Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak
Bukáné Kaskötő Marietta (zenetudomány) PhD doktori védése

2021. április 27. 10.00-12.00

Online videókonferencia

Bukáné Kaskötő Marietta (zenetudomány) PhD doktori védése A Zeneakadémia saját szervezésű programja

A doktorjelölt disszertációjának címe: Musica Sacra Hungariae: A cecilianizmus magyarországi története 1897-től 1950-ig

Témavezető: Dalos Anna

 

A doktorjelölt disszertációja itt érhető el.

 

A doktori védésre a járványhelyzetre való tekintettel online videokonferencia formájában kerül sor.