Fokozatosan emelni kell a zeneművészet megértésének, kultiválásának és gyakorlatának színvonalát. Ez a feladat főképp az új Akadémiára hárul.

Liszt Augusz Antalhoz

A DLA Doktori Tanács tagjai

Kutnyánszky Csaba (DLA) egyetemi tanár (elnök)

 

Enyedi Pál Antal (DLA) egyetemi tanár

Halmai Katalin (DLA) egyetemi docens

Hőna Gusztáv (DLA) egyetemi tanár

Jeney  Zoltán (DLA) professor emeritus

Kamp Salamon (DLA) egyetemi tanár

Karasszon Dezső (PhD) egyetemi tanár, DE

Mohay Miklós (DLA) egyetemi tanár

Nagy Péter habil. egyetemi docens

Pávai István (PhD) egyetemi tanár

Perényi Eszter (DLA) professor emeritus

Tihanyi László (DLA) egyetemi tanár

Vigh Andrea (DLA) egyetemi tanár

Vikárius László (CSc) egyetemi docens; tudományos főmunkatárs, MTA BTK ZTI Bartók Archívum