Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak
Egy (posztmodern?) Mozart-olvasat

2019. április 16. 16.30-18.00

Ligeti György épület, 018. terem

Kedd Délutáni Zenetudomány XI.

Egy (posztmodern?) Mozart-olvasat

Wilheim András előadása

A programot vezeti: Péteri Lóránt

 

A sorozat 2019 tavaszi fordulójának utolsó előadása:

 

2019. május 7.

Loch Gergely (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem):

A Mihola-ügytől a Kodály-ügyig: Szőke Péter a magyar népi zene diskurzusában

 

Rendező:

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Zenetudományi Tanszék