Művészi szempontból álljon szemünk előtt, hogy a teljes technikai készség csak eszköz arra, hogy a lélek megszólalhasson...

Dohnányi Ernő főigazgatói székfoglalója

A DLA Doktori Tanács tagjai

Kutnyánszky Csaba (DLA) egyetemi tanár (elnök)

 

Dráfi Kálmán Ferenc (DLA) egyetemi tanár

Enyedi Pál Antal (DLA) egyetemi tanár

Farkas Gábor (DLA) egyetemi docens

Fekete Gyula (DLA) egyetemi tanár

Halmai Katalin (DLA) egyetemi docens

Hőna Gusztáv (DLA) professor emeritus

Kamp Salamon (DLA) egyetemi tanár

Karasszon Dezső (PhD) egyetemi tanár, DE

Mohay Miklós (DLA) egyetemi tanár

Oross Veronika (DLA) egyetemi docens

Pávai István (PhD) egyetemi tanár

Perényi Eszter (DLA) professor emeritus

Tihanyi László (DLA) egyetemi tanár

Vigh Andrea (DLA) egyetemi tanár

Vikárius László (CSc) egyetemi docens; tudományos főmunkatárs, MTA BTK ZTI Bartók Archívum