Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak
Katona Kristóf zongora diplomakoncertje

2019. május 11. 19.00-20.30

Régi Zeneakadémia, Kamaraterem

Katona Kristóf zongora diplomakoncertje

Schumann: Szimfonikus etűdök, op. 13
SZÜNET
Szkjabin: cisz-moll etűd, op. 2/1
Szkrjabin: 2. (gisz-moll) zongoraszonáta, op. 19 („Szonáta-fantázia”)
Szkrjabin: Nyolc etűd, op. 42 – 2. fisz-moll, 3. Fisz-dúr, 4. Fisz-dúr, 5. cisz-moll, 6. Desz-dúr, 8. Esz-dúr
Szkrjabin: Poémák, op. 32
Szkrjabin: h-moll fantázia, op. 28

Katona Kristóf (zongora)

Jegyár:

A koncertre a belépés díjtalan a terem befogadóképességének a határáig.