Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak
Laskai Anna (zenetudomány) PhD komplex vizsgája

2019. május 21. 09.00-11.00

Előadóterem

Laskai Anna (zenetudomány) PhD komplex vizsgája A Zeneakadémia saját szervezésű programja

A komplex vizsga elméleti részében ismertetett két tudományos előadás címe: 

  • Furtwängler karmesteri stílusa írásai és hangfelvételei tükrében
  • Anton Bruckner szimfóniáinak változásai

 

A komplex vizsga disszertációs részében ismertetett disszertáció munkacíme: Dohnányi, a Filharmóniai Társaság elnök-karnagya (1919-1944)

 

A komplex vizsga nyilvános.