Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak
Dinya Dávid (karvezetés) DLA doktori szigorlata

2019. december 19. 09.30-11.30

Előadóterem

Dinya Dávid (karvezetés) DLA doktori szigorlata A Zeneakadémia saját szervezésű programja

Főtárgy:

Claudio Monteverdi: VIII. madrigálkötet (Dr. Kutnyánszky Csaba)

 

Melléktárgyak:

W. A. Mozart és a basszetkürt (Dr. Hőna Gusztáv)

Steve Reich: Tehillim (Dr. Balogh Máté)

 

A szigorlat nyilvános.