A technika a lélekből szülessen meg, ne a mechanikából.

Liszt Lina Ramannak

2019. október

25 18:00
Esztergom – Gyulafehérvár, a Bakócz Graduálétól az Öreg Graduálig

A Schola Academica hangversenye

Liturgikus énekek Magyarországon a reformáció korában

Kálvin téri református templom

Ingyenes

2019. november

2019. december