Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak
Salamon Soma (népzene) DLA doktori műhelyvitája

2021. május 28. 10.45-12.15

Online videókonferencia

Salamon Soma (népzene) DLA doktori műhelyvitája A Zeneakadémia saját szervezésű programja

A műhelyvitán ismertetett doktori disszertáció munkacíme: A Felső-Maros menti románság hangszeres tánczenéje. A terület fő tánctípusai, jellemző táncrendjei

 

TémavezetőPávai István

 

A műhelyvita a járványhelyzetre való tekintettel Skype videókonferencia keretében valósul meg.