A PhD Doktori Tanács állásfoglalása

2022. június 13.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem PhD Doktori Tanácsa a következő állásfoglalást teszi a közelmúltban lezajlott doktori védésen elhangzott egyik hozzászólással kapcsolatban.

Örömmel üdvözöljük, ha bármelyik bizottsági tag vitát gerjeszt, hiszen a szakmai kritikának, a tudományos reflexiónak, a különböző perspektívák ütköztetésének a doktori fokozatszerzési eljárás minden szintjén, így a védés folyamán is meghatározó szerepet kell kapnia. Elítéljük azonban az olyan hozzászólásokat, amelyek kilépnek a szakmaiság medréből, tudományos érvekkel nem alátámaszthatók, sérthetik a doktorjelölt emberi méltóságát, alááshatják szakmai önbecsülését. Az efféle gondolatok nemcsak a szakmai pályafutása legkiélezettebb, legérzékenyebb pillanatát megélő doktorjelölt számára okozhatnak súlyos mentális károkat, de a teljes Doktori Iskola megítélésére is negatív hatással lehetnek. Határozottan kérjük, hogy a doktori képzésben bármilyen formában – oktatóként, felvételi, vizsga vagy védési bizottsági tagként – részt vevő kollégák fokozottan ügyeljenek arra, hogy a doktoranduszokkal való kommunikációban megőrizzék a humánum hangját.

Nem kérdés, hogy a kimagasló tudományos teljesítményekhez nemcsak jelentős belső, hanem komoly külső elvárások is szükségesek. A tudományos vita szabadságát megkérdőjelezhetetlen értéknek tekintjük. Ugyanakkor hiszünk abban, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zenetudományi doktori programja által támasztott külső elvárások nem csökkennek, ha azokat emberséges formában fogalmazzuk meg.