Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak
Kekkné Horváth Adél (zenetudomány) PhD doktori szigorlata

2021. június 1. 10.00-12.00

Online videókonferencia

Kekkné Horváth Adél (zenetudomány) PhD doktori szigorlata A Zeneakadémia saját szervezésű programja

Főtárgy:

Kodály Zoltán: Dalok (Dalos Anna)

 

Melléktárgyak:

J. S. Bach: Weimari kantáták (Komlós Katalin)

Stravinsky: A tűzmadár (Kovács Sándor)

 

A doktori szigorlatra a járványhelyzetre való tekintettel Zoom videókonferencia keretén belül kerül sor.