Az Akadémián eltöltött idő alatt tanultam meg a fegyelem és a kemény munka alapjait, melynek aztán egész életemben hasznát vettem.

Solti György

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskolájának felvételi tájékoztatója szervezett DLA képzésre

Figyelem! A 2021. évi felvételi vizsga a járványhelyzet miatt online fog megvalósulni. Kérjük a felvételizőket, szíveskedjenek a módosított programspecifikus tájékoztató vonatkozó részét alaposan áttanulmányozni és annak megfelelően eljárni a felkészülési időszakban és a felvételi során.
Jelentkezési határidő: 2021. április 15.

 

Az alábbi DLA programokra lehet jelentkezni:

 • billentyűs és akkordikus
 • egyházzene
 • ének
 • fúvós
 • karvezetés
 • népzene
 • ütő
 • vonós
 • zeneelmélet
 • zeneszerzés
 • zongorakísérő és korrepetitor

Jelentkezni a Doktori Iskola Titkárságán beszerezhető vagy az lfze.hu honlapról letölthető jelentkezési lap kitöltésével és a szükséges mellékletek benyújtásával lehet.

 

Jelentkezéskor benyújtandó:

 1. nyomtatott betűkkel, pontosan kitöltött jelentkezési lap
 2. szakmai önéletrajz (amely tartalmazza az elmúlt öt év fontosabb zenei tevékenységét, versenyek eredményét, kurzusokat, szakmai továbbképzéseket, hangfelvételek, publikációk jegyzékét stb.)
 3. műsorterv a felvételi (al)programspecifikus követelményei szerint
 4. a jelentkezési díj (13.000 Ft) befizetését igazoló dokumentum*
 5. legalább jó minősítésű egyetemi diploma** másolata
 6. nyelvvizsga-bizonyítvány másolata: a jelentkezéshez egy nyelvből (amely lehet: angol, német, olasz, francia, orosz vagy spanyol, illetve nem magyar anyanyelvűek esetében magyar mint idegen nyelv) legalább középfokú (KER B2-es szintű) komplex (“C” típusú), államilag  elismert nyelvvizsga szükséges. (Az akkreditált nyelvvizsgákról, valamint a külföldön szerzett nyelvvizsgák honosításáról tájékoztatást az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjától, a www.nyak.hu weboldalon vagy a 1122 Budapest, Maros u. 19-21. sz. alatt lehet szerezni. Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskolája nyelvvizsgák honosításával kapcsolatos ügyekben nem illetékes.)

 

*Banki átutaláshoz szükséges adatok:

Kedvezményezett neve: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskola

Kedvezményezett számlaszáma: 10032000-01426768-00000000

Közlemény: [Jelentkező neve], E0171-2510, doktori jelentkezési  díj

 

Külföldről történő átutalás esetén az alábbi adatokra is szüksége lehet:

A bank neve: Magyar Államkincstár

A bank címe:  1139 Budapest, Váci út 71.

IBAN: HU22 1003 2000 0142 6768 0000 0000
SWIFT-BIC kód: MANEHUHB

 

**Záróvizsga előtt álló egyetemi hallgatók leckekönyvük másolatát csatolják. Amennyiben a diploma a felvételi vizsgán már rendelkezésre áll, legkésőbb a felvételi vizsga megkezdéséig e-mailben kérjük elküldeni az egyetemi tanulmányokat lezáró oklevelet. Amennyiben a záróvizsgára a felvételi vizsgát követően kerül sor, a scannelt diplomamásolatot pozitív felvételi döntés esetén kérjük a kézhezvétel után haladéktalanul beküldeni e-mailben.

A külföldi diplomákat, amennyiben azok nincsenek honosítva, el kell ismertetni. A 2021. évi szervezett (négyéves) doktori felvételi eljáráshoz szükséges diplomaelismertetési kérelmeket a "Külföldi felsőfokú végzettség elismertetése" menüpontban leírtaknak megfelelően kell benyújtani 2021. március 15-ig. Az elismerési eljárásról további információt Kőrösi Márta titkársági munkatárs ad a (+36-1) 462-4641-es telefonszámon vagy a korosi.marta@zeneakademia.hu e-mail címen.

 

Jelentkezési határidő: 2021. április 15. A járványhelyzetre való tekintettel a jelentkezési anyagokat e-mailben várjuk a fustos.kata@zeneakademia.hu e-mail címre!

 

A DLA felvételi időpontja: 2021. június 7-11.

 

a felvételi vizsga menete

 

1. Írásbeli vizsga minden felvételizőnek

Az írásbeli vizsgán a jelentkezők szövegértési, fogalmazási készségét mérjük fel egy zenei témájú tudományos szöveg értelmezési feladatával irányított kérdések/instrukciók alapján. A fogalmazást 2-3 A4-es oldal terjedelemben, kézzel írva kell elkészíteni egy óra alatt.

Mivel a felvételi vizsgára a járványhelyzet miatt online fog sor kerülni, az írásbeli vizsgát a jelentkezők a vizsga napján megküldött feladat alapján otthonukban teljesítik. Az írásbeli vizsgafeladat linkjét a vizsga napján, 2021. június 7-én 9.00 óra előtt pár perccel fogjuk közzétenni a felvételizők részére. Az elkészült dolgozatot scannelt formátumban, fájlmegosztással kérjük eljuttatni a Doktori Iskola részére egy internetes űrlap beküldésével, amelyben a megosztott fájl elérési útvonalát, valamint a felvételiző azonosító adatait kell majd megadni. A beküldés részletes menetéről e-mailben fogjuk tájékoztatni a jelentkezőket az írásbeli vizsga napján.

 

2. Művészeti-alkotói tevékenység felmérése

Az online felvételi eljárásnak megfelelően az előadó-művészeti tevékenység mérése a felvételi vizsga módosított programspecifikus felvételi követelményei szerint összeállított videóanyag benyújtásával és annak értékelésével fog megvalósulni. A feltöltött videóanyag hossza kb. 30 perc, a felvételek – a karvezetés program kivételével – nem lehetnek 2021. január 1-nél régebbiek. 

A videóanyagot kérjük az alább ismertetett fájlmegosztó alkalmazások (Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox)  valamelyikén keresztül eljuttatni a Doktori Iskola részére. Az összeállított és feltöltött anyag linkjét (linkjeit) az alábbi űrlapon kérjük beküldeni 2021. május 30-án 24.00 óráig. Az mp4 formátumban feltöltött videóanyag részletes technikai követelményeit a "Videófeltöltés..." segédletek tartalmazzák.

Űrlap elérhetősége a felvételi anyag benyújtásához (magyar és angol nyelven)

Az egyes fájlmegosztók magyar nyelvű használati utasítását, illetve a technikai segédletet az alábbi linkeken tudják elérni:

Videófeltöltés Google Drive használatával

Videófeltöltés Microsoft OneDrive használatával

Videófeltöltés Dropbox használatával

A feltöltés alkalmával a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem adatvédelmi nyilatkozatát is el kell fogadniuk.

 

3. Egyéni beszélgetés a hangszeres értékelésen továbbjutók részére

Az egyéni beszélgetés tartalma az írásbeli feladat kiértékelése, a művészeti és tudományos kutatási tématervről való előzetes elképzelések ismertetése, valamint az általános szakmai és műveltségi ismeretek felmérése. A beszélgetésekre szakonkénti kiértesítés szerint kerül sor, előreláthatólag 2021. június 9-én és 10-én. A szóbeli interjú Skype videókonferencia keretében valósul meg.

 

PROGRAM- ÉS ALPROGRAMSPECIFIKUS FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK A MŰVÉSZETI-ALKOTÓI TEVÉKENYSÉG FELMÉRÉSÉRE ÉS A KIEGÉSZÍTŐ ÍRÁSBELI VIZSGÁKRA VONATKOZÓAN

A művészeti-alkotói tevékenység felmérésére és a kiegészítő írásbeli vizsgákra vonatkozó programspecifikus követelmények innen letölthetők.

 

A Felvételi Bizottság mindkét fordulóban (művészeti-alkotói tevékenység felmérése a meghallgatás és az al/programspecifikus kiegészítő szakmai feladatok alapján, valamint egyéni beszélgetés) 100 pontig terjedő pontszámmal értékeli a jelentkezők teljesítményét. Felvételre csak azok a jelentkezők javasolhatók, akik mindkét fordulóban legalább 70 pontot elértek, valamint elérik a keretszám alapján meghúzott felvételi ponthatárt. A felvételről a DLA-DT dönt, a meghatározott keretszámok és a Zeneművészeti (DLA) Tagozat rendelkezésére bocsájtott állami támogatás figyelembevételével. A DLA 2021. évi ösztöndíjas felvételi keretszáma 18 fő.

 

Eredményhirdetés: a felvételi vizsga lezárását követő napon, de legkésőbb harminc napon belül.

 

A felvételt nyert jelentkezők állami ösztöndíjban részesülhetnek. Az ösztöndíjakat a DLA-DT a felvételi vizsgán elért teljesítmények rangsora alapján ítéli oda. Az ösztöndíj mértéke a négyéves képzés során: 140.000 Ft/hó az első két évben, 180.000 Ft/hó a második két évben.

 

A doktori képzésre olyan jelentkezők is felvehetők önköltséges formában, akik nem részesül(het)nek állami ösztöndíjban, vagy ösztöndíjra nem tartanak igényt. A magyar állami ösztöndíjban nem részesülők a képzésért önköltséget fizetnek. A magyar állami ösztöndíjra jogosultakat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdése sorolja fel. Az Európai Gazdasági Térség állampolgárai a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel vehetnek részt a doktori képzésben.

Az önköltséges DLA képzésben a 2021/2022. tanévtől kezdve a féléves önköltség mértéke 487.500,- Ft.

 

A szervezett képzés menetéről, illetve a doktori eljárásról további információk a Doktori Iskola honlapján, a Doktori Szabályzatban és az ehhez tartozó Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban találhatók.

 

2016-tól a szervezett doktori képzés időtartama nyolc félévre, azaz négy évre emelkedett. Az első két év képzési és kutatási szakasz, a második két év pedig kutatási és disszertációs szakasz. A doktori képzés során a negyedik félév végén, a képzés képzési és kutatási szakaszának lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A komplex vizsga letételét követő harmadik év végéig (illetve a negyedik év végén megszerzendő abszolutóriumot követő egy év végéig) a doktori disszertációt be kell nyújtani. Akik sikeresen megvédik disszertációjukat, 400.000 Ft egy összegű „jutalomban" részesülnek.