Kiss Gergely Ádám (gordonka) DLA doktori műhelyvitája

2020. augusztus 25. 10.45-12.00

II. terem

Kiss Gergely Ádám (gordonka) DLA doktori műhelyvitája A Zeneakadémia saját szervezésű programja

Időpontváltozás

A műhelyvitán megvitatott disszertáció munkacíme: A jazz hatása Martinů művészetének, stílusának változására a gordonkához köthető alkotásainak tükrében

 

Az előadott disszertációfejezet címe: Polička és Prága

 

Témavezető: Fazekas Gergely

 

A műhelyvita az EDT és a tudományterületi Doktori Tanácsok tagjai számára, illetve a doktorandusz hallgatói jogviszonnyal rendelkezők számára – a bizottság zárt ülése kivételével – nyilvános. A kutatási és disszertációs szakaszban hallgatói jogviszonnyal rendelkezők esetében a részvétel elvárt.