Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak
Sándor László zeneszerzés DLA záró koncert

2021. június 21. 19.30-22.00

Nagyterem

Sándor László zeneszerzés DLA záró koncert A Zeneakadémia saját szervezésű programja

Csak online

Sándor László: Offertorium musicum
Sándor László: Advigilium
Sándor László: Olvadó jég az ablaküvegen
Baráth Bálint, Borbély László, Monostori Gábor (zongora), Pétery Dóra (orgona, csembaló), Osztrosits Eszter, Kapor Andrej (hegedű), Osztrosits Éva, Bársony Péter (brácsa), Agárdi Eszter, Zétényi Tamás (cselló), Bán Máté, Nagy Judit (fuvola), Baráth Nóra (angolkürt), Szűcs Péter (klarinét), Seleljo Erzsébet (szaxofon), Jankó Attila (fagott), Schlanger Tamás (ütőhangszerek), Razvaljajeva Anasztázia (hárfa), Gryllus Samu (basszusgitár) Vezényel: Sándor László

SZÜNET

Du Fay - Sándor László: Salve, flos Tuscae gentis
Sándor László: Vox dilecti mei, fuvolaverseny
Ittzés Gergely (fuvola), Pintér Ágnes, Tóth Emese Gyöngyvér, Hegyi Barnabás (ének)

Miskolci Szimfonikus Zenekar
Vezényel: Antal Mátyás

„A műalkotás kis részeinek megfeleltethetősége az eggyel nagyobb léptékű részekéhez, majd azok megfeleltethetősége az egészhez az ókori, középkori és későközépkori (késő-gótikus) építészet egyik alapvetése” – írja Sándor László DLA értekezésében. A természettől adott, jellemzően igen egyszerű alapelemek, építőkockák, hangzó őssejtek Sándor László kompozícióiban is nagyszabású, összetett, vibráló sokféleséget tükröző hangzó felületekké válnak. És az sem lehet véletlen, hogy Sándor Lászlót milyen gyakran inspirálják természeti jelenségek (legyen szó növényekről, madarakról vagy a változatok sűrűjében rejtőzködő népdalról), illetve a sokfélének mutatkozó teremtett világ modellezhető alapstruktúrái, kódjai. Zeneszerzőként egyszerre vonzódik a fraktálmatematikához és a középkori zenéhez, s különös izgalom keríti hatalmába, amikor felfigyel a 15. századi polifónia és fraktálmatematika rokonságára. Zeneszerzői DLA koncertje ebből az izgalomból kínál ízelítőt.

 

Élő közvetítés a Zeneakadémia Online Koncertterem oldalán és YouTube csatornáján.

Rendező:

Zeneakadémia Doktori Iskola

Hasonló események: