Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak
Párniczky András (jazz) DLA doktori műhelyvitája

2021. június 1. 13.00-14.30

Online videókonferencia

Párniczky András (jazz) DLA doktori műhelyvitája A Zeneakadémia saját szervezésű programja

A műhelyvitán ismertetett doktori disszertáció munkacíme: A „tiszta forrás”: Bartók Béla zenei univerzumának továbbélése a jazzben

 

TémavezetőVikárius László

 

A műhelyvita a járványhelyzetre való tekintettel online videókonferencia keretében valósul meg.