Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak
Salamon Soma (népzene) DLA doktori védése

2021. szeptember 24. 14.00-15.30

Ligeti György épület, Tárgyaló

Salamon Soma (népzene) DLA doktori védése A Zeneakadémia saját szervezésű programja

A doktorjelölt disszertációjának címe: Interetnikus és areális kapcsolatok Bartók Béla 1914-es Maros-Torda megyei gyűjtésének furulyaanyagában

 

Témavezető: Pávai István

 

A doktorjelölt disszertációja itt érhető el.

 

A doktori védés – a járványügyi biztonsági intézkedések és korlátozások betartása mellett – nyilvános.