Szoliva Gábriel (zenetudomány) PhD doktori műhelyvitája

2020. augusztus 25. 09.15-10.45

V. terem

Szoliva Gábriel (zenetudomány) PhD doktori műhelyvitája A Zeneakadémia saját szervezésű programja

Helyszínváltozás

A műhelyvitán megvitatott disszertáció munkacíme: A középkori zágrábi zsolozsma himnuszdallamai a fennmaradt kottás források tükrében

 

Az előadott disszertációfejezet címe: Összehasonlító dallamvizsgálatok. Jegyzetek a Dallamtár tételeihez

 

Témavezetők: Kovács Andrea, Czagány Zsuzsanna

 

A műhelyvita az EDT és a tudományterületi Doktori Tanácsok tagjai számára, illetve a doktorandusz hallgatói jogviszonnyal rendelkezők számára – a bizottság zárt ülése kivételével – nyilvános. A kutatási és disszertációs szakaszban hallgatói jogviszonnyal rendelkezők esetében a részvétel elvárt.