A műhelyvitán megvitatott disszertáció munkacíme: A jazz éneklés és a jazz énekes improvizációs hangképzési és intonációs sajátosságai az afro-amerikai népzenétől a napjainkig

 

A disszertáció bemutatott fejezetének címe: Hangterjedelem

 

A műhelyvita az EDT és a tudományterületi Doktori Tanácsok tagjai számára, illetve a doktorandusz hallgatói jogviszonnyal rendelkezők számára – a bizottság zárt ülése kivételével – nyilvános. A kutatási és disszertációs szakaszban hallgatói jogviszonnyal rendelkezők esetében a részvétel elvárt.