Az a feladatunk, hogy valódi tehetségeket formáljunk, akikben megvan a mesterré váláshoz szükséges képesség, s ne foglalkozzunk a tehetségtelen középszerrel.

Liszt Giovanni Sgambatinak

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskolájának felvételi tájékoztatója szervezett DLA nappali képzésre

Figyelem! A járványhelyzetre való tekintettel a jelentkezési határidő 2020. április 30-ra módosult. A jelentkezési anyagokat e-mailben várjuk a fustos.kata@zeneakademia.hu e-mail címre!

Az alábbi DLA programokra lehet jelentkezni:

 • egyházzene
 • zeneszerzés
  • zeneelmélet alprogram
 • zenei előadóművészet
  • billentyűs alprogram
  • zongorakísérő és korrepetitor alprogram
  • ének alprogram
  • fúvós alprogram
  • karvezető alprogram
  • népzene alprogram
  • vonós alprogram
  • ütő alprogram

 

Jelentkezni a Doktori Iskola Titkárságán beszerezhető vagy az lfze.hu honlapról letölthető jelentkezési lap kitöltésével és a szükséges mellékletek benyújtásával lehet.

 

Jelentkezéskor benyújtandó:

 1. nyomtatott betűkkel, pontosan kitöltött jelentkezési lap
 2. szakmai önéletrajz (amely tartalmazza az elmúlt öt év fontosabb zenei tevékenységét, versenyek eredményét, kurzusokat, szakmai továbbképzéseket, hangfelvételek, publikációk jegyzékét stb.)
 3. a jelentkezési díj (13.000 Ft) befizetését igazoló dokumentum*
 4. legalább jó minősítésű egyetemi diploma** másolata
 5. nyelvvizsga-bizonyítvány másolata: a jelentkezéshez egy nyelvből (amely lehet: angol, német, olasz, francia, orosz vagy spanyol, illetve nem magyar anyanyelvűek esetében magyar mint idegen nyelv) legalább középfokú (KER B2-es szintű) komplex (“C” típusú), államilag  elismert nyelvvizsga szükséges. (Az akkreditált nyelvvizsgákról, valamint a külföldön szerzett nyelvvizsgák honosításáról tájékoztatást az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjától, a www.nyak.hu weboldalon vagy a 1122 Budapest, Maros u. 19-21. sz. alatt lehet szerezni. Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskolája nyelvvizsgák honosításával kapcsolatos ügyekben nem illetékes.)
 6. hangszeres felvételizőknek: 1 órás koncertműsor programja, amelyből a  Felvételi Bizottság mintegy 15 perces részletet választ ki bemutatásra (zongorakísérőről a felvételizőnek kell gondoskodnia).

 

*Banki átutaláshoz szükséges adatok:

Kedvezményezett neve: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskola

Kedvezményezett számlaszáma: 10032000-01426768-00000000

Közlemény: [Jelentkező neve], E0171-2510, DLA/PhD szervezett jelentkezési  díj

 

Külföldről történő átutalás esetén az alábbi adatokra is szüksége lehet:

A bank neve: Magyar Államkincstár

A bank címe:  1139 Budapest, Váci út 71.

IBAN: HU22 1003 2000 0142 6768 0000 0000
SWIFT-BIC kód: MANEHUHB

 

**Záróvizsga előtt álló egyetemi hallgatók leckekönyvük másolatát csatolják. Legkésőbb a felvételi vizsga napjáig be kell mutatniuk az egyetemi tanulmányaikat lezáró oklevelet.

A külföldi diplomákat, amennyiben azok nincsenek honosítva, el kell ismertetni. A 2020. évi szervezett (négyéves) doktori felvételi eljáráshoz szükséges diplomaelismertetési kérelmeket a "Külföldi felsőfokú végzettség elismertetése" menüpontban leírtaknak megfelelően kell benyújtani 2020. március 16-ig. Az elismerési eljárásról további információt Szabad Attila képzési és akkreditációs szakreferens ad a (+36-1) 462-4661-es telefonszámon vagy a szabad.attila@zeneakademia.hu e-mail címen.

 

Jelentkezési határidő: 2020. április 30. (CSÜTÖRTÖK) (módosult a határidő!)

 

A DLA felvételi időpontja: ELŐRELÁTHATÓLAG 2020. június 8-12.

Figyelem! A járványhelyzet függvényében a felvételi időpontja és a felvételi feladatok módosulhatnak!

hELYE: írásbeli rész: ligeti györgy épület (1077 budapest, wesselényi u. 52.); további részek: Főépület (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.), X-es terem

 

1. Írásbeli vizsga minden felvételizőnek: előreláthatólag 2020. június 8., 9.00

 1. Szövegértés, fogalmazási készség felmérése egy zenei témájú tudományos szöveg értelmezésével. Időtartama: kb. 1 óra.
 2. Zenei mű ismertetése (tíz zeneműből egyet kell kiválasztani). Időtartama: kb. 30 perc. A lehetséges művek listáját a felvételi időpontja előtt két héttel tesszük közzé.

 

2. Művészeti-alkotói tevékenység felmérése (hangszeres meghallgatás): előreláthatólag 2020. június 8-12.

 

3. Egyéni beszélgetés – a hangszeres meghallgatáson továbbjutók részére egyéni beszélgetés, amelynek tartalma az írásbeli feladat kiértékelése, a művészeti és tudományos kutatási tématervről való előzetes elképzelések ismertetése, valamint az általános szakmai és műveltségi ismeretek felmérése (időpontja: szakonként kiértesítés szerint, a felvételi hét második felében).

 

A Felvételi Bizottság mindkét fordulóban (művészeti-alkotói tevékenység felmérése: zenei hangszeres/énekes meghallgatás; valamint egyéni beszélgetés) 100 pontig terjedő pontszámmal értékeli a jelentkezők teljesítményét. Felvételre csak azok a jelentkezők javasolhatók, akik mindkét fordulóban legalább 70 pontot elértek. A felvételről a DLA-DT dönt, a meghatározott keretszámok és a Zeneművészeti (DLA) Tagozat rendelkezésére bocsájtott állami támogatás figyelembevételével.

 

Eredményhirdetés: a felvételi vizsga lezárását követő napon, de legkésőbb harminc napon belül.

 

A felvételt nyert jelentkezők állami ösztöndíjban részesülhetnek. Az ösztöndíjakat a DLA-DT a felvételi vizsgán elért teljesítmények rangsora alapján ítéli oda. Az ösztöndíj mértéke a négyéves képzés során: 140.000 Ft/hó az első két évben, 180.000 Ft/hó a második két évben.

 

A doktori képzésre olyan jelentkezők is felvehetők önköltséges formában, akik nem részesül(het)nek állami ösztöndíjban, vagy ösztöndíjra nem tartanak igényt. A magyar állami ösztöndíjban nem részesülők a képzésért önköltséget fizetnek. A magyar állami ösztöndíjra jogosultakat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdése sorolja fel. Az Európai Gazdasági Térség állampolgárai a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel vehetnek részt a doktori képzésben.

 

A nappali képzés menetéről, illetve a doktori eljárásról további információk a Doktori Iskola honlapján, a Doktori Szabályzatban és az ehhez tartozó Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban találhatók.

 

Lényeges változás 2016-tól, hogy a szervezett doktori képzés időtartama nyolc félévre, azaz négy évre emelkedett. Az első két év képzési és kutatási szakasz, a második két év pedig kutatási és disszertációs szakasz. A doktori képzés során a negyedik félév végén, a képzés képzési és kutatási szakaszának lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A komplex vizsga letételét követő harmadik év végéig (illetve a negyedik év végén megszerzendő abszolutóriumot követő egy év végéig) a doktori disszertációt be kell nyújtani. Akik sikeresen megvédik disszertációjukat, 400.000 Ft egy összegű „jutalomban" részesülnek.

 

Az egyes programokra és alprogramokra vonatkozó speciális felvételi követelmények

 

Egyházzene program

1. Írásbeli felvételi: azonos a többi hangszeres jelentkező írásbeli feladatával.

2. Általános zenei felvételi:

Zongora vagy orgona: legalább három különböző stíluskorszakból szabadon összeállított, öt művet tartalmazó műsor, amiből a bizottság három művet, kb. 15 percnyi bemutatandó anyagot választ. A felvételi műsor egyharmad része helyettesíthető más hangszeren vagy – a liturgikus éneket kivéve – énekelve bemutatott művekkel.

3. Szakmai felvételi – Liturgikus szolgálat (a megadott műsorból a bizottság választ):

I. Liturgikus szólóének gregorián notációs kottából

Katolikusoknak:

 1. All. Dies sanctificatus (Missale Not. Strig.)
 2. Grad. Haec dies (Liber Usualis)
 3. Resp. Verbum caro (Isztambuli Antif.)

Protestánsoknak:

 1. Intr. Gyermek születék Öreg Graduál 33
 2. Ant. Jövel, Szentlélek Úr Isten ÖGr 140
 3. Kyrie-trópus Felséges Isten (Prosa) ÖGr 100

II. Vezénylés; kóruspróba (kórust biztosítunk)

Karvezető szakiránnyal:

Katolikusoknak:

 1. Intr. Resurrexi (Liber Usualis)
 2. Cum Rex gloriae (Cant. Greg. Ex Hung. I.)

Protestánsoknak:

 1. Feltámadott Úr Krisztusnak (Protestáns Graduál 90)
 2. Dicsőség és dicséret (Prot. Grad. 74)

Felekezettől függetlenül:

 1. G. Dufay: Conditor alme siderum (Egyházzenei füzetek III/6 nr. 1), legalább két polifón és egy gregorián versszakkal
 2. Bruckner: Christus factus est (Egyházzenei füzetek III/23)

Orgona szakiránnyal:

Katolikusoknak:

 1. Intr. Rorate caeli (Liber Usualis)

Protestánsoknak:

 1. Intr. Tehozzád emelem (Prot. Grad. 34)

Felekezettől függetlenül:

 1. GM. Praetorius: Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ / Úr Jézus, hozzád kiáltok (Egyházzenei füzetek III/33)

III. Orgonista szolgálat (csak orgona szakiránnyal); énekelve, orgonaintonációval és -kísérettel

Katolikusoknak:

 1. Gyermek született nékünk (zsolt. és dox. is, ÉE 517)
 2. Teremtő Lélek, jöjj közénk! (ÉE 123)
 3. Üdvözlégy, Krisztusnak drága szent teste (ÉE 162)
 4. Ó, dicsőséges, ó, ékességes (ÉE 233)

Protestánsoknak:

 1. Christ ist erstanden (Ref 185, Ev 213)
 2. Vater unser (Ref 483, Ev 72)
 3. Bocsásd meg, Úr Isten (Ref 220, Ev 404)
 4. Jövel, Szentlélek Úristen (Ref 370, Ev 229)

Az egyéni beszélgetésre továbbjutók egyházzenei elméleti ismereteinek felmérésére is sor kerül.

 

Zeneszerzés program

1. Írásbeli felvételi: azonos a többi hangszeres jelentkező írásbeli feladatával.

2. Szakmai felvételi:

 • Három – két évnél nem régebben írt – kompozíció, amelyek kottáját, valamint – amennyiben rendelkezésre áll – felvételét legkésőbb a jelentkezés határidejéig le kell adni.
 • Egy órányi terjedelmű műsor zongorára, amelynek tartalmaznia kell egy Bach-, egy bécsi klasszikus és egy XX. századi kompozíciót, legalább a Wohltemperiertes Klavier és a klaszikus Haydn/Mozart szonáta nehézségi szintjének megfelelően. Ebből a felvételi bizottság választása szerint kb. 10-15 percet kell technikailag felkészülten, stílusosan, zeneileg kifogástalanul előadni.
 • Részletes terv ismertetése a doktori képzés ideje alatt tervezett megírandó új művekről.

Amennyiben a jelentkező magas szinten énekel vagy játszik valamely más hangszeren, akkor  a zongora felvételi anyag egy részét helyettesítheti énekkel vagy a választott hangszeren való játékkal.

 

Zeneelmélet alprogram

1. Írásbeli felvételi: azonos a többi hangszeres jelentkező írásbeli feladatával.

2. Szakmai felvételi:

 • A felvételi vizsgán megkapott, adott zenemű (vagy egy tétel) írásbeli formai elemzése partitúra alapján; ugyanezen elemzés rövid szóbeli összefoglalása a felvételi beszélgetés keretében;
 • Zongora felvételi: 3 vagy 4, legalább Wohltemperiertes Klavier és a klasszikus Haydn/Mozart szonáta nehézségi szintjének megfelelő, különböző stílusú darab technikailag felkészült, stílusos, zeneileg kifogástalan előadása.

 

Zenei előadóművészet program

1. Írásbeli felvételi: minden hangszeres jelentkező részére azonos.

2. Szakmai felvételi: a jelentkezési anyaghoz beadott felvételi műsorból a felvételi bizottság kb. 15 percnyi előadandó darabot választ ki a felvételi vizsga során.

Az 1 órás koncertműsor anyagának az egyes alprogramokon a következőket kell tartalmaznia:

 

Billentyűs alprogram

Zongora: öt teljes műből összeállított műsor, melyben kell lennie egy barokk, egy klasszikus, egy romantikus, egy klasszikus modern (Schönberg, Webern, Debussy, Stravinsky, Bartók stb.) és egy 1945 után komponált darabnak.

Orgona, csembaló: legalább egy barokk mű kötelező.

Hárfa: több zenei korszakból szabadon összeállított műsor, mely tartalmazzon egy jelentős versenyművet.

 

Zongorakísérő és korrepetitor alprogram

A felvétel feltételei:

 • kiváló technikai felkészültség, magas szintű művészi előadásmód
 • pedagógiai, emberi alkalmasság az oktatásra
 • színes, választékos beszédmodor, magyarázókészség, stilárisan európai szintű fogalmazás
 • széles körű szakmai tájékozottság

 

Felvételi anyag (hangszeres):

Hangszeres partnerről a felvételizőnek kell gondoskodnia.

 • egy szóló zongoradarab
 • egy teljes szonáta kísérése
 • egy teljes versenymű kísérése
 • egy előadási darab kísérése
 • egy darab tanítása, próbálása (a hozott anyagból)

 

Felvételi anyag (énekes):

Énekes partnerről a felvételizőnek kell gondoskodnia.

 • egy szóló zongoradarab
 • öt különböző stílusú dal kísérése
 • egy teljes opera koncertképes zongorázása
 • egy hiányos együttes kísérése végszavazással
 • egy nagy romantikus dal tanítása (a hozott öt dalból)

 

További követelmény (mindkettőnél):

 • magas művészi szintű, pódiumképes lapról játék partnerrel (a Zeneakadémia biztosítja a partnert, illetve a játszandó anyagot)
 • két világnyelv kommunikációképes ismerete (énekesnél német és olasz, legalább szövegértési és fordítási szinten)

 

Ének alprogram

 1. Egy barokk ária
 2. Egy klasszikus dal
 3. Egy romantikus dal
 4. Egy XX. századi vagy kortárs dal
 5. Egy magyar népdalfeldolgozás
 6. Egy operaária vagy oratóriumária

 

Fúvós alprogram

Több zenei korszakból szabadon összeállított műsor, mely tartalmazzon egy jelentős versenyművet. A versenyművet kotta nélkül kell játszani.

 

Karvezetés alprogram

1. Vezénylés: 18-20 percben kóruspróba a kijelölt műsor anyagából:

A Vajda-mű kivételével mindegyik művet kívülről kell vezényelni!

2. Zongora:

Az alábbi művek előadása, amelyek közül egy darab magyar zeneszerző alkotása legyen:

a) J. S. Bach: vagy egy kétszólamú invenció, vagy egy háromszólamú invenció, vagy egy prelúdium és fúga a Wohltemperiertes Klavier-ból

b) egy szabadon választott klasszikus szonátatétel

c) egy szabadon választott romantikus mű

d) egy szabadon választott 1945 után keletkezett mű

3. Daléneklés:

Egy, a romantikus repertoárhoz tartozó (Schubert, Schumann, Liszt, Brahms stb.) dal éneklése, művészi és zenei megformálása (zongorakísérőről a felvételiző gondoskodik).

FIGYELEM! Amennyiben a jelentkező magas szinten játszik valamilyen más hangszeren, akkor azon is bemutathatja tudását. Ebben az esetben két szabadon választott művet kell játszania a hangszerén, valamint a zongora programból a J. S. Bach-művel és a romantikus zongoraművel kell készülnie.

A hangszeres műveket kotta nélkül, fejből kell előadni!

 

Népzene alprogram

1. Általános írásbeli felvételi: azonos a többi hangszeres jelentkező írásbeli feladatával.

2. Szakmai felvételi:

 • Hangszeres/énekes meghallgatás: 45 perces népzenei összeállítás.
  • Az összeállítás négy nem szomszédos kistáj hiteles zenei hagyományait képviselje a magyar népzene legalább két különböző dialektusterületéről.
  • Az összeállítás mutassa be az adott térség műfaj- és stílusgazdagságát, előadási, játéktechnikai jellegzetességeit.
  • Olyan hangszerek esetében, amelyek csak egyetlen dialektusterületen fordulnak elő, lehetséges egy másik dialektusterület más hangszereinek repertoárjából átiratot készíteni, s azt a saját hangszeren bemutatni. Az átirat ne feldolgozás, hanem rekonstrukció jellegű legyen.
  • Olyan hangszerek esetében, amelyek többféle változatban ismertek a nyelvterületen (pl. furulya, citera, duda stb.), az összeállításnak ezt a sokféleséget is be kell mutatnia.
  • Az összeállítás legfeljebb 15 perc időtartamban tartalmazhat a magyar nyelvterület környezetében élő más etnikumok repertoárjából származó hiteles népzenei dallamokat is.
 • Szakmai írásbeli:
  • Módszertani vázlat készítése adott népzenei téma tudományos feldolgozásához;
  • Népzeneelméleti teszt disszertációkészítésben hasznosítható témakörökből. Szakirodalom: Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje (Budapest, 1984). 

FIGYELEM! A zenei közreműködőkről minden jelentkező maga gondoskodik. Az összeállítás részletes leírását (az egyes tételek pontos műfaji megjelölésével, a népzenekutatásban használatos adatolásával) a felvételi megkezdéséig be kell adni.

 

Vonós alprogram

A kamaraművek kivételével minden mű kotta nélkül játszandó.

A programvezetők egyéni felvételi konzultációt biztosítanak a felvételi anyaggal kapcsolatban.

 

Hegedű:

            1. J. S. Bach:   G-moll szólószonátából az Adagio és Fuga vagy

                                     A-moll szólószonátából a Grave és Fuga vagy

                                     C-dúr szolószonátából az Adagio és Fuga

            2. egy teljes versenymű

            3. egy kamaramű (szonáta, duó, trió stb.)

 

Mélyhegedű:

            1. J. S. Bach: két tétel a hegedűre írt szólószonátákból, ill. partitákból

            2. egy teljes versenymű

            3. egy kamaramű (szonáta, duó, trió stb.)

 

Gordonka:

1. J. S. Bach: két tétel bármelyik szólószvitből

2. Egy teljes versenymű

3. Egy kamaramű (szonáta, duó, trió stb.)      

 

Gordon:

1. J. S. Bach: két tétel bármelyik gordonkára írt szólószvitből

2. Egy teljes versenymű

3. Egy kamaramű (szonáta, duó, trió stb.)

           

FIGYELEM! A versenymű és a kamaramű különböző stílusú legyen (pl. romantikus versenymű és klasszikus versenymű vagy klasszikus versenymű és kortárs kamaramű stb.).

 

Gitár:

Az 1 órás műsor legalább 3 különböző zenei korszakból tartalmazzon

 • egy jelentős versenyművet,
 • egy teljes Bach-művet (lantszvitek, csellószvitek, hegedűszonáták, partiták; a D-moll Chaconne teljes műnek számít)

 

Ütő alprogram

1. Írásbeli felvételi: azonos a többi hangszeres jelentkező írásbeli feladatával.

2. Szakmai felvételi: a felvételi műsora hat műből áll; minden hangszeren egy-egy mű bemutatása kötelező, amelyet a jelentkező az alább megadott listából szabadon választ.

1. Üstdob:

Elliott Carter: Eight Pieces for Four Timpani - 3. Adagio

Elliott Carter: Eight Pieces for Four Timpani - 7. Canaries

2. Kisdob:

Alexej Gerassimez: Asventuras

Áskell Másson: Prím

Nicolas Martynciow: Tchik

3. Marimba:

Andrew Thomas: Merlin

Anna Ignatowicz: Toccata

Emmanuel Sejourné: Prelude No. 1

Eric Ewazen: Northern Lights

Joseph Schwantner: Velocities

Keiko Abe: Variations on Japanese Children's Songs

Marján Csaba Zoltán: Niflheim

4. Multipercussion:

Áskell Másson: Frum

Iannis Xenakis: Psappha

Iannis Xenakis: Rebonds A vagy B

Karlheinz Stockhausen: Zyklus No. 9

Kevin Volans: Asanga

Kevin Volans: She Who Sleeps with a Small Blanket

Maki Ishii: Thirteen Drums

5. Vibrafon: egy szabadon választott darab

Ajánlott (nem kötelező) darabok listája:

Bruce Hamilton: Interzones (+audio)

Franco Donatoni: Omar

Karlheinz Stockhausen: Vibra-Elufa

Milton Babbitt: Concerto Piccolino

Philippe Hurel: Loops II

Philippe Manoury: Le Livres des Claviers - 4. tétel

6. Szabadon választott tételpár J. S. Bach bármelyik hegedű partitájából vagy csellószvitjéből vibrafonon vagy marimbán.