Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak

A Doktori Szabályzat és kapcsolódó dokumentumai

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem új (2016. szeptember 1-jén indult) képzésre vonatkozó Doktori Szabályzatát, valamint Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának III. kötetét képező Hallgatói Követelményrendszer tartalmazza:

→ Doktori Szabályzat és DTVSZ - új képzés (HKR, VI. fejezet)

 

A 2016. szeptember 1. előtt indult doktori képzésre és fokozatszerzésre vonatkozó szabályzat:

→ Doktori Szabályzat - régi képzés

 

Kapcsolódó szabályozás és tájékoztató anyagok:

→ Doktoranduszok díjai és eljárási díjak (RÉGI ÉS új képzés)

→ Adatkezelési tájékoztató

→ Képzési Terv

→ Működési Szabályzat (Ügyrend)

→ Minőségbiztosítás

→ Önértékelés