Szőcs Géza Márton (zeneszerzés) DLA doktori műhelyvitája

2023. június 12. 12.00-13.00

V. terem

Szőcs Géza Márton (zeneszerzés) DLA doktori műhelyvitája A Zeneakadémia saját szervezésű programja

A műhelyvitán ismertetett doktori disszertáció munkacíme: Inharmonikus hangszínszerkezetek mint formateremtő struktúrák Ligeti, Kurtág, Jeney és Vidovszky műveiben

 

Témavezető: Tihanyi László

 

A műhelyvita az EDT és a tudományterületi Doktori Tanácsok tagjai számára, illetve a doktorandusz hallgatói jogviszonnyal rendelkezők számára – a bizottság zárt ülése kivételével – nyilvános. A kutatási és disszertációs szakaszban hallgatói jogviszonnyal rendelkezők esetében a részvétel elvárt.