli oda. Az ösztöndíj mértéke a négyéves képzés során: 140.000 Ft/hó az első két évben, 180.000 Ft/hó a második két évben.

 

A doktori képzésre olyan jelentkezők is felvehetők önköltséges formában, akik nem részesül(het)nek állami ösztöndíjban, vagy ösztöndíjra nem tartanak igényt. A magyar állami ösztöndíjban nem részesülők a képzésért önköltséget fizetnek. A magyar állami ösztöndíjra jogosultakat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdése sorolja fel. Az Európai Gazdasági Térség állampolgárai a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel vehetnek részt a doktori képzésben.

 

A szervezett képzés menetéről, illetve a doktori eljárásról további információk a Doktori Iskola honlapján, a Doktori Szabályzatban és az ehhez tartozó Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban találhatók.

 

Lényeges változás 2016-tól, hogy a szervezett doktori képzés időtartama nyolc félévre, azaz négy évre emelkedett. Az első két év képzési és kutatási szakasz, a második két év pedig kutatási és disszertációs szakasz. A doktori képzés során a negyedik félév végén, a képzés képzési és kutatási szakaszának lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A komplex vizsga letételét követő harmadik év végéig (illetve a negyedik év végén megszerzendő abszolutóriumot követő egy év végéig) a doktori disszertációt be kell nyújtani. Akik sikeresen megvédik disszertációjukat, 400.000 Ft egy összegű „jutalomban" részesülnek.

 

PROGRAM- ÉS alprogramSPECIFIKUS FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK A BENYÚJTANDÓ VIDEÓFELVÉTEL(EK)RE ÉS A KIEGÉSZÍTŐ ÍRÁSBELI VIZSGÁKRA vonatkozóan

 

Egyházzene program

1. Írásbeli felvételi: azonos a többi hangszeres jelentkező írásbeli feladatával.

2. Általános zenei felvételi:

Legalább három különböző stíluskorszakból szabadon összeállított 30 perces koncertprogram. A program tartalmazzon orgonán vagy zongorán, esetleg más billentyűs hangszeren előadott műveket, melyek kiegészíthetők más hangszeres vagy énekes szólódarabokkal. A műsor összeállításakor a felvételiző legyen tekintettel arra, hogy az önálló, egyszólamú, szorosabb értelemben vett liturgikus énektételek előadása alapvetően a szakmai felvételi tárgya (ld. alább).

3. Szakmai felvételi – Liturgikus szolgálat:

I. Liturgikus szólóének gregorián notációs kottából

Katolikusoknak:

 1. All. Dies sanctificatus (Missale Not. Strig.)
 2. Grad. Haec dies (Liber Usualis)
 3. Resp. Verbum caro (Isztambuli Antif.)

Protestánsoknak:

 1. Intr. Gyermek születék / Öreg Graduál 33
 2. Ant. Jövel, Szentlélek Úr Isten / ÖGr 140
 3. Kyrie-trópus Felséges Isten (Prosa) / ÖGr 100

II. Vezénylés

Régebbi, egy tételen belül vágatlan videofelvétel bármilyen korábban elhangzott liturgiáról, koncertről, ahol a felvételiző karvezetőként közreműködik, az előadási idő többségében láthatóan

vagy:

A jelentkezővel egy háztartásban élő néhány főből alakított alkalmi énekegyüttes vezénylése 2‒3 tetszőlegesen választott gregorián tétellel

vagy:

Az I. pont alatt megadott gregorián szólóének-tételek közül 2 mű vezénylése saját énekléssel.

III. Orgonista szolgálat (csak orgona szakiránnyal); énekelve, orgonaintonációval és -kísérettel

Katolikusoknak:

 1. Gyermek született nékünk (zsolt. és dox. is, ÉE 517)
 2. Teremtő Lélek, jöjj közénk! (ÉE 123)
 3. Üdvözlégy, Krisztusnak drága szent teste (ÉE 162)
 4. Ó, dicsőséges, ó, ékességes (ÉE 233)

Protestánsoknak:

 1. Christ ist erstanden (Ref 185, Ev 213)
 2. Vater unser (Ref 483, Ev 72)
 3. Bocsásd meg, Úr Isten (Ref 220, Ev 404)
 4. Jövel, Szentlélek Úristen (Ref 370, Ev 229)

Az egyéni beszélgetésre továbbjutók egyházzenei elméleti ismereteinek felmérésére is sor kerül.

 

Zeneszerzés program

1. Írásbeli felvételi: azonos a többi hangszeres jelentkező írásbeli feladatával.

2. Szakmai felvételi:

 • Három – két évnél nem régebben írt – saját kompozíció hangfelvételének linkjét és kottáját, valamint kottamellékleteit kérjük benyújtani a fent megadottak szerint.
 • Részletes terv ismertetése a szóbeli interjún a doktori képzés ideje alatt tervezett megírandó új művekről.

 

Zeneelmélet alprogram

1. Írásbeli felvételi: azonos a többi hangszeres jelentkező írásbeli feladatával.

2. Szakmai felvételi:

 • Az írásbeli vizsga napján megkapott adott zenemű (vagy tétel) írásbeli formai elemzése partitúra alapján; ugyanezen elemzés rövid szóbeli összefoglalása a felvételi beszélgetés keretében. A vizsga pontos menetéről a jelölteket a jelentkezések feldolgozását követően tájékoztatjuk.
 • Zongora: 3 vagy 4, legalább Wohltemperiertes Klavier és a klasszikus Haydn/Mozart szonáta nehézségi szintjének megfelelő, különböző stílusú darab technikailag felkészült, stílusos, zeneileg kifogástalan előadásának videófelvétele 20 perc terjedelemben.

 

Zenei előadóművészet program

1. Írásbeli felvételi: minden hangszeres jelentkező részére azonos.

2. Szakmai felvételi: értékelés a benyújtott videófelvétel(ek), illetve a programspecifikus kiegészítések alapján.

A videóanyagnak az egyes alprogramokon a következőket kell tartalmaznia:

 

Billentyűs alprogram

Szabadon választható műsor videófelvételét kérjük benyújtani 30 perc terjedelemben, de legalább két különböző stílusú mű szerepeljen a felvételen.

Nem kötelező friss felvétel, régebbi koncertet, illetve privát bejátszást is elfogadunk.

 

Zongorakísérő és korrepetitor alprogram

Szabadon választható műsor videófelvételét kérjük benyújtani 30 perc terjedelemben, de legalább két különböző stílusú mű szerepeljen a felvételen.

Nem kötelező friss felvétel, régebbi koncertet, illetve privát bejátszást is elfogadunk.

A felvétel feltételei:

 • kiváló technikai felkészültség, magas szintű művészi előadásmód
 • pedagógiai, emberi alkalmasság az oktatásra
 • színes, választékos beszédmodor, magyarázókészség, stilárisan európai szintű fogalmazás
 • széles körű szakmai tájékozottság

További követelmény:

 • magas művészi szintű, pódiumképes lapról játék partnerrel 
 • két világnyelv kommunikációképes ismerete (énekesnél német és olasz, legalább szövegértési és fordítási szinten)

 

Ének alprogram

Az összeállított 30 perces műsornak tartalmaznia kell legalább egy áriát (opera- vagy oratóriumáriát) és dalokat legalább három különböző stílusban. A darabokat zongorakísérettel kell felvenni (az előre felvett zongorakíséretet is elfogadjuk).

 

Fúvós alprogram

Szabadon összeállított 30 perces műsor három különböző korszakból.

 

Karvezetés alprogram

1. Vezénylés (főtárgy):

és

műveinek videófelvétele zongora korrepetitorral, valamint részlet egy korábbi hangverseny felvételéből.

2. Melléktárgy: daléneklés vagy zongora (mely részben kiváltható más hangszerrel is) kb. 20 perces videófelvételen

Zongora:

a) J. S. Bach: vagy egy kétszólamú invenció, vagy egy háromszólamú invenció, vagy egy prelúdium és fúga a Wohltemperiertes Klavier-ból

b) egy szabadon választott klasszikus szonátatétel

c) egy szabadon választott romantikus mű

Egyéb hangszer:

Más hangszer esetén két szabadon választott művet kell játszani a jelentkező saját hangszerén, amelyek felvételét a zongora programból a J. S. Bach-művel és a romantikus zongoraművel kell kiegészíteni.

Daléneklés:

Egy, a romantikus repertoárhoz tartozó (Schubert, Schumann, Liszt, Brahms stb.) dal éneklése.

 

Népzene alprogram

Szakmai felvételi:

 • Hangszeres/énekes videófelvétel: 30 perces népzenei összeállítás.
  • Az összeállítás négy nem szomszédos kistáj hiteles zenei hagyományait képviselje a magyar népzene legalább két különböző dialektusterületéről.
  • Az összeállítás mutassa be az adott térség műfaj- és stílusgazdagságát, előadási, játéktechnikai jellegzetességeit.
  • Olyan hangszerek esetében, amelyek csak egyetlen dialektusterületen fordulnak elő, lehetséges egy másik dialektusterület más hangszereinek repertoárjából átiratot készíteni, s azt a saját hangszeren bemutatni. Az átirat ne feldolgozás, hanem rekonstrukció jellegű legyen.
  • Olyan hangszerek esetében, amelyek többféle változatban ismertek a nyelvterületen (pl. furulya, citera, duda stb.), az összeállításnak ezt a sokféleséget is be kell mutatnia.
  • Az összeállítás legfeljebb 15 perc időtartamban tartalmazhat a magyar nyelvterület környezetében élő más etnikumok repertoárjából származó hiteles népzenei dallamokat is.
 • Szakmai írásbeli:
  • Online népzeneelméleti teszt disszertációkészítésben hasznosítható témakörökből. Szakirodalom: Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje (Budapest, 1984). 

A videófelvételen szereplő népzenei összeállítás részletes leírását (az egyes tételek pontos műfaji megjelölésével, a népzenekutatásban használatos adatolásával) a felvétel benyújtásának határidejéig be kell adni.

 

Vonós és gitár alprogram

A 30 perces videóanyag friss felvételeket tartalmazzon; a darabokat kotta nélkül kell játszani. A versenyművek előadása zongorakísérettel vagy zongorakíséret nélkül történik. Az egyes szakokon a következő műveket várjuk:

Hegedű:

 • J. S. Bach szólószonátájának első két tétele és egy versenymű első tétele (Mozart versenyműnél első és második tétel)

Mélyhegedű:

 • J. S. Bach szólószonátájának első két tétele és egy versenymű első tétele

vagy

 • Két tétel J. S. Bach gordonkára írt szvitjéből és egy teljes versenymű

Gordonka:

 • J. S. Bach gordonkaszvitjéből két tétel és egy versenymű első és második tétele

Gordon:

 • Két tétel J. S. Bach gordonkára írt szvitjéből és egy teljes versenymű

Gitár:

 • J. S. Bach egy lantszvitjének kezdőtétele vagy egy Bach-fúga,
 • egy nagyobb előadási darab (szonáta vagy annak első tétele stb.) és
 • egy tetszés szerinti mű

 

Ütő alprogram

Szabadon összeállított műsor 30 percben, amelynek egy Bach-művet tartalmaznia kell.