Fokozatosan emelni kell a zeneművészet megértésének, kultiválásának és gyakorlatának színvonalát. Ez a feladat főképp az új Akadémiára hárul.

Liszt Augusz Antalhoz
Spányi Miklós (orgona) DLA doktori szigorlata

2018. december 18. 10.00-12.00

Ligeti György épület, Tárgyaló

Spányi Miklós (orgona) DLA doktori szigorlata A Zeneakadémia saját szervezésű programja

Főtárgy:

A Bach-iskola a 18. század második felében, és hatása a zenei gyakorlatra és esztétikára (Kamp Salamon)

 

Melléktárgyak

Wagner: Siegfried (Kovács Sándor)

Stravinsky fúvós szimfóniái (Jeney Zoltán)

 

A szigorlat nyilvános.