Fokozatosan emelni kell a zeneművészet megértésének, kultiválásának és gyakorlatának színvonalát. Ez a feladat főképp az új Akadémiára hárul.

Liszt Augusz Antalhoz
Farkas Mira (hárfa) DLA doktori műhelyvitája

2021. augusztus 30. 09.00-10.30

V. terem

Farkas Mira (hárfa) DLA doktori műhelyvitája A Zeneakadémia saját szervezésű programja

A műhelyvitán ismertetett doktori disszertáció munkacíme: Parish Alvars élete, művészete, hatása a jelenkor szemszögéből

 

TémavezetőDr. Batta András