Dani Imre (zongora) DLA doktori műhelyvitája

2022. május 20. 10.30-12.00

V. terem

Dani Imre (zongora) DLA doktori műhelyvitája A Zeneakadémia saját szervezésű programja

A műhelyvitán ismertetett doktori disszertáció munkacíme: Interpretációs lehetőségek Gabriel Fauré kései noktürnjeiben

 

Témavezető: Stachó László

 

A műhelyvita az EDT és a tudományterületi Doktori Tanácsok tagjai számára, illetve a doktorandusz hallgatói jogviszonnyal rendelkezők számára – a bizottság zárt ülése kivételével – nyilvános. A kutatási és disszertációs szakaszban hallgatói jogviszonnyal rendelkezők esetében a részvétel elvárt.