Bán Máté (fuvola) DLA doktori műhelyvitája

2022. június 1. 10.00-11.00

Előadóterem

Bán Máté (fuvola) DLA doktori műhelyvitája A Zeneakadémia saját szervezésű programja

A műhelyvitán ismertetett doktori disszertáció munkacíme: A Böhm-fuvola fejlődése Magyarországon a 20. század második felétől napjainkig

 

Témavezető: Pap János

 

A műhelyvita az EDT és a tudományterületi Doktori Tanácsok tagjai számára, illetve a doktorandusz hallgatói jogviszonnyal rendelkezők számára – a bizottság zárt ülése kivételével – nyilvános. A kutatási és disszertációs szakaszban hallgatói jogviszonnyal rendelkezők esetében a részvétel elvárt.