A technika a lélekből szülessen meg, ne a mechanikából.

Liszt Lina Ramannak

Bozó Péter

Doktori Iskola, Zenetudományi Tanszék

Általános zenetörténet, Zenetörténeti kutatás főtárgy, Zenetudományi szeminárium

Tudományos fokozat, egyetemi beosztás: egyetemi adjunktus